Convocatie commissiedebat Praktijkonderwijs d.d. 11 september 2024