Documenten feed

Feed

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over gebrekkig inzicht in juridische duurzaamheidsrisico’s

dinsdag 23 april 2024

…Klopt het dat de Richtlijn instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORP-II) en de Pensioenwet geen specifieke bepalingen kennen voor het in kaart … onwenselijk is? Antwoord 11 In algemene zin bepaalt artikel 25 van de richtlijn IORP-II10 dat een pensioenfonds over een doeltreffende risicobeheerfunctie moet…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Voortgang Beleidsagenda voor duurzame financiering

donderdag 8 februari 2024

…integratie van duurzaamheidsrisico’s in het toezichtraamwerk voor pensioenfondsen (IORP) en het macroprudentiële raamwerk voor banken aangekondigd. Er is echter … geen zicht op een herziening van het toezichtraamwerk voor pensioenfondsen (IORP). Daarnaast heeft de Europese Commissie de herziening van het macroprudentiële…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Overzicht voortgang Beleidsagenda duurzame financiering

donderdag 8 februari 2024

…in de relevante elementen van de toezichtraamwerken voor pensioenfondsen (IORP) en verzekeraars (Solvency II). • Ingezet op duurzaamheidsrisico’s in de … klimaatrisico’s mee te nemen in de risicoanalyse van verzekeraars. • Er is nog geen IORP herziening aangekondigd. 2.1.3 Ambitieuze invulling onderzoeken naar de inzet…


Gebrekkig inzicht in juridische duurzaamheidsrisico’s

donderdag 18 januari 2024

…Klopt het dat de Richtlijn instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORP-II) en de Pensioenwet geen specifieke bepalingen kennen voor het in kaart…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…geagendeerd. 3762 De minister zegt toe deze wet tot implementatie van de IORP-II richtl •n te evalueren, maar pas in 2022, omdat deze wet pas in 2019 in … ing (IBPV⁄s) (PbEU 2016, L 354)) (34 934)De wet tot implementatie van de IORP-II-richtl •n wordt ge—valueerd. Planning: brief over het proces naar Tweede…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…geagendeerd. 3762 De minister zegt toe deze wet tot implementatie van de IORP-II richtl •n te evalueren, maar pas in 2022, omdat deze wet pas in 2019 in … ing (IBPV⁄s) (PbEU 2016, L 354)) (34 934)De wet tot implementatie van de IORP-II-richtl •n wordt ge—valueerd. Planning: brief over het proces naar Tweede…


Besluit van 22 juni 2023 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet toekomst pensioenen (Besluit toekomst pensioenen)

vrijdag 30 juni 2023

…Handelswijze bij te laag minimaal vereist eigen vermogen De eis vanuit de IORP-richtlijn 8 Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad … uitzondering van het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV), omdat op basis van de IORP II-richtlijn is voorgeschreven dat hiervoor een aparte voorziening moet worden…


Wet toekomst pensioenen

dinsdag 23 mei 2023

… Het heeft ook een meer algemene vraag gesteld over de toepassing van de IORP II-richtlijn. Die vragen uit de EU-pilot zijn ook beantwoord. Nu wordt ook…


Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen);

woensdag 17 mei 2023

…minimaal vereist eigen vermogen volgt uit de Europese pensioenrichtlijnen (IORP I en II) en dient o.a. aangehouden te worden wanneer er biometrische risicoTMs … minimumeis (de beschikbare solvabiliteitsmarge). Artikel 16, tweede lid, van de IORP II-richtlijn legt vast dat deze beschikbare solvabiliteitsmarge uit het vermogen…


Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

woensdag 17 mei 2023

…niet geagendeerd 3762 De Minister zegt toe deze wet tot implementatie van de IORP-II richtlijn te evalueren, maar pas in 2022, omdat deze wet pas in 2019 in … ing (IBPVƒs) (PbEU 2016, L 354)) (34 934)De wet tot implementatie van de IORP-II-richtlijn wordt ge‡valueerd. Planning: brief naar Tweede Kamer na de zomer…


Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

woensdag 17 mei 2023

…niet geagendeerd 3762 De Minister zegt toe deze wet tot implementatie van de IORP-II richtlijn te evalueren, maar pas in 2022, omdat deze wet pas in 2019 in … ing (IBPVƒs) (PbEU 2016, L 354)) (34 934)De wet tot implementatie van de IORP-II-richtlijn wordt ge‡valueerd. Planning: brief naar Tweede Kamer na de zomer…


Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen);

donderdag 20 april 2023

…van toepassing is? Het is denkbaar dat een pensioenfonds op grond van de IORP II-richtlijn geen minimaal vereist eigen vermogen hoeft aan te houden. Dat … om een MVEV aan te houden voortvloeit uit artikel 15 lid 1 van de Europese IORP-II richtlijn? Is het de regering bekend dat genoemd artikel 15 lid 1 voorschrijft…


Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen);

maandag 17 april 2023

…om een MVEV aan te houden voortvloeit uit artikel 15 lid 1 van de Europese IORP-II richtlijn? Is het de regering bekend dat genoemd artikel 15 lid 1 voorschrijft … 131 Pensioenwet -inzake het aanhouden van de MVEV eis- verder gaat dan de IORP-II richtlijn, omdat het artikel ervan uit gaat dat het dekken van een biometrisch…


Tweede Kamer, 67e vergadering

woensdag 29 maart 2023

…meewegen van deelnemersvoorkeuren als onderdeel van de herziening van de IORP II-richtlijn? En hoe weegt zij dit Europese voornemen met het voorliggende…


Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen);

vrijdag 24 maart 2023

…vragen gesteld, evenals een meer algemene vraag over de toepassing van de IORP II-Richtlijn. Deze vragen zullen zeer zorgvuldig worden beantwoord. De EU … waarom Nederland als enige land niet gebruik maakt van de mogelijkheid van IORP II om te werken en te rekenen met het verwachte rendement? Aanpassing van…


Ontwerpbesluit toekomst pensioenen

donderdag 23 maart 2023

…Handelswijze bij te laag minimaal vereist eigen vermogen De eis vanuit de IORP -richtlijn 10 dat het minimaal vereist eigen vermog en te allen tijde aanwezig … uitzondering van het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) , omdat op basis van de IORP II -richtlijn is voorgeschreven dat hiervoor een aparte voorziening moet…


Ontwerpbesluit toekomst pensioenen

donderdag 23 maart 2023

…Handelswijze bij te laag minimaal vereist eigen vermogen De eis vanuit de IORP -richtlijn 10 dat het minimaal vereist eigen vermog en te allen tijde aanwezig … uitzondering van het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) , omdat op basis van de IORP II -richtlijn is voorgeschreven dat hiervoor een aparte voorziening moet…


Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen);

woensdag 15 maart 2023

…waarom Nederland als enige land niet gebruik maakt van de mogelijkheid van IORP II om te werken en te rekenen met het verwachte rendement? 21. De aanbevelingen … pensioenstelsel. De regering verwijst in de memorie van toelichting naar de IORP II en stelt: ‚De regering acht het (tijdelijk) afwijken van de eisen aan…


Rapport: 'De markt voor PPI'S' - De ontwikkeling van premiepensioeninstellingen na 2014 en perspectieven voor de toekomst

woensdag 15 februari 2023

…(geweest) op de groei van de PPI - markt? 1 En dus past binnen de kaders van de IORP - richtlijn. Zie voor de wettekst Tweede Kamer (2015) . 2 Zie AF Advisors … pensioenuitkering, terwij l een pensioenfonds dit niet mag. Kapitaalvereisten De IORP - richtlijn in artikel 1 5 , eerste lid, spreekt in eerste instantie van…


Rapport: 'De markt voor PPI'S' - De ontwikkeling van premiepensioeninstellingen na 2014 en perspectieven voor de toekomst

woensdag 15 februari 2023

…(geweest) op de groei van de PPI - markt? 1 En dus past binnen de kaders van de IORP - richtlijn. Zie voor de wettekst Tweede Kamer (2015) . 2 Zie AF Advisors … pensioenuitkering, terwij l een pensioenfonds dit niet mag. Kapitaalvereisten De IORP - richtlijn in artikel 1 5 , eerste lid, spreekt in eerste instantie van…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen

maandag 9 januari 2023

…prudentpersonregel in de IORP-richtlijn. Oftewel, als je prudent moet zijn, mag je dan nog wel een lening aangaan onder de IORP-richtlijn? Mevrouw Maatoug … dit punt. Er is gevraagd naar de prudentpersonregel. Is het in lijn met de IORP als je de leenrestrictie opheft? Nogmaals, op dit moment is het ook al zo…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 december 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen

maandag 9 januari 2023

…pensioenuitvoerder een MVEV moet aanhouden, is bepaald in Europese regelgeving, IORP I en II. Een van de voorwaarden waar we het telkens over hebben, is dat er … departementen ontvangen, om te begrijpen waarom men denkt dat het uit de IORP volgt. Anders gaan we daar nu een heel precieze discussie over aan, wat me…


Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het prudent persons principle en het beleggen met geleend geld in de Wet toekomst pensioenen

maandag 12 december 2022

…prudent person regel, een open norm zoals beschreven in artikel 19 van de IORP-Richtlijn, dienen de activa te worden belegd op lange termijn in het belang … dat wordt voldaan aan de prudent person regel. Volgens overweging 45 van de IORP-Richtlijn vereist naleving van de prudent person regel een beleggingsbeleid…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 december 2022, over wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen

maandag 5 december 2022

…pensioenuitvoerder een MVEV moet aanhouden, is bepaald in Europese regelgeving, IORP I en II. Een van de voorwaarden waar we het telkens over hebben, is dat er … departementen ontvangen, om te begrijpen waarom men denkt dat het uit de IORP volgt. Anders gaan we daar nu een Tweede Kamer, vergaderjaar 2022Œ2023, 36…


Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen)

maandag 5 december 2022

…pensioenuitvoerder een MVEV moet aanhouden, is bepaald in Europese regelgeving, IORP I en II. Een van de voorwaarden waar we het telkens over hebben, is dat er … departementen ontvangen, om te begrijpen waarom men denkt dat het uit de IORP volgt. Anders gaan we daar nu een heel precieze discussie over aan, wat me…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten