Convocatie commissiedebat Carbon Capture & Storage (CCS) op 26 september 2024.