Documenten feed

Feed

Vertegenwoordigingen Teheran en Erbil blijven gesloten voor publiek

zondag 14 april 2024

…De Nederlandse ambassade in Teheran en het consulaat in Erbil blijven uit voorzorg tot nader order gesloten voor publiek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit besloten in verband met de spanningen tussen Iran en Israël. Mensen die een afspraak hadden, zijn of worden spoedig geïnformeerd dat…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Statement by President von der Leyen on Iran's attack on Israel

zondag 14 april 2024

…Yesterday, Iran launched a massive attack against Israel, using drones and missiles. Such a direct Iranian attack against Israel is unprecedented. Today, we the Leaders of the G7 condemned this the strongest terms. We express our solidarity and support to the people of Israel and reaffirm our unshakable…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Vertegenwoordigingen in Teheran en Erbil zondag gesloten voor publiek

zaterdag 13 april 2024

…De Nederlandse ambassade in Teheran en het consulaat in Erbil blijven aanstaande zondag uit voorzorg gesloten voor publiek. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit besloten in verband met de oplopende spanningen tussen Iran en Israël. In de loop van zondag besluit het ministerie of de betreffende…


36496 Nader verslag inzake Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

vrijdag 12 april 2024

… 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 12 april…


Aanbiedingsbrief

vrijdag 12 april 2024

… Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024.1 De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot…


Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 22 april 2024 Op maandag 22 april as. vindt de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats in Luxemburg. Op de agenda staan de Russische agressie tegen Oekraïne, de situatie in het Midden-Oosten en de situatie in Soedan. Aansluitend vindt het High-Level Forum on…


Beslisnota bij Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…" " "…


Aanbiedingsbrief

vrijdag 12 april 2024

… Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u, mede namens de minister-president, de geannoteerde agenda aan voor de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot [Ondertekenaar 2]…


Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…GEANNOTEERDE AGENDA BUITENGEWONE EUROPESE RAAD VAN 17 en 18 APRIL 2024 Op donderdag 17 en vrijdag 18 april aanstaande vindt een buitengewone Europese Raad (ER) plaats in Brussel. De ER zal spreken over concurrentievermogen en industrie, de toekomst van de interne markt en de EU-Turkije relatie. Mogelijk…


Beslisnota bij Geannoteerde agenda voor de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024

vrijdag 12 april 2024

……


Overzicht uitbetalingen RRF eerste kwartaal 2024

vrijdag 12 april 2024

…Geachte voorzitter, De implementatie van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) geeft aanleiding tot verzoeken tot uitbetaling van middelen uit de RRF. In een brief van 17 september 2021 heeft het kabinet aangegeven dat uw Kamer periodiek, namelijk eens per…


Actuele stand van de subsidies en leningen uit de RRF

vrijdag 12 april 2024

…Bijlage 2: actuele stand van de subsidies en leningen uit de RRF Tabel 1: overzicht subsidies aan lidstaten uit de RRF (in miljoenen euro)1 Committeringen Uitbetalingen Totaal Toegekend subsidiebedrag * Waarvan toegekend i.h.k.v. RepowerEU Uitbetaalde RepowerEU- voorfinanciering (subsidies) in Q1 2024**…


Overzicht beoordeelde betaalverzoeken RRF eerste kwartaal 2024

vrijdag 12 april 2024

…Bijlage 1: overzicht beoordeelde betaalverzoeken RRF eerste kwartaal 2024 Finland – eerste betaalverzoek Voorlopige Commissiebeoordeling betaalverzoek https://commission.europa.eu/document/download/f26c1551-b3bf-434f-ac29-927a076bdf2d_en?filename=commissions_adoption_of_the_preliminary_assessment_o…


Beslisnota bij Overzicht uitbetalingen RRF eerste kwartaal 2024

vrijdag 12 april 2024

……


Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…26234 Vergaderingen Interim Committee en Development Committee Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld........ Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben de onderstaande fracties de behoefte vragen en opmerkingen voor te leggen aan de minister…


Aanbiedingsbrief

vrijdag 12 april 2024

… Geachte voorzitter, Met verwijzing naar de schriftelijke inbreng van de Tweede Kamer d.d. 3 april 2024 met als kenmerk 36180-91/2024D12895 naar aanleiding van de geannoteerde agenda voor de Wereldbank Voorjaarsvergadering 2024, gaan uw Kamer, mede namens de minister van Financiën, hierbij de antwoorden…


Beslisnota bij Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…" " "…


Gewijzigd amendement van het lid Flach 36378-25 ter vervanging van nr. 12 over een voorhangbepaling voor artikel 3.36

vrijdag 12 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 25 Gewijzigd AMENDEMENT VAN HET LID Flach ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 12 Ontvangen 12 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Dobbe over het bericht dat er bij een Nederlandse wapeninzet in Afghanistan in 2007 mogelijk zes burgerslachtoffers zijn gevallen

vrijdag 12 april 2024

…> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 12 april 2024 Betreft Uitstel beantwoording van de vragen van het lid Dobbe (SP) over het bericht dat er bij een Nederlandse wapeninzet in Afghanistan in 2007…


Voorlopig politiek akkoord op Europese IMVO-wetgeving

vrijdag 12 april 2024

…Geachte voorzitter, Op 14 december jl. hebben de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie een voorlopig politiek akkoord bereikt in de triloog over een Europese richtlijn voor gepaste zorgvuldigheid, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Deze richtlijn verplicht grote…


Beslisnota bij Voorlopig politiek akkoord op Europese IMVO-wetgeving

vrijdag 12 april 2024

…" " " " " " " " " " "&f " " " " " " " " " " " " " "…


Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Bamenga over EU and Rwanda sign a Memorandum of Understanding on Sustainable Raw Materials Value Chains

vrijdag 12 april 2024

… Geachte voorzitter, Hierbij bied ik, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de Leden Boswijk (CDA) en Bamenga (D66) over EU and Rwanda sign a Memorandum of Understanding on Sustainable Raw Materials Value Chains. Deze vragen werden…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Bamenga over EU and Rwanda sign a Memorandum of Understanding on Sustainable Raw Materials Value Chains

vrijdag 12 april 2024

……


Verslag van de Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome

vrijdag 12 april 2024

… Geachte voorzitter, Van 4 tot en met 14 december 2023 vond in New York de jaarlijkse Vergadering van verdragspartijen van het Statuut van Rome (Assembly of States Parties, ASP) inzake het Internationaal Strafhof (ISH) plaats. Over de Nederlandse inzet tijdens deze Vergadering werd uw Kamer geïnformeerd…


Amendement Flach 36378-24 over meer ruimte voor lokale en provinciale regels ten behoeve van een goede energievoorziening

vrijdag 12 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 378 Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID Flach Ontvangen 12 april 2024 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 6.8 komt te luiden: Artikel 6.8 decentrale overheden 1…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten