Documenten feed

Feed

Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 24 mei 2024

vrijdag 24 mei 2024

…geen zicht op ernstige veiligheidsincidenten in de kinderopvang. Dit zijn incidenten die als gevolg hebben dat een kind overlijdt, ernstig fysiek of mentaal … wetsvoorstel beoogt dat houders van kindercentra en gastouders ernstige incidenten zo spoedig mogelijk melden bij de GGD . Hierdoor krijgt de GGD een betere…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…adviescommissies alleen op LNV, of geldt die bijvoorbeeld ook voor gebieden als asiel, waarop we ook altijd wetenschappelijke adviezen van adviescommissies krijgen … bij mij de parallel op met de GRIP-structuur zoals we die bij rampen en incidenten hebben, waarbij je als gemeente iets doet totdat het je grenzen overstijgt…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 29 mei 2024

woensdag 22 mei 2024

…strafrecht en het handelingsperspectief van het Openbaar Ministerie bij incidenten met een mogelijk antisemitisch karakter? Volgcommissies: SZW, OCW, BiZa … de brief te agenderen voor het commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid op 26 juni 2024. 10 33. Agendapunt: Landenbeleid Syrië Zaak: Brief regering…


Tweede Kamer, 74e vergadering

dinsdag 21 mei 2024

…van mening dat het gelet op de explosieve stijging van antisemitische incidenten wenselijk is in de inburgering meer aandacht te besteden aan de Joodse … zorgt. Dan heb ik het niet alleen maar over situaties waarin het gaat over asiel of vreemdelingen; je ziet het ook op allerlei andere manieren. U weet dat…


Conceptrapport duidingsonderzoek incidenten en misdrijven COA bewoners 2017-2022

dinsdag 21 mei 2024

…21 3 Resultaten 24 3.1 Verblijfsduur en het risico op betrokkenheid bij incidenten en verdachtenregistraties 24 3.1.1 Langere verblijfsduur niet gerelateerd … gerelateerd aan hogere waarschijnlijkheid van betrokkenheid bij incidenten 24 3.1.2 Langere verblijfsduur niet gerelateerd aan hoger risico op verdachtenregistraties…


Nadere duiding cijfermatige incidentenrapportage 2022

dinsdag 21 mei 2024

…Onderwerp Nadere duiding cijfermatige incidentenrapportage 2022 Hierbij bied ik u het rapport Inzicht in incidenten en misdrijven onder COA-bewoners: een … achtergrondkenmerken van betrokkenen aan. Het onderzoek bouwt voort op het rapport Incidenten en misdrijven door bewoners van COA- en crisis-noodopvanglocaties 2017-2022…


Beslisnota bij Kamerbrief Nadere duiding cijfermatige incidentenrapportage 2022

dinsdag 21 mei 2024

…nadere duiding cijfermatige incidentenrapportage 2022 1. Aanleiding Het bijgaande WODC - onderzoeksrapport Inzicht in incidenten en misdrijven onder COA - … achtergrondkenmerken van betrokkenen bouwt voort op het in juni 2023 verschenen rapport Incidenten en misdrijven door bewoners v an COA - en crisis - noodopvanglocaties…


Jaarverantwoording ProRail en NS 2023

vrijdag 17 mei 2024

…reizigers. In de jaarverantwoording wordt ook een stijging genoemd van incidenten tegen NS-personeel van 8% in 2023 ten opzichte van 2022. Ik vind dat zorgwekkend … overlastgevers tijdens hun werk. Het signaal van een toenemend aantal incidenten in het OV is niet nieuw. Tijdens het commissiedebat Openbaar vervoer en…


NS Jaarverantwoording 2023

vrijdag 17 mei 2024

…stations. Het aantal ernstige incidenten tegen 30% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat zijn gemiddeld drie incidenten per dag. Deze trend zette in 2023 … ingangscontroles tot de inzet van beveiligers. De oorzaken van de stijging van de incidenten liggen echter grotendeels buiten de invloedssfeer van NS. We lopen dan…


Jaarbericht 2023 'Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU'

vrijdag 17 mei 2024

…Jaarbericht 2023Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EUAdviezen | Asiel en Migratie | Associatieverdrag Turkije | Burgerschap | Burgerlijke en handelszaken … uiteenlopende onderwerpen. Net zoals in 2022 ging het om meerdere zaken over asiel en migratie, de Poolse rechtsstaat en gegevensbescherming binnen de EU. Maar…


Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 22 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…strafrecht en het handelingsperspectief van het Openbaar Ministerie bij incidenten met een mogelijk antisemitisch karakter? Volgcommissies: SZW, OCW, BiZa … de brief te agenderen voor het commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid op 26 juni 2024. 14. Agendapunt: Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede…


Staat van de rijksverantwoording 2023

woensdag 15 mei 2024

…onderhoudenIT-landschapAlgoritmesInformatie-beveiliging Omgang met risicoTMsen incidentenIT-beheer Betrouwbaarheid van gegevens37 Het risico op ongeautoriseerde … beheer. Algemene Rekenkamer (2023c). F ocus op opvangcapaciteit voor asielzoekers . Den Haag: eigen beheer. Algemene Rekenkamer (2021a). Ruimte in ramingen…


Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

woensdag 15 mei 2024

…meld- en klachten– procedures. De tweede hoofdl•n betreft de opvolging van incidenten van intimidatie en geweld om ervoor te zorgen dat deze niet tot toekomstige … Tweede Kamer (constaterende dat er een meldingsplicht is waarb • scholen incidenten moeten melden aan de Inspectie van het Onderw•s, maar de meldingsplicht…


Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023

woensdag 15 mei 2024

…problematiek. B•voorbeeld over de crisisnoodopvang en de problemen die asielzoekers die lang in zo–n soort opvang verbl •ven ervaren. Maar ook over hoe de … geautomatiseerde ondersteuning wordt gestuurd op verdere verbetering van het incidentenproces. De Algemene Rekenkamer heeft voorts in 2023 diverse onderzoeken door…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…Oekra‹ne en de hoge urgentie om meer doorstroom van statushouders in de asielketen te realiseren, is het noodzakel •k sneller dan gepland meer woningen neer … crisisopvang In het voorjaar van 2022 is de doorstroom en opvang van asielzoekers hevig onder druk komen te staan. Het kabinet heeft in dat jaar - vanwege…


Jaarverantwoording Politie 2023

woensdag 15 mei 2024

…I&R ) proces. De politie heeft in 2023 ruim 35.000 dossiers van eerste asielaanvragen verwerkt, terwijl de politie is ingericht op het kunnen verwerken van … bijstand vanuit de eenheden. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren steeds meer incidenten rond personen met onbegrepen gedrag die inzet vragen van de politie. In…


Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

woensdag 15 mei 2024

…gericht op grip op arbeids-, studie- en asielmigratie z•n we bl•ven uitvoeren. Ook de aanhoudende druk op de asielopvang en de opvang van ontheemden uit Oekra†ne … de Raad bereikten over het Asiel- en Migratiepact was een doorbraak. De introductie van een verplichte asielgrensprocedure en screening aan de buitengrens…


Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

woensdag 15 mei 2024

…totstandkoming van een Asiel en Migratie Pact, waarover in december 2023 een politiek triloogakkoord werd bereikt.13 Het Asiel en Migratie Pact draagt … EUCO December 202313 Kamerbrief over akkoord op hoofdl •nen over het EU Asiel en Migratiepact 14 AmendementBrekelmans 36200-V nr. 24 ƒover middelen voor…


Beslisnota bij Kamerbrief Lange-termijnonderzoeksagenda PMJ: aanbieding onderzoeksrapport “Voorspellen voor de justitiële ketens”

woensdag 15 mei 2024

…genoemd werden bij punt 1, 2 en 5 (boete - en transactiemodel, MPP, asielramingen) lijken relatief ee nvoudige (tijdreeks)modellen vergeleken met het PMJ … en vergelijken de resultaten. Liu en Brown (2003) voorspellen criminele incidenten met behulp van een overgangsdichtheidsmodel voor prognose van gebeurtenissen…


De toegenomen onveiligheid op de treindienst Zwolle-Emmen

vrijdag 3 mei 2024

…bericht ‘Explosieve stijging aantal incidenten in trein Zwolle-Emmen’? 1) Hoe beoordeelt u het gegeven dat het aantal incidenten met zwartrijden en het aantal … OV-bedrijven in Nederland? Klopt de suggestie dat de toename van het aantal incidenten met name wordt veroorzaakt door zogeheten ‘veiligelanders’ uit het AZC…


Nationaal Hervormingsprogramma 2024

vrijdag 26 april 2024

…uitgaven aan sociale zekerheid, zorg, klimaat, stikstof, defensie, kosten voor asiel en rentelasten. Dit leidt ertoe dat het begrotingstekort bij ongewijzigd … en de verkeersdoorstroming verbeteren door sneller te waarschuwen voor incidenten en files en door het wegverkeer beter en sneller te spreiden over alternatieve…


Beslisnota bij Landenbeleid Syrië

donderdag 25 april 2024

…juli 2023. Naar aanleiding hiervan is beoordeeld of het landgebonden asielbeleid Syrië aanpassingen behoeft. In het huidige landgebonde n beleid Syrië … loopt op ernstige schade en in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel. Dit algemene uitgangspunt geldt niet in de volgende gevallen: - De vreemdeling…


Verzamelbrief opvang

donderdag 25 april 2024

…Bij de behandeling van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen van 10 oktober 2023 is een tweetal moties ingediend door de leden … woningen, hotels of doorstroomlocaties, waardoor zij kostbare plekken in de asielopvang bezet houden. Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…


Tweede Kamer, 70e vergadering

donderdag 25 april 2024

…gezegd, er is nu sprake van een alarmerende explosie van antisemitische incidenten in ons land, natuurlijk heel erg na oktober vorig jaar, maar ook daarvoor … de Holocaust als inktzwarte periode uit ons verleden. De antisemitische incidenten van de afgelopen tijd zijn onacceptabel. Synagogen zijn beklad. Ramen…


Tweede Kamer, 69e vergadering

woensdag 24 april 2024

…lange arm van China aan: "In de evaluatie wordt gerept van geruchten, incidenten en verhalen binnen de onderzoeksscholen over onderlinge controle en de … de veiligheidsdiensten was doorgedrongen. Overal om ons heen regent het incidenten van spionage. Het is onrealistisch om te denken dat als het daar allemaal…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten