Documenten feed

Feed

Nader gewijzigde motie van het lid Martens-America over de huidige erkenningsperiode met één jaar verlengen (t.v.v. 32827-303)

maandag 27 mei 2024

…constaterende dat de huidige erkenningsperiode voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) afloopt in 2026; constaterende dat in een rechtsstaat een betrouwbare … dat een tijdelijke verlenging zowel duidelijk kan creëren binnen de publieke omroep om te werken aan deze toekomstbestendigheid; verzoekt de regering de…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

36536 Verslag inzake Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Wet auteurscontractenrecht in verband met de verdere versterking van de positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet versterking auteurscontractenrecht)

maandag 27 mei 2024

…sectoren als de ‘journalistiek’, ‘gesubsidieerde popmuziek’ en de ‘(publieke) omroep’ weliswaar dringend behoefte is aan collectieve vaststelling van minimumvergoedingen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Regio's en grensoverschrijdende samenwerking

vrijdag 24 mei 2024

…vaak het woord "grensoverschrijdend" dat ik denk dat mensen bij de publieke omroep er helemaal onrustig van worden, maar ik probeer slechts antwoord te…


Gewijzigde motie van het lid Martens-America over de huidige erkenningsperiode met één jaar verlengen (t.v.v. 32827-303)

woensdag 22 mei 2024

…constaterende dat de huidige erkenningsperiode voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) afloopt in 2026; constaterende dat in een rechtsstaat een betrouwbare … dat een tijdelijke verlenging duidelijkheid kan creëren binnen de publieke omroep om te werken aan deze toekomstbestendigheid; verzoekt de regering de…


Wijziging van de Mediawet 2008 door verlaging van de rijksmediabijdrage

woensdag 22 mei 2024

…rijksmediabijdrage niet te leiden tot een korting op het budget van de landelijke publieke omroep. De minimale omvang van de rijksmediabijdrage is vastgelegd in de Mediawet…


Analyse hoofdlijnenakkoord 2025-2028

dinsdag 21 mei 2024

…2027 wordt er 0,1 mld euro omgebogen op het budget van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Ł Subsidietaakstelling (overige uitgaven) (HLA_139_c) Er wordt…


Tweeminutendebat Media (CD 11/4) (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nederlandse Publieke Omroep verschillende genres binnen de begroting gebruikt om de kosten van de … het creëren van een toekomstbestendige en transparante Nederlandse Publieke Omroep de Kamer te voorzien van een toelichting op de keuzes voor categorieën…


Tweeminutendebat Voorhang ontwerpregeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO 2024 (32827-300) (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…medialandschap meer is dan alleen maar de publieke omroep, of dat nou de lokale, de regionale of de landelijke publieke omroep is, en dat het om die reden van belang…


Tweede Kamer, 74e vergadering

dinsdag 21 mei 2024

…medialandschap meer is dan alleen maar de publieke omroep, of dat nou de lokale, de regionale of de landelijke publieke omroep is, en dat het om die reden van belang … De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nederlandse Publieke Omroep verschillende genres binnen de begroting gebruikt om de kosten van de…


Toekomst mediabeleid; Motie; Motie van het lid Eerdmans over het voorstel voor een board van kijkers bespreken met de raad van toezicht van de NPO

dinsdag 21 mei 2024

…21 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat de publieke omroep op dit moment geen goede afspiegeling vormt van onze maatschappij; van…


Toekomst mediabeleid; Motie; Motie van het lid Martens-America over de Kamer voorzien van een toelichting op de keuzes voor categorieën die in de begroting van de NPO worden gehanteerd

dinsdag 21 mei 2024

…De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nederlandse Publieke Omroep verschillende genres binnen de begroting gebruikt om de kosten van de … het creëren van een toekomstbestendige en transparante Nederlandse Publieke Omroep de Kamer te voorzien van een toelichting op de keuzes voor categorieën…


Toekomst mediabeleid; Motie; Motie van het lid Martens-America over de huidige concessieperiode met één jaar verlengen

dinsdag 21 mei 2024

… constaterende dat de huidige concessieperiode voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) afloopt eind 2026; constaterende dat in een rechtsstaat een betrouwbare … tijdelijke concessieverlenging duidelijkheid kan creëren binnen de publieke omroep om te werken aan deze toekomstbestendigheid; verzoekt de regering de…


Toekomst mediabeleid; Motie; Motie van het lid Eerdmans over uiterst zorgvuldig omgaan met de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie-Van Rijn, zodat de NPO voor iedereen een veilige en betrouwbare werkomgeving wordt

dinsdag 21 mei 2024

…21 mei 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de publieke omroep een beschermde werkomgeving moet zijn, in een cultuur die veilig en … Rijn, die onderzoek deed naar grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep, zich niet heeft beziggehouden met de vraag "wie zei of deed iets op…


Toekomst mediabeleid; Motie; Motie van het lid Ergin over bij de hervorming van de NPO bewerkstelligen dat het verspreiden van racistische complottheorieën en alle andere vormen van haat en geweld direct leidt tot intrekking van omroeplicenties

dinsdag 21 mei 2024

…De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Nederlandse Publieke Omroep wordt hervormd zodat journalistiek, inclusief het veelzijdig aanbod … belang is; verzoekt de regering om bij de hervorming van de Nederlandse Publieke Omroep te bewerkstelligen dat het verspreiden van racistische complottheorieën…


Toekomst mediabeleid; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over nader verzoek om reactie Raad van Cultuur op het rapport Eenheid in veelzijdigheid van Adviescollege Publieke Omroep

vrijdag 17 mei 2024

…Cultuur formeel om een reactie op het rapport van het Adviescollege Publieke Omroep te vragen. Het antwoord 2 dat de commissie op deze brief ontving, was … Cultuur formeel om een reactie op het rapport van het Adviescollege Publieke Omroep te vragen. In reactie op dit verzoek hebt u bij brief van 3 april 2024…


Regio's en grensoverschrijdende samenwerking

donderdag 16 mei 2024

…zo vaak het woord grensoverschrijdend dat ik denk de mensen bij de publieke omroep helemaal onrustig worden van wat ik nu. Ik probeer ook maar antwoord…


Coalitieakkoord 2024-2028 HOOP, LEF EN TROTS

donderdag 16 mei 2024

…betrouwbare informatievoorziening van wezenlijk belang. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt hervormd zodat de journalistiek – inclusief het veelzijdig…


Budgettaire bijlage coalitieakkoord 15 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…-550 -800 -1.000 -1.000 Minder internationale studenten en hervorming publieke omroep 0 -128 -511 -606 -705 41 w.v. Verminderen internationale studenten (via … bestuurlijk akkoord) -29 -118 -209 -293 42 w.v. Hervorming Nederlandse Publieke Omroep NPO -100 -100 -100 43 w.v. Afschaffen OV-vergoeding voor Nederlandse…


Het bericht ‘Yesilgöz haalt uit naar Tim Hofman na X-bericht over ME’

woensdag 15 mei 2024

…berichtgeving daarover op de overheidswebsite Persvrijheid bewaken Media en publieke omroep Rijksoverheid.nl?[2] Zo niet, waarom niet? Bent u zich ervan bewust … com/dilanyesilgoz/status/1598648288126935042?s=46; Persvrijheid bewaken Media en publieke omroep Rijksoverheid.nl. [3] https://x.com/debroervanroos/status/1790106618320818573…


Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

woensdag 15 mei 2024

…publieke omroepen en de commissie Van Geel onderzocht de landel•ke publieke omroep. Hiermee hebben we verder gewerkt aan een medialandschap dat klaar is … Cultuur Omroepen onderzoek gedaan naar grensoverschr •dend binnen de publieke omroep. 6. Herstel, vernieuwing en groei in de culturele en creatieve sectorHet…


Vragenuur (ongecorrigeerd)

dinsdag 14 mei 2024

…Pointer heeft inderdaad in samenwerking met marineschepen.nl en de Deense publieke omroep, meen ik, onderzoek hiernaar gedaan. De heer Kahraman en uw Kamer weten…


Tweede Kamer, 71e vergadering

dinsdag 14 mei 2024

…Pointer heeft inderdaad in samenwerking met marineschepen.nl en de Deense publieke omroep, meen ik, onderzoek hiernaar gedaan. De heer Kahraman en uw Kamer weten…


Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Brief van de minister van BuZa over geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024

maandag 13 mei 2024

…advertentiemiddelen te verbeteren, en de onafhankelijkheid van het bestuur van de publieke omroep via wetgeving te versterken. Litouwen Uit het rechtsstaatrapport van…


EU en de rechtsstaat; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de kabinetsappreciatie over het Rechtsstaatrapport 2023 van de Europese Commissie

maandag 13 mei 2024

…zelfregulering in de journalistiek en kent Nederland een ander stelstel voor de publieke omroep dan andere EU-lidstaten. Het kabinet erkent deze belangen en neemt deze … oplossingen te zoeken. In het kader van de rechtsstaat is een onafhankelijke publieke omroep een vereiste voor een democratische samenleving. Primair is het aan…


Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2024

maandag 13 mei 2024

…advertentiemiddelen te verbeteren, en de onafhankelijkheid van het bestuur van de publieke omroep via wetgeving te versterken. Litouwen Uit het rechtsstaatrapport van…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten