Agenda feed

Feed

23
jul

Verzoek om een gesprek met een delegatie uit Taiwan d.d. 9 september 2024

dinsdag 23 juli 2024


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis
25
jul

Delegatie van het Japanse parlement

donderdag 25 juli 2024


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

21
aug

Informele RBZ (Gymnich) 28-29 augustus

woensdag 21 augustus 2024


21
aug

Informele Raad Buitenlandse Zaken Defensie

woensdag 21 augustus 2024


27
aug

Informele Raad Algemene Zaken d.d. 2-3 september 2024

dinsdag 27 augustus 2024


27
aug

Voorlopige Kaderbrief Wlz 2025

dinsdag 27 augustus 2024


28
aug

Reactie op de brief 'Help, de Relatie- en Gezinstherapeut verdwijnt

woensdag 28 augustus 2024


29
aug

Informele Raad Algemene Zaken cohesiebeleid d.d. 5 en 6 september 2024

donderdag 29 augustus 2024


29
aug

Meerkosten van het leven met een beperking

donderdag 29 augustus 2024


2
sep

Wet vereenvoudiging van de huurtoeslag (36311)

maandag 2 september 2024


2
sep

Regels omtrent de instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk (Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk) (36450)

maandag 2 september 2024


2
sep

Tweeminutendebat Internationale fiscaliteit (CD 4/4)

maandag 2 september 2024


2
sep

Tweeminutendebat Ruimte voor Defensie (CD 19/6)

maandag 2 september 2024


2
sep

Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet (36506)

maandag 2 september 2024


2
sep

Toevoegen Tweeminutendebat ‘Reactie op het rapport 'Maatschappelijke acceptatie van vrouwspecifieke aandoeningen' van de NVOG (31765-843)

maandag 2 september 2024


2
sep

Tweeminutendebat Mondiale gezondheidsstrategie (CD 4/4)

maandag 2 september 2024


2
sep

Tweeminutendebat Voetbal en veiligheid (CD 29/5)

maandag 2 september 2024


2
sep

Tweeminutendebat Strategie ter bescherming van Noordzee-infrastructuur (CD 25/5)

maandag 2 september 2024


2
sep

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang (36513)

maandag 2 september 2024


2
sep

Tweeminutendebat Arbeidsongeschiktheid (CD 24/4)

maandag 2 september 2024


2
sep

Tweeminutendebat Financiële markten (CD 30/5)

maandag 2 september 2024


2
sep

Informele Landbouw- en Visserijraad (september)

maandag 2 september 2024


2
sep

Conferentie Vertrouwensregel

maandag 2 september 2024


3
sep

Stand van zaken wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

dinsdag 3 september 2024


3
sep

Vragenuur

dinsdag 3 september 2024


3
sep

Regeling van werkzaamheden

dinsdag 3 september 2024


3
sep

Ontvangst Zweedse parlementaire delegatie

dinsdag 3 september 2024


4
sep

Aanvang middagvergadering Regeling van werkzaamheden

woensdag 4 september 2024


4
sep

Arbeidsmigratie

woensdag 4 september 2024


4
sep

Voortgang Lerarenstrategie juni 2024

woensdag 4 september 2024


4
sep

Procedurevergadering VWS

woensdag 4 september 2024


4
sep

FBNed en Stichting Familie Onderneming over het SEO-onderzoeksrapport "De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld"

woensdag 4 september 2024


4
sep

Procedurevergadering LVVN

woensdag 4 september 2024


4
sep

Stikstof, NPLG en natuur

woensdag 4 september 2024


4
sep

Nationale fiscaliteit

woensdag 4 september 2024


4
sep

Beleidsreactie op het rapport van de NAR over ervaringen van volwassenen, ouders en zorgverleners met ABA behandelingen

woensdag 4 september 2024


4
sep

Wijzigingen van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerking te verstevigen en enkele andere wijzigingen

woensdag 4 september 2024


4
sep

Initiatiefnota 'Wolken aan de horizon' (Kamerstuk 36574)

woensdag 4 september 2024


4
sep

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2023

woensdag 4 september 2024


4
sep

Masterclass 'Innovatie voor een veilig Nederland' TNO, Marin, NLR

woensdag 4 september 2024


4
sep

Strafrechtelijke onderwerpen

woensdag 4 september 2024


5
sep

Aanvang middagvergadering Regeling van werkzaamheden

donderdag 5 september 2024


5
sep

Medische kindzorg

donderdag 5 september 2024


5
sep

Justitiële jeugd

donderdag 5 september 2024


5
sep

Opheffen van het handhavingsmoratorium Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

donderdag 5 september 2024


5
sep

Procedurevergadering

donderdag 5 september 2024


5
sep

Procedurevergadering

donderdag 5 september 2024


5
sep

Regels omtrent productie, transport en levering van warmte (Wet collectieve warmte)

donderdag 5 september 2024


5
sep

Procedurevergadering

donderdag 5 september 2024


5
sep

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Indisch Platform 2.0. over de Backpay-regeling voor weduwen

donderdag 5 september 2024


5
sep

Voortgang ICT Belastingdienst

donderdag 5 september 2024


5
sep

De pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel

donderdag 5 september 2024


5
sep

Wijziging van het voorstel van wet houdende wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (36583)

donderdag 5 september 2024


5
sep

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit

donderdag 5 september 2024


5
sep

Raad voor Concurrentievermogen/onderzoek (Informeel)

donderdag 5 september 2024


5
sep

Vertrouwelijk gesprek met luitenant-admiraal Rob Bauer

donderdag 5 september 2024


5
sep

Noordzee infrastructuur

donderdag 5 september 2024


6
sep

Integrale aanpak drugsgerelateerde criminaliteit Gemeente Utrecht

vrijdag 6 september 2024


6
sep

Werkbezoek op uitnodiging van de G40, in het kader van de Participatiewet

vrijdag 6 september 2024


8
sep

Interparlementaire conferentie EU buitenland, veiligheids- en defensiebeleid

zondag 8 september 2024


9
sep

Wijziging van de Mededingingswet in verband met aanpassing van de bepalingen over markt en overheid (35985)

maandag 9 september 2024


9
sep

Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) (36449)

maandag 9 september 2024


9
sep

Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021) (35968)

maandag 9 september 2024


9
sep

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over tien voorstellen ter verbetering van de constitutionele toetsing (TK 36344)

maandag 9 september 2024


9
sep

Wet plan van aanpak witwassen

maandag 9 september 2024


9
sep

Initiatiefnota van het lid Stoffer over Europese en internationale defensiesamenwerking (geannuleerd)

maandag 9 september 2024


10
sep

Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Kabinetsreactie advies Onderwijsraad "Onderwijs als investering"

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Aanbieding rapport m.b.t. bewustwording onder studenten over het aangaan van studieschulden

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Stoppen met het extra belasten van LPG in de wegenbelasting

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Beleidsopties belasting- en invorderingsrente

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Vragenuur

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Stemmingen

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Regeling van werkzaamheden

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Procedures en brieven SZW

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Procedurevergadering vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Eurogroep/Ecofinraad

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Hoorzitting met Microsoft over de Recall AI-toepassing

dinsdag 10 september 2024


10
sep

Procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken

dinsdag 10 september 2024


11
sep

Besloten gesprek met het CPB n.a.v. het niet doorrekenen van tegenbegrotingen

woensdag 11 september 2024


11
sep

Publieke gezondheidszorg

woensdag 11 september 2024


11
sep

Begrotingsproces

woensdag 11 september 2024


11
sep

Begrotingsproces (Een nieuwe datum volgt z.s.m.).

woensdag 11 september 2024


11
sep

Praktijkonderwijs

woensdag 11 september 2024


11
sep

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

woensdag 11 september 2024


11
sep

Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk (is verplaatst naar 26 september 2024)

woensdag 11 september 2024


11
sep

Mensenhandel en prostitutie

woensdag 11 september 2024


11
sep

Procedurevergadering IenW

woensdag 11 september 2024


11
sep

Procedurevergadering

woensdag 11 september 2024


11
sep

Bilaterale migratiepartnerschappen

woensdag 11 september 2024


11
sep

Procedurevergadering

woensdag 11 september 2024


11
sep

Leefomgeving

woensdag 11 september 2024


11
sep

IVD-aangelegenheden

woensdag 11 september 2024


11
sep

Procedures en brieven

woensdag 11 september 2024


11
sep

Vreemdelingen- en asielbeleid (is verplaatst naar 12 september 2024)

woensdag 11 september 2024


11
sep

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 1964 en enige andere wetten in verband met de verlenging van de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel

woensdag 11 september 2024


11
sep

Belastingen in maatschappelijk perspectief

woensdag 11 september 2024


11
sep

Nederlandse Arbeidsinspectie over hun Factsheet

woensdag 11 september 2024


11
sep

Staat van de economie

woensdag 11 september 2024


11
sep

Knelpuntenbrieven UWV, SVB en LCR

woensdag 11 september 2024


12
sep

Parlementaire Assemblee voor Raad van Europa - Social Affairs, Health and Sustainable development

donderdag 12 september 2024


12
sep

AVVN

donderdag 12 september 2024


12
sep

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

donderdag 12 september 2024


12
sep

Procedurevergadering (Troelstrazaal)

donderdag 12 september 2024


12
sep

Procedurevergadering Financiën

donderdag 12 september 2024


12
sep

Procedurevergadering

donderdag 12 september 2024


12
sep

Procedurevergadering

donderdag 12 september 2024


12
sep

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 12 september 2024


12
sep

Procedures en brieven

donderdag 12 september 2024


12
sep

Procedurevergadering commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

donderdag 12 september 2024


12
sep

Spoor

donderdag 12 september 2024


12
sep

Zzp

donderdag 12 september 2024


12
sep

Technische briefing CPB over de doorrekening van het Hoofdlijnenakkoord en over de cMEV

donderdag 12 september 2024


12
sep

Informatiebeveiliging bij de overheid

donderdag 12 september 2024


12
sep

Kennismakingsgesprek met MKB-Nederland

donderdag 12 september 2024


12
sep

Voorontwerp Nota Ruimte en reflecties PBL en CRa ruimtelijke voorstellen provincies (TK 29435-267)

