Documenten feed

Feed

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (36378) voortzetting (ongecorrigeerd)

donderdag 23 mei 2024

…vervolgens systeemvragen en het groepsverbod, daarna gebruikers en dan kom ik bij de appreciatie van de amendementen. Het zijn dus niet heel veel blokjes maar … bijzondere bescherming is er daarnaast voor wat betreft de betaalbaarheid, doordat bij betalingsproblemen de lat voor het afsluiten van elektriciteit en gas heel…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen

donderdag 23 mei 2024

…direct uw verhaal doet en En dat we daarna gaan kijken of er nog vragen leven bij mijn collega's. Dus als eerste het woord aan mevrouw de Ridder. Omdat onze … is, dit is niet uit te leggen. Juist kleine kinderen komen relatief vaak bij de huisarts, de kinderarts of naar de SCH met acute problemen zoals luchtwegklachten…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…voorbereiding van de behandeling in de ministerraad eind juni, voor de adviesaanvraag bij de Raad van State, en dat dit betekent dat nog deze maand besloten moet worden … over een waardestijging die je niet eens gerealiseerd hebt. We zullen daar bij de behandeling van het wetsvoorstel zeker op terugkomen, maar dat punt wil…


Conceptverslag Gevangeniswezen en tbs

woensdag 22 mei 2024

…wijziging van de Rtvi doen toekomen en de adviesaanvraag zoals die is gedaan bij de Raad voor Strafrechtstoepassing (24587, nr. 941). Van dit overleg brengt … capaciteitstekorten zijn niet alleen aan de orde in het gevangeniswezen, maar ook bij de tbs. Door de capaciteitsdruk moeten veroordeelden soms anderhalf jaar in…


NS Jaarverantwoording 2023

vrijdag 17 mei 2024

…Instroom ICNG 28 5 Randvoorwaarden 30 5.1 Samenwerking 30 5.2 Samenwerking bij werkzaamheden 30 5.3 Veiligheid 31 5.3.1 Spoorwegveiligheid 31 5.3.2 Sociale … uitval voor reizigers. Zo waren bijvoorbeeld in het najaar meerdere sporen bij Rotterdam en Schiphol weken lang niet beschikbaar . Daarnaast zorgde krapte…


Gevangeniswezen en tbs

donderdag 16 mei 2024

…wachten nog op een plek in de gevangenis. Daar komen er elke week tientallen bij. Daarom heeft de minister besloten zelfmelders met korte straffen tijdelijk … spreken namens de VVD. Dank, voorzitter. Dan zal ik ook meteen beginnen bij het vraagstuk van de zelfmelders. Uit de informatie die we van de minister…


Coalitieakkoord 2024-2028 HOOP, LEF EN TROTS

donderdag 16 mei 2024

…onderwijs. Deze zorgen leven niet alleen bij mensen met een lager inkomen, maar ook bij de middeninkomens. Daar komt bij dat inkomensondersteunende regelingen … schuldhulpverlening wordt doorgezet, met focus op aanpak van de problematiek bij de bron. • De stelselherziening kinderopvang (bijna gratis voor werkende ouders…


Stand van zaken moties en toezeggingen toezicht op slachthuizen

donderdag 18 april 2024

…‘one strike out’ bij zware dierenmishandeling. Slachtsnelheid • De motie van het lid Akerboom om de slachtsnelheid te verlagen als bij de beoordeling van … van een slachthuis risico’s worden geconstateerd. • Motie van het lid Tjeerd de Groot over het re-evalueren van de bandsnelheid in slachthuizen. • Motie…


Raamwerk Online Leeftijdsverificatie

dinsdag 9 april 2024

…............................. ........................... 4 2 Afwegingen bij verantwoorde online leeftijdsverificatie ................................ … ................. .............................. 17 6 Relevante aspecten bij de toepassing van leeftijdsclassificatie ................................…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

maandag 8 april 2024

…economische zaken en klimaat. Ik heet iedereen van harte welkom bij dit wetgevingsoverleg. De ministers, de leden, de mensen op de publieke tribune en … wel volgende week gestemd. Uiteraard kunt u ook overwegen om moties pas bij het plenaire afronding in te dienen. Over amendementen wordt pas aan het…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - gebruikers (ongecorrigeerd)

maandag 8 april 2024

…open ik de vergadering. Welkom bij de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Ik heet iedereen van harte welkom bij dit wetgevingsoverleg: de ministers … wel volgende week gestemd. Uiteraard kunt u ook overwegen om de moties pas bij de plenaire afronding in te dienen. Over amendementen wordt pas aan het eind…


Drugsgerelateerde corruptie op Schiphol en in de Rotterdamse haven

maandag 18 maart 2024

…kunnen maken voor corruptie, de grootste risico's voor de mainports, de potentiële impact van deze risico's en het bestaande beleid om corruptie te voorkomen … gaan, evenals potentiële risico's die in de toekomst actueel kunnen worden en beleidsinstrumenten die deze toekomstige risico’s zouden kunnen beperken.…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over het Begrotingsonderdeel asiel en migratie

vrijdag 1 maart 2024

…bewaren voor uw tweede termijn. Het is niet zo dat we daar nog twee minuten bij optellen of iets dergelijks. Ja, dat is altijd zo. De tijd die u doorgeeft … wil niet aan de voorkant meteen coulant zijn, want de ervaring leert dat we bij dit onderwerp vaak erg uitlopen. Daarom ga ik meteen ook het volgende van…


