Documenten feed

Feed

Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme - de volgende stap (36272)

maandag 27 mei 2024

…initiatiefnemers hebben bij het opstellen van de nota nadrukkelijk gekeken naar de EU strategie om combating antisemitism en fostering Jewish life. Ik verzin de … we het demissionaire kabinet vragen om te onderzoeken in welke mate vanuit EU-fondsen bekostiging van deze doelen uit de nota kan worden gevonden. De…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Meicirculaire Gemeentefonds 2024

maandag 27 mei 2024

…................... 29 Meicirculaire gemeentefonds 2024 2b. Pilot dakloze EU -burgers ................................................................ … ............. 66 Bijlage 3.2 -2b Decentralisatie -uitkering Pilot dakloze EU -burgers ...................................... 67 Bijlage 3.2 -3 Decentralisatie…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Rapport KMPG en IO Research naar ervaren discriminatie

maandag 27 mei 2024

…met een moskee beëindigen naar aanleiding van een donatie vanuit een andere EU -lidstaat. De bank heeft nooit toegelicht waarom. De moskee heeft een rechtszaak … uitverschillende interviews .Hierbij gaathetombankendiehun bankvergunning ineenandere EU-lidstaat verkregen hebbenen (via vrij verkeervandiensten)hunproducten inNederlandaanbieden…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22

vrijdag 24 mei 2024

…Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU - lidmaatschap) (voortzetting) 36 504 2 4 . Wijziging van de begrotingsstaat … Tweeminutendebat Mondiale gezondheidsstrategie (CD 4/4) - Tweeminutendebat EU - LNV (CD 9/4) - Tweeminutendebat Landbouw - en Visserijraad 26 maart 2024…


Kabinetsreactie op het eindadvies van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050

vrijdag 24 mei 2024

…nu al schaars is: Nederland is het op één na dichtstbevolkte land van de EU. Ruimte die we nodig hebben voor mobiliteit en infrastructuur, economie, energie- … 80-plussers. Dit speelt in heel Europa, waarbij Nederland momenteel onder het EU gemiddelde zit qua aandeel 65- en 80-plussers in de bevolking. Dat zet de…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 24 mei 2024

vrijdag 24 mei 2024

…fiche 1.1 Fiche 1: Aanbeveling Raadsbesluit onderhandelingen jeugdmobiliteit EU - Verenigd Koninkrijk 2 Raad Buitenl andse Zaken d.d. 27 mei 2024 2.1 Russische … mei 2024 4.1 Actuele zaken 4.2 Europese Defensie - industrie 4.3 Militaire EU - steun aan Oekraïne 5 Raad Buitenlandse Zaken ( Handel ) d.d. 30 mei 2024…


Agenda procedurevergadering commissie Digitale Zaken d.d. 29 mei 2024

vrijdag 24 mei 2024

…commissie voor Digitale Zaken Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 10 EU i.v.m. agendapunt 10 EZK i.v.m. agendapunt 7 J&V i.v.m. agendapunt 5, 8 Activiteit: … Inbrengdatum vaststellen op 18 juni om 14.00 uur. Volgcommissie(s): BiZa, EU Reeds geagendeerde/behandelde stukken Geen agendapunten Overig 11. Agendapunt:…


Regio's en grensoverschrijdende samenwerking

vrijdag 24 mei 2024

…aanzien van de versterking van de coördinerende rol van de minister van BZK als het gaat om de spreiding van rijkswerkgelegenheid en rijkshuisvesting … principes gaan handelen. Versterking van de coördinatie door de minister van BZK is wat ons betreft dan ook echt een must. Het CDA is erg benieuwd naar de…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (36378) voortzetting (ongecorrigeerd)

donderdag 23 mei 2024

…ACM de criteria anders interpreteert dan andere toezichthouders in andere EU-lidstaten, maar dat is aan de onafhankelijke toezichthouders. Het lijkt me … terrein van de minister van BZK. Ik ben bereid, als mevrouw Beckerman daarin geïnteresseerd is, om te vragen of de minister van BZK voorafgaand aan de stemmingen…


Risicoprofilering in het handhavingsbeleid

donderdag 23 mei 2024

…algoritmes en AI. En iedereen weet waarschijnlijk de AI-verordening vanuit de EU is recentelijk natuurlijk goedgekeurd. En onder de vlag van het programma … implementatie kader verantwoorde inzet van de algoritmes van het ministerie van BZK, het kader van de algemene rekenkamer over algoritmes en het onderzoekskader…


Besluitenlijst procedurevergadering cie. KR d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…Jaarverantwoording KR en BES-fonds 2023 d.d. 12 juni 2024. Brieven van bewindspersonen van BZK 10. Agendapunt: Werkbezoek Aruba, Curaçao en Sint Maarten, van 19 tot en … in hun voorgestelde Mandaat. Volgcommissies: BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, DiZa, EU, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS 4 16. Agendapunt: Mandaatnotitie…


Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

donderdag 23 mei 2024

…van over 2023. Het voorstel, een aantal voorstellen, is om de minister van BZK te verzoeken ...om een kabinetsreactie aan de Kamer te doen komen. Het tweede … voor kennisgeving aannemen. En agenda 34, kwartaalrapportage voor lopende EU-wetgevensonderhandelingen op het terrein van het ministerie van Binnenlandse…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…DEF i.v.m. agendapunt 14, 67, 73, 97, 99 DiZa i.v.m. agendapunt 20, 67, 99 EU i.v.m. agendapunt 11, 34, 67, 99 EZK i.v.m. agendapunt 67, 92, 97, 99 FIN … het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Verzamelwet BZK 20XX) Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…


Reactiebrief OLS Wijzigingswet SZW-wetten BES

donderdag 23 mei 2024

…tem ber start een interdepartementale taskforce, onder voorzitterschap van BZK/KR, om lang bestaande vraagstukken aan te pakken. Op Saba h ebben we alleen … nadrukkelijk aandacht is voor de dubbele belasting richting Saba; vanuit VS/EU naar Sint Maarten en daarbovenop van Sint Maarten naar Saba. - Voer snel een…


Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2556 betreffende een kader voor digitale operationele weerbaarheid van … in gesprek ga met BZK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten; we zijn daar ook al over in gesprek. Ik wil samen met de VNG en BZK een soort onderbouwd…


Besluitenlijst procedurevergadering IenW 22 mei 2024

woensdag 22 mei 2024

… agendapunt 15, 39, 42 BuZa i.v.m. agendapunt 33 DEF i.v.m. agendapunt 33 EU i.v.m. agendapunt 37, 46 EZK i.v.m. agendapunt 35, 39 KR i.v.m. agendapunt … voor het opnieuw te plannen commissiedebat Leefomgeving. Volgcommissie(s): EU 38. Agendapunt: Kabinetsreactie op het rapport fiVoorbij de dijk. Keuzes in…


Jaarverslag Algemene Bestuursdienst 2023

woensdag 22 mei 2024

…ABD-Nieuws-brief ook nog 235 links naar vacatures van onze netwerk partners, zoals de EU, het OM, grote gemeentes, provincies en waterschappen. In 2022 waren dat 235 … een TMGTMer die als Buitengewoon Adviseur (zie pagina 9) in dienst was van BZK en werd aangenomen op een functie bij een ander departement.** Het gaat hier…


Antwoord op vragen van het lid Chakor over deelname aan de Europese verkiezingen door EU-burgers uit een andere lidstaat die in Nederland wonen

dinsdag 21 mei 2024

…lid Chakor (GroenLinks-PvdA) over deelname aan de Europese verkiezingen door EU-burgers uit een andere lidstaat die in Nederland wonen. Deze vragen werden … Kent u het bericht “EU nationals: you have just seven days left to register to vote”?1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Deelt u de mening dat EU-burgers uit een andere…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Chakor over deelname aan de Europese verkiezingen door EU-burgers uit een andere lidstaat die in Nederland wonen

dinsdag 21 mei 2024

…Aan Minister van BZK Van DenB/Democratie TER ONDERTEKENING Nota actief openbaar Ja Onze referentie 2024 - 0000263466 Datum 1 me i 2024 Opgesteld door Samengewerkt … Pagina 1 van 2 Kamervraag over deelname aan de Europese verkiezingen door EU - burgers uit een andere lidstaat die in Nederland wonen Aanleiding Het lid…


Tweeminutendebat Media (CD 11/4) (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…daarvan een wezenlijk onderdeel is; constaterende dat in artikel 30 van de EU-Richtlijn audiovisuele mediadiensten staat dat het toezicht op de media zowel … en vernietigen en dat dit artikel daardoor in strijd is met bovengenoemde EU-richtlijn; verzoekt de regering de Mediawet zo aan te passen dat de regering…


Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2023

dinsdag 21 mei 2024

…het buitenland kan verlengen als je niet in de Europese Unie (EU) woont. Woon je binnen de EU, dan moet je je Nederlandse rijbewijs omwisselen voor een rijbewijs … rijbewijs van het land waar je woont. Sasha woont buiten de EU op het Turkse deel van Cyprus en dient een aanvraag voor verlenging in.Tweede Kamer, vergaderjaar…


Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn); Nota naar aanleiding van het verslag

dinsdag 21 mei 2024

…andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en … te helpen bij de manier waarop zij de Who in de praktijk moeten brengen. BZK werkt hieraan, samen met de VNG, IPO, UWV, Nationaal Archief en Europa Decentraal…


Tweede Kamer, 74e vergadering

dinsdag 21 mei 2024

…en van LNG (36476, nr. 3); de motie-Van Campen c.s. over samen met andere EU-lidstaten druk zetten op Georgië om de foreign agents law terug te draaien … van een projectbureau om de eilanden te ondersteunen met het aanspreken van EU-fondsen (36410-IV, nr. 64); de motie-Bruyning/Paternotte over onderzoek naar…


Lijst van vragen inzake de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550-1)

dinsdag 21 mei 2024

…meevaller raming huurtoeslag zoals opgenomen in de verticale toelichting over de BZK-begroting (blz. 108)? 46 Klopt het dat voor jeugdzorg nog steeds een bezuiniging … per jaar van de 10%, 1%, 0,1% rijkste Nederlanders? 74 Welke landen in de EU en in de Wereld hebben een vermogensbelasting? 75 Wat zijn de opbrengsten…


Agenda procedurevergadering IenW 22 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

…v.m. agendapunt 39, 42 BuZa i.v.m. agendapunt 33 DEF i.v.m. agendapunt 33 EU i.v.m. agendapunt 37, 46 EZK i.v.m. agendapunt 35, 36, 39 KR i.v.m. agendapunt … het commissiedebat Leefomgeving op woensdag 19 juni 2024. Volgcommissie(s): EU 38. Agendapunt: Kabinetsreactie op het rapport fiVoorbij de dijk. Keuzes in…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten