Dertigledendebat over de steeds hogere kosten voor autobezitters (ongecorrigeerd)