Tweede Kamer, 43e vergadering

donderdag 15 februari 2024

… minister-president, minister van Algemene Zaken. De voorzitter : Welkom bij de vergadering van donderdag 15 februari 2024. Mededelingen Mededelingen Mededelingen … 222) en het op 30 april 2010 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade…


36378 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 14 februari 2024

…concept Energiebesluit. Op deze ontwikkelingen kom ik ook in meer detail terug bij de reacties op de verschillende vragen vanuit de Kamer. Europees akkoord voor … op ‘redelijke prijzen’ is de meest opvallende correctie (zie hierna). Ook bij de beantwoording van de vragen uit de fracties wordt regelmatig naar deze…


Antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van de begroting Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2024 (Kamerstuk 36410 XIV)

donderdag 1 februari 2024

…een ongelijk speelveld (tussen goedkope import en eigen productie) ontstaat bij de aanschaf van eerste levensbehoeften? De prijzen van eerste levensbehoeften … GLB-pilot Boeren binnen en nabij Natura 2000-gebieden in Overijssel is bekend bij mij. De aanbeveling over het breed gedragen gebiedsproces is vooral voor de…


Begrotingsonderdeel asiel en migratie

maandag 29 januari 2024

…niet aan de voorkant meteen coulant zijn. Want dan leert ervaring dat we bij dit onderwerp vaak erg uitlopen. Dat is dan meteen ook wat ik van u allen … kennen. Ook de mensen die het volgen. Dus laten we proberen dat te doen. Bij een WGO doen we normaal geen beperkingen aan de interieur. Maar ik wil toch…


Begrotingsonderdeel asiel en migratie (ongecorrigeerd)

maandag 29 januari 2024

…bewaren voor uw tweede termijn. Het is niet zo dat we daar nog twee minuten bij optellen of iets dergelijks. Ja, dat is altijd zo. De tijd die u doorgeeft … wil niet aan de voorkant meteen coulant zijn, want de ervaring leert dat we bij dit onderwerp vaak erg uitlopen. Daarom ga ik meteen ook het volgende van…


Conceptverslag Nieuwe maatregelen netcongestie

vrijdag 26 januari 2024

…de afgelopen twee à drie jaar, waren de elektriciteitsprijzen zo hoog dat bij sommige nieuwe systemen de zonnepanelen binnen twee, drie of vier jaar waren … niet in de stukken. Het gaat inderdaad om het leveren op een lager vermogen; bij warmtepompen gaat het, geloof ik, naar 90%. Dat is dus niet hetzelfde als…


Nieuwe maatregelen netcongestie

woensdag 24 januari 2024

…afgelopen twee, drie jaar, waren de elektriciteitsprijzen zo hoog... ...dat bij sommige nieuwe systemen de zonnepanelen binnen twee, drie, vier jaar... … oproep zou zijn om die... ...ten eerste de prioriteit altijd te leggen... ...bij de huishoudens en het bouwen... ...van woningen. Als we even kijken naar…


Tweede Stand van Zakenbrief Douane 2023

woensdag 20 december 2023

…en versterkt de brede maatschappelijke coalitie. De Douane draagt daardoor bij aan een duurzame versterking van de gehele keten van preventie, toezicht, … tegenhouden van drugs aan de voorkant van de betreffende logistieke keten. Zo ligt, bij de aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit, de focus op zowel het tegengaan…


Vierde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en evaluatie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

woensdag 29 november 2023

…zijn de volgende publicaties verschenen:1 Bereidheid tot donatie van sperma bij opheffing van anonimiteitwaarborg2 Evaluatie Wet klachtrecht cliënten zorgsector3 … psychiatrische ziekenhuizen 11 Evaluatie Tijdelijk besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 12 Evaluatie Wet op de beroepen…


Nederlandse inzet voertuigdata

dinsdag 21 november 2023

…overheidspartijen samen om met voertuigdata wegbeheerders te ondersteunen bij taken als wegenonderhoud, verkeersveiligheid en wintermanagement. De bestuurder … gebruikt voor vroegtijdige detectie en validatie van incidenten. • Field labs uitlezen voertuigdata: de RDW heeft in een aantal praktijktests onderzocht hoe voertuigdata…


Tweede Kamer, 16e vergadering

dinsdag 24 oktober 2023

…Eerdmans Vragen van het lid Eerdmans aan de minister voor Rechtsbescherming, bij afwezigheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over het bericht … van JA21 uit. Hij heeft een vraag aan de minister voor Rechtsbescherming, bij afwezigheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over het bericht…


36378 Verslag inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 18 oktober 2023

…Deze leden bedanken de regering en de ambtenaren voor het vele werk behorend bij deze wet die de basis vormt voor de energietransitie. Zij hebben nog verschillende … consument. Zij nemen met grote treurnis kennis van de intentie om marktrisico’s bij de consument neer te leggen zonder adequate bescherming van de consument in…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten