Documenten feed

Feed

Verzoek om een reactie van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het signaleringsrapport van de IGJ

dinsdag 28 februari 2023

…Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA Den HaagT. 070-3182211E. cie.jv@tweedekamer.nlCommissie J&VAan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportPlaats en datum:Den Haag, 28 februari 2023Betreft:Verzoek om een reactie van de minister voor…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van J&V n.a.v. het bericht “De drenkelingen van Sea-Watch 3 zouden ‘met prio’ door de asielketen gaan. Dat is nu vier jaar geleden"

dinsdag 28 februari 2023

…Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA Den HaagT. 070-3182211E. cie.jv@tweedekamer.nlCommissie J&VAan de staatssecretaris van Justitie en VeiligheidPlaats en datum:Den Haag, 28 februari 2023Betreft:Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van J&V n.a.v. het bericht fiDe drenkelingen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over de erkenning voor een zieke militair na het gebruik van PX10

dinsdag 28 februari 2023

…Op 8 februari 2023 stelde het lid Jasper van Dijk (SP) schriftelijke vragen over de erkenning voor een zieke militair na het gebruik van PX10 (kenmerk 2023Z02085). Het is niet mogelijk om binnen deze termijn tot een zorgvuldige beantwoording te komen. De antwoorden op de vragen worden zo spoedig mogelijk…


Beslisnota inzake Invulling voornemens tot loskoppeling van verkoop en advies en een terugkoppeling van de raadswerkgroep over de conceptverordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

dinsdag 28 februari 2023

…TER ONDERTEKENING Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Kamerbrief loskoppelen verkoop en advies en een terugkoppeling van de bespreking in de raadswerkgroep over de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen Pagina 1 van 2 Directoraat -generaal Agro Auteur TER BESLISSING…


Invulling voornemens tot loskoppeling van verkoop en advies en een terugkoppeling van de raadswerkgroep over de conceptverordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen``

dinsdag 28 februari 2023

…Geachte Voorzitter, Hierbij informeer ik uw Kamer over mijn voornemen om verkoop en advies van gewasbeschermingsmiddelen los te koppelen en daarmee invulling te geven aan de afspraak uit het coalitieakkoord om op die manier de ingezette omslag naar geïntegreerde gewasbescherming te intensiveren. Daarnaast…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Wuite over de bedreigingen van schrijver Pim Lammers

dinsdag 28 februari 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 februari 2023 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over de bedreigingen van schrijver Pim Lammers Hierbij deel ik u, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs…


Antwoord op vragen van het lid Michon-Derkzen over politiesamenwerking tussen de Benelux-landen

dinsdag 28 februari 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 februari 2023 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over politiesamenwerking tussen de Benelux-landen Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het…


Publicatie wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering voor het jaar 2023 van de derogatiebeschikking 2022-2025 en de Subsidieregeling met het oog op het behoud van graslandareaal

dinsdag 28 februari 2023

…Geachte Voorzitter, Ter uitvoering van de derogatiebeschikking 2022-2025 (Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2069 van de Commissie van 30 september 2022 tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging…


Beantwoording vragen van de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet 2023

dinsdag 28 februari 2023

…Schriftelijke vragen van de leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Schriftelijke vragen inwerkingtreding Omgevingswet Ingezonden: 24 februari 2023 Kenmerk: 170790.42U De vaste commissies voor…


Ingetrokken en gewijzigde regelgeving

dinsdag 28 februari 2023

…Bijlage 1. Ingetrokken en gewijzigde regelgeving A. Wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen die worden ingetrokken Wetten die worden ingetrokken Crisis- en herstelwet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet ruimtelijke ordening Wet voorkeursrecht gemeenten Belemmeringenwet Landsverdediging Wet…


Beslisnota inzake Afschrift van de beantwoording op vragen van de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

dinsdag 28 februari 2023

…Aan minVRO Van dgOW TER INFORMATIE Nota actief openbaar Ja Onze referentie 2023 - 0000116191 Datum 24 februari 2023 Opgesteld door Samengewerkt met RB/C ZW/FEZ/B&E Bijlage(n) 0 Pagina 1 van 2 Beantwoorden vragen Eerste Kamer februari 2023 - inwerkingtreding Omgevingswet Aanleiding Op 24 februari 2023…


Afschrift van de beantwoording op vragen van de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

dinsdag 28 februari 2023

… De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer hebben mij per brief van 24 februari jl. vragen gesteld over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierbij stuur ik u het afschrift…


Microsoft datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen

dinsdag 28 februari 2023

…2023Z03578 (ingezonden 28 februari 2023) Vragen van het lid Boulakjar (D66) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over Microsoft datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen. 1 Is de minister bekend met het bericht ‘Microsoft bouwt al een jaar aan een datacentrum zonder bouw-…


Het bericht: 'Opinie: 'We moeten meer tandartsen opleiden, maar hoe dan''?

dinsdag 28 februari 2023

…2023Z03581 (ingezonden 28 februari 2023) Vragen van de leden Van den Hil en Van der Woude (beiden VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht: 'Opinie: 'We moeten meer tandartsen opleiden, maar hoe dan?'' Vraag 1 Bent u bekend…


Het collegegeld bij deeltijdstudies in het hoger onderwijs

dinsdag 28 februari 2023

…2023Z03579 (ingezonden 28 februari 2023) Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het collegegeld bij deeltijdstudies in het hoger onderwijs. 1 Is het wettelijk toegestaan dat onderwijsinstellingen voor deeltijdopleidingen met een duur van…


Het bericht hoe een nieuwe onderwijsmethode onrust naar Fontys bracht

dinsdag 28 februari 2023

…2023Z03577 (ingezonden 28 februari 2023) Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het bericht hoe een nieuwe onderwijsmethode onrust naar Fontys bracht. 1 Bent u bekend met het bericht 'Hoe een nieuwe onderwijsmethode onrust naar Fontys bracht: ‘Er wordt…


‘Vanaf morgen weer subsidie voor opleiding, maar niet als je boa wil worden’

dinsdag 28 februari 2023

…2023Z03580 (ingezonden 28 februari 2023) Vragen van het lid Van Beukering-Huijbregts (D66) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ‘Vanaf morgen weer subsidie voor opleiding, maar niet als je boa wil worden’. 1 Bent u bekend met het bericht ‘Vanaf morgen weer subsidie voor opleiding…


Aan bewindspersoon - reactie vragen

dinsdag 28 februari 2023

…Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA Den HaagT. 070-3182211E. cie.jv@tweedekamer.nlCommissie J&VAan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en SportPlaats en datum:Den Haag, 28 februari 2023Betreft:Verzoek om een reactie van de minister voor…


Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek om een reactie van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het signaleringsrapport van de IGJ op 28 februari 2023

dinsdag 28 februari 2023

…Den Haag, 28 februari 2023Voortouwcommissie:vaste commissie voor Justitie en VeiligheidDocument:Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 28 februari 2023Agendapunt:Verzoek om een reactie van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over…


Aan bewindspersoon - reactie vragen

dinsdag 28 februari 2023

…Tweede Kamer der Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA Den HaagT. 070-3182211E. cie.jv@tweedekamer.nlCommissie J&VAan de staatssecretaris van Justitie en VeiligheidPlaats en datum:Den Haag, 28 februari 2023Betreft:Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van J&V n.a.v. het bericht fiDe drenkelingen…


Het Italiaanse tekort en de subsidieregling voor het isoleren van woningen die meer dan 100 miljard lijkt te gaan kosten

dinsdag 28 februari 2023

…2023Z03576 (ingezonden 28 februari 2023) Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de minister van Financiën over het Italiaanse tekort en de subsidieregling voor het isoleren van woningen die meer dan 100 miljard lijkt te gaan kosten. 1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Italy faces upward deficitt…


De aangekondigde stakingen bij de ziekenhuizen en het feit dat KPMG aangeeft dat ziekenhuizen in de rode cijfers komen als ze akkoord gaan met de cao-eisen van de vakbonden

dinsdag 28 februari 2023

…2023Z03575 (ingezonden 28 februari 2023) Vragen van de leden Hijink en Marijnissen (beiden SP) aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over de aangekondigde stakingen bij de ziekenhuizen en het feit dat KPMG aangeeft dat ziekenhuizen in de rode cijfers komen als ze akkoord gaan met de cao-eisen…


Subsidiebeleidskader voor sectorale samenwerking

dinsdag 28 februari 2023

… Geachte voorzitter, In deze brief wil ik de Eerste en Tweede Kamer graag informeren over het subsidiebeleidskader voor sectorale samenwerking. Daarbij ga ik in op de volgende moties en toezeggingen: • Motie 26 485, nr. 340­ Van den Hul c.s. over een goed gerichte sectorale, sociale dialoog als criterium…


Het bericht dat een jongen al een jaar thuis zit na een onterechte schorsing

dinsdag 28 februari 2023

…2023Z03571 (ingezonden 28 februari 2023) Vragen van het lid Van Baarle (DENK) aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht dat een jongen al een jaar thuis zit na een onterechte schorsing. 1 Bent u bekend met het bericht ‘Damin (9) zit al jaar thuis na onterechte schorsing:…