donderdag 12 september 2024


12
sep

Vreemdelingen- en asielbeleid

donderdag 12 september 2024


12
sep

Toekomst interne markt

donderdag 12 september 2024


12
sep

Klimaat en energie (algemeen)

donderdag 12 september 2024


16
sep

Algemene Politieke Beschouwingen

maandag 16 september 2024


16
sep

Landbouw- en Visserijraad (september)

maandag 16 september 2024


16
sep

Voortgang versterking VTH-stelsel juni 2024

maandag 16 september 2024


16
sep

Raad Algemene Zaken d.d. 24 september 2024

maandag 16 september 2024


19
sep

Procedurevergadering

donderdag 19 september 2024


19
sep

Procedurevergadering

donderdag 19 september 2024


20
sep

Werkbezoek Wadden en Afsluitdijk

vrijdag 20 september 2024


23
sep

Voorstel van het Presidium tot wijziging van de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

maandag 23 september 2024


23
sep

Pakket Belastingplan 2025

maandag 23 september 2024


24
sep

AgroAgenda Noord-Nederland, namens agro experimenteergebieden, m.b.t. kansen en zorgen van agro experimenteergebieden

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Oproep Doarpswurk over wet- en regelgeving omtrent bingo in Nederland

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Procedures en brieven SZW

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Water

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Constitutionele toetsing

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Procedurevergadering vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Jaarlijks openbaar gesprek met de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD)

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken

dinsdag 24 september 2024


24
sep

Gesprek met de kwartiermaker Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden en de inspecteur van de IBTD

dinsdag 24 september 2024


25
sep

Politie

woensdag 25 september 2024


25
sep

Technische briefing CPB over het rapport "Inkomens en belastingen aan de top"

woensdag 25 september 2024


25
sep

Raad voor Concurrentievermogen/Interne Markt & Industrie (formeel)

woensdag 25 september 2024


25
sep

Procedurevergadering VWS

woensdag 25 september 2024


25
sep

Procedurevergadering

woensdag 25 september 2024


25
sep

Procedurevergadering LVVN

woensdag 25 september 2024


25
sep

Technische briefing over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

woensdag 25 september 2024


25
sep

Schoolmaaltijden in het primair en voortgezet onderwijs

woensdag 25 september 2024


25
sep

Douane

woensdag 25 september 2024


25
sep

Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

woensdag 25 september 2024


25
sep

Regels omtrent productie, transport en levering van warmte (Wet collectieve warmte)

woensdag 25 september 2024


25
sep

Mkb: Ondernemen en bedrijfsfinanciering (VERPLAATST NAAR 23 OKTOBER 2024)

woensdag 25 september 2024


25
sep

Vertoning documentaire "Esther and the Law", incl. nagesprek

woensdag 25 september 2024


25
sep

Verzameldebat CAS

woensdag 25 september 2024


26
sep

Medische kindzorg

donderdag 26 september 2024


26
sep

Procedurevergadering Financiën

donderdag 26 september 2024


26
sep

Dierenwelzijnsverordeningen (welzijn en traceerbaarheid van honden en katten en diertransport)

donderdag 26 september 2024


26
sep

Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

donderdag 26 september 2024


26
sep

Publicatie 'Tussen duurzaam denken en duurzaam doen' van SCP

donderdag 26 september 2024


26
sep

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 26 september 2024


26
sep

Procedures en brieven

donderdag 26 september 2024


26
sep

Carbon Capture & Storage (CCS)

donderdag 26 september 2024


26
sep

Bijeenkomst Auditcomité (rapporteurs begrotingen en jaarverslagen in vaste commissies) (D3.81 Van Mierlozaal)

donderdag 26 september 2024


26
sep

Procedurevergadering

donderdag 26 september 2024


26
sep

Justitieketen van het Caribisch deel van het Koninkrijk

donderdag 26 september 2024


26
sep

Gezond en veilig werken

donderdag 26 september 2024


26
sep

Financiële positie van gemeenten

donderdag 26 september 2024


26
sep

Kennismakingsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid

donderdag 26 september 2024


27
sep

Industrie- en havengebied Rotterdam

vrijdag 27 september 2024


29
sep

Werkbezoek aan de Europese instellingen

zondag 29 september 2024


1
okt

Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief begroting Financiën)

dinsdag 1 oktober 2024


1
okt

Financiën decentrale overheden

dinsdag 1 oktober 2024


1
okt

Advies Onderwijsraad over Beroepsgroep leraren

dinsdag 1 oktober 2024


2
okt

Uitvoering sociale zekerheid

woensdag 2 oktober 2024


2
okt

Rekenkundige ondergrens

woensdag 2 oktober 2024


2
okt

Mijnbouw

woensdag 2 oktober 2024


2
okt

Gevangeniswezen en tbs

woensdag 2 oktober 2024


2
okt

NWP internationale samenwerking water

woensdag 2 oktober 2024


2
okt

Ruimtelijke ordening

woensdag 2 oktober 2024


Filters

Periode