Documenten feed

Feed

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur); Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 31 mei 2024

…met de huurder in gesprek te gaan over het 2 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr.12, p. 4, p. 26 en p. 27. 3 uitkopen van de huurder ter fiontbindingfl … wetenschap dat je als huurder niet iedere paar 4 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr.12, p. 8 en p. 10. 6 jaar moet verhuizenfl of (ii) fidat een huurder…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur); Verslag

vrijdag 31 mei 2024

…individuele verhuurders dit soort maatregelen 2 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr.12, p. 4, p. 26 en p. 27 3 De aan het woord zijnde leden merken op dat … moeten verhuizenfl? 4 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr.12, p. 8 en p. 10. 5 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr. 4, p. 19 4 / 31 Voor het melden van gebreken…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…Agendapunt: Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) - 36496-42 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Reeds betrokken…


Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 23 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

…Agendapunt: Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) - 36496-42 Voorstel: Ter bespreking: de commissie dient een besluit te nemen…


36496, eindtekst (d.d. 25 april 2024)

maandag 29 april 2024

…De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 25 april 2024 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering…


Aanvang avondvergadering: STEMMINGEN (over de Wet betaalbare huur (36496)) (ongecorrigeerd)

donderdag 25 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496). (Zie vergadering van 24 april 2024.) De voorzitter: Ik proef een zekere…


Debat over antisemitisme

donderdag 25 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496). (Zie vergadering van 24 april 2024.) De voorzitter: Ik proef een zekere…


STEMMINGEN (over de amendementen ingediend op de Wet betaalbare huur (36496))

donderdag 25 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496). (Zie vergadering van 24 april 2024.) De voorzitter: Dan gaan we nu aan … behouden voor de verhuur (36496, nr. 62); • de motie-Beckerman over afzien van een extra huuropslag voor energielabels (36496, nr. 63); • de motie-Grinwis…


Tweede Kamer, 70e vergadering

donderdag 25 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496) . (Zie vergadering van 24 april 2024.) De voorzitter : Dan gaan we nu aan … behouden voor de verhuur (36496, nr. 62); de motie-Beckerman over afzien van een extra huuropslag voor energielabels (36496, nr. 63); de motie-Grinwis…


Lijst van ingekomen stukken

donderdag 25 april 2024

…Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) - 36496- 42 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de…


Gewijzigd amendement van het lid De Hoop 36496-71 t.v.v. 21 over een WOZ-cap van 25%

donderdag 25 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Subamendement van de leden Paternotte en Grinwis 36496-61 over het aan het amendement Flach (stuk nr. 48) toevoegen van een einde aan de nieuwbouwopslag na 20 jaar

woensdag 24 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Grinwis 36496-60 t.v.v. nr. 60 over een nieuwbouwopslag van 20 jaar voor woningen die voor 2028 worden gebouwd met mogelijkheid van verlenging

woensdag 24 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Gewijzigd amendement van het lid De Groot 36496-59 ter vervanging van nr. 20 over een prijsopslag voor nieuwbouw met een mogelijkheid voor verhoging die per woningmarktregio kan verschillen

woensdag 24 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Subamendement van het lid El Abassi 36496-58 over het wijzigen van 231 punten van het amendement-Beckerman (stuk nr. 14) door 250 punten

woensdag 24 april 2024

…“250”. Toelichting De indiener streeft ernaar het amendement van de SP (36496-14) te omarmen en verder te bouwen op de aanbevelingen van de Woonbond. Het…


Amendement van de leden Grinwis en Vedder 36496-57 ter vervanging van nr. 28 over hogere leges voor herhaaldelijk in het ongelijk gestelde verhuurders

woensdag 24 april 2024

… TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Amendement van het lid Grinwis c.s. 36496-56 t.v.v. 27 over specificering van de evaluatie

woensdag 24 april 2024

… TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Gewijzigd amendement van de leden Grinwis en Paternotte 36496-55 t.v.v. 34 over een dubbele WOZ-cap

woensdag 24 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. 36496-54 t.v.v. nr. 51 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten

woensdag 24 april 2024

… TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Sprekerslijst

woensdag 24 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496) Naam: Fractie: Spreektijd: 1. S.M. Beckerman SP 15 min 2. P.A. Grinwis ChristenUnie…


Amendement van het lid Paternotte c.s. 36496-53 t.v.v. 43 over het wettelijk borgen van bouw en beheer van middenhuurwoningen als taak van de toegelaten instellngen

woensdag 24 april 2024

… TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. 36496-52 t.v.v. 32 over het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen boven de liberalisatiegrens

woensdag 24 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496) (ongecorrigeerd)

woensdag 24 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496) De voorzitter: We beginnen met een nieuw onderwerp vandaag. Dit is wel al … voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Beckerman. Zij krijgt nr. 62 (36496). Mevrouw Beckerman (SP): De tweede motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging…


Nader gewijzigd amendement van het lid De Hoop c.s. 36496-51 t.v.v. nr. 46 over puntenwaardering van lage energieprestatiecertificaten

woensdag 24 april 2024

… TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Nader gewijzigd amendement van de leden Paternotte en Grinwis 36496-50 t.v.v. nr. 36 over een nieuwbouwopslag van 15 jaar voor woonruimte waarvan de bouw of verbouw tot woonruimte voor 2031 is gestart

woensdag 24 april 2024

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 496 Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten