Convocatie commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid - d.d. 10 mei 2023, 13.30 t/m 18.00 uur.