Documenten feed

Feed

Conceptverslag Pensioenonderwerpen

vrijdag 12 april 2024

…dachten dat ze recht hadden op de AIO. Dat hebben we gedaan door gegevens van UWV en de SVB te combineren en letterlijk met lijsten mensen heel direct te benaderen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

donderdag 11 april 2024

…verzoek van de commissie over de vergoeding van het psychosociale hulppunt via UWV-zorgverzekeraar of gemeente. Het voorstel is om te agenderen voor het zi…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Besluitenlijst procedurevergadering VWS d.d. 11 april 2024

donderdag 11 april 2024

…Reactie op verzoek commissie over de vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid … Reactie op verzoek commissie over de vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente - 32805-174 Besluit: Niet controversieel verklaren…


Position paper NLdigital t.b.v. rondetafelgesprek Digitale infrastructuur en economie d.d. 18 april 2024

donderdag 11 april 2024

…arbeidsmarkt ICT is al jaren de veruit de krapste arbeidsmarkt die er is. Het UWV bestempelt de arbeidsmarkt ICT als zeer krap en het is twee keer zo krap als…


Scenario's vereenvoudiging verlofstelsel

woensdag 10 april 2024

…complexiteit aan verlofregelingen, zowel bezien vanuit werkgevers, werknemers als UWV.8 Voor de werkgever geldt dit zowel in administratieve zin (o.a. door verschillende … maximaal 100% dagloon, aanvulling UWV) Ouderschapsverlof 9 weken (70% (minimaal WML maximaal 100% dagloon, aanvulling UWV) (Aanvullend) geboorteverlof: 3…


Aanvullend geboorteverlof. Niet-gebruik van aanvullend geboorteverlof

woensdag 10 april 2024

…aanvullend geboorteverlof krijg en rechthebbende partner s een uitkering van UWV. De hoogte van de uitkering bedraagt 70 procent van het (maximum) dagloon … uitkering voor het aanvullend geboorteverlof voor de rechthebbende aan bij UWV . De uitbetaling van deze uitkering kan door de werkgever van de rechthebbende…


Scenario's vereenvoudiging verlofstelsel

woensdag 10 april 2024

…Als uitvoerder van een groot deel van de huidige verlofregelingen, verwacht UWV dat de scenario's waarin regelingen worden samengevoegd uitvoerbaar zijn en … worden besloten of de uitkeringshoogte op één of meerdere momenten door UWV wordt vastgesteld. Als het v erlof over een lange periode kan worden opgenomen…


Conceptverslag Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

woensdag 10 april 2024

…veiligheidsrisico's zijn. Vervolgens krijgen ze een tewerkstellingsvergunning van het UWV. Wij hebben van de ESS, onze Expertise-unit Sociale Stabiliteit, geen signalen…


Arbeidsmarktpakket & stand van zaken arbeidsmarkt

woensdag 10 april 2024

…terug. Op dit moment werken we samen met de uitvoerders, zowel UWV als Belastingdienst, UWV voor de uitkeringen en Belastingdienst voor de premieinning, … In onze uitwerking gaat het UWV dat doen op basis van informatie van private verzekeraars. Nou, dat vereist wat van het UWV en dat vereist dus een wat…


Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne); Verslag

woensdag 10 april 2024

…administratie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), waarbij het UWV aan de gemeenten de benodigde informatie verstrekt over de individuele … van wisselende maandelijkse arbeidsinkomsten zoals te verstrekken door het UWV. Deze leden denken daarbij bijvoorbeeld aan het beslag op gemeenteambtenaren…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie SZW op 9 april 2024

dinsdag 9 april 2024

…commissiedebat Inburgering en integratie. 6 21. Agendapunt: Uitvoeringstoetsen van UWV en de VNG over de motie van het lid Warmerdam c.s. over het proactief benaderen … Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten - 28 maart 2024 Uitvoeringstoetsen van UWV en de VNG over de motie van het lid Warmerdam c.s. over het proactief benaderen…


Verzamelbrief Digitalisering maart 2024

dinsdag 9 april 2024

…Op basis van het onderzoek concludeer ik dat veel organisaties, zoals SVB, UWV, CAK en de gemeenten Rotterdam en Tilburg, al een kosteloze betalingsherinnering…


Onderzoeksrapport Kosteloze Betalingsherinnering

dinsdag 9 april 2024

…uitvoeringsorganisaties : Belastingdienst en Toeslagen, CAK, CBR, CJIB, DUO , RVO, SVB en UWV; - gemeenten : Den Haag, Rotterdam en Tilburg; - provincie : Groningen ; - … verstuurt ook twee keer een kosteloze herinnering en belt daarna na. Ook het UWV en SVB (als het o m Persoon s gebonden Budget gaat) pakken de telefoon. Het…


Agenda procedurevergadering VWS, d.d. 11 april 2024, 11.00 - 12.30 uur

vrijdag 5 april 2024

…Reactie op verzoek commissie over de vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid … Reactie op verzoek commissie over de vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente - 32805-174 Voorstel: Ter bespreking. Voorstel:…


Actuele situatie asielketen en Oekraïense ontheemden

vrijdag 5 april 2024

…een wettelijke grondslag voor gemeenten om de polisadministratie van het UWV (Suwinet) in te zien. Verblijf en vertrek op langere termijn De tijdelijke…


Rapport Evaluatie greenfield herziening financieringsstelsel kinderopvang fase 1

vrijdag 5 april 2024

…en ongemak.De directie Kinderopvang van SZW, DUO, SVB, dienst Toeslagen, UWV en sectorpartijen hebben de moed gehad om met elkaar te starten met een green … Onderwijs (DUO), Dienst Toeslagen, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Sociale Verzekeringsbank (SVB)) en de belangenor -ganisaties (sector)…


Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

donderdag 4 april 2024

…automatisering en een structurele uitgave van € 540.000 voor personeel. Het UWV (dat eigener beweging een uitvoeringstoets heeft gedaan) oordeelt dat het…


Reactie op de petitie ‘Niemand mag onnodig psychisch lijden'

donderdag 4 april 2024

…zelfstandigheid, structuur en vergroting van eigenwaarde kan opleveren. Het UWV en gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt … Welzijn en Sport trekken gezamenlijk op om de samenwerking tussen zorg, UWV en gemeenten verder te verstevigen, om op die manier zo veel mogelijk mensen…


Tweede Kamer, 61e vergadering

donderdag 4 april 2024

…Chemische Stoffen aan een nieuwe invulling voor die lijst gewerkt. VNG, IPO, UWV en de omgevingsdiensten zijn daarbij betrokken. Ik verwacht de Kamer daarover…


Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

woensdag 3 april 2024

…er veiligheidsrisico's zijn en vervolgens krijgt ze een vergunning van het UWV. Wij hebben via ESS, onze expertiseunit sociale stabiliteit, geen signalen…


Lijst van vragen over de Kabinetsreactie op het rapport Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel

woensdag 3 april 2024

…Hoeveel mensen werken er bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)? 37 Scenario twee en drie hebben een horizon van vijf jaar voor implementatie … aanmerking voor arbeidskorting? Hoeveel mensen die WIA ontvangen hebben (zonder UWV-toeslagen) een inkomen onder het bestaansminimum? 44 Kan de minister inzage…


Debat over de implementatie van het VN-verdrag Handicap

woensdag 3 april 2024

…tolkvoorziening en spraaksoftware. Die kunnen worden aangevraagd bij het UWV onder de noemer van onderwijsvoorziening. Ik begrijp dat de minister van OCW…


Tweede Kamer, 60e vergadering

woensdag 3 april 2024

…tolkvoorziening en spraaksoftware. Die kunnen worden aangevraagd bij het UWV onder de noemer van onderwijsvoorziening. Ik begrijp dat de minister van OCW…


Uitvoering sociale zekerheid

dinsdag 2 april 2024

…een beperking? De WIA-dwangsommen. Voorzitter, de lange wachttijden bij UWV leiden tot een nieuw verdienmodel. Dat zien we op veel plekken in de uitvoering … als gevolg komen UWV en rechtbanken nog verder in het moeras terecht. De SGP maakt zich hier grote zorgen over. In 2022 betaalde het UWV 11 miljoen belastinggeld…


Conceptverslag Inburgering en integratie

dinsdag 2 april 2024

…minister over manieren om het meedoen te bevorderen. Werkbegeleiding door het UWV is al wel mogelijk voor Oekraïense ontheemden en statushouders, maar wordt … van de eis heeft geleid tot 235% meer tewerkstellingsvergunningen via het UWV, maar asielzoekers moeten alsnog zes maanden wachten. Waarom geldt deze eis…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten