Documenten feed

Feed

Herziene agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 25 april 2024

vrijdag 19 april 2024

…36475-4 Voorstel: Ter informatie. 5 9. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 … Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 18 april 2024 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024; Brief van de minister van BZK over wonen en bouwen in Nederland

vrijdag 19 april 2024

…Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Agenda procedurevergadering commissie Digitale Zaken d.d. 24 april 2024

vrijdag 19 april 2024

…17-05-2024 14.00 - 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van EZK, JV en BZK voor het jaar 2024 voor zover…


Agenda procedurevergadering VWS - d.d. 24 april 2024, 10.15 - 11.30 uur

vrijdag 19 april 2024

…om 14.00 uur. Volgcommissie(s): BuZa 5. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor … Volksgezondheid, Welzijn en Sport, C. Helder - 15 april 2024 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor…


Herziene convocatie agenda procedurevergadering commissie SZW op 24 april 2024 - LET OP: datum en tijd gewijzigd i.v.m. samenloop plenair en agendapunt toegevoegd

vrijdag 19 april 2024

…vaststellen op 22 mei 2024 te 14.00 uur. 5. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het … Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 15 april 2024 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het…


Agenda procedurevergadering LNV d.d. 24 april 2024

vrijdag 19 april 2024

…13.15-13.30 uur. Wet- en regelgeving 5. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en … Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 18 april 2024 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en…


Agenda procedurevergadering Defensie 25 april

vrijdag 19 april 2024

…vastgesteld op 17 mei 2024, 14.00 uur. 2 5. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende … minister van Defensie, K.H. Ollongren - 15 april 2024 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende…


Memorie van toelichting

donderdag 18 april 2024

…Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023‒2024 36 550 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en … ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel…


Voorstel van wet

donderdag 18 april 2024

…Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023‒2024 36 550 XIV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en … desbetreffende bij deze wet behorende staat. Artikel 4 De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s. Artikel 6 Deze wet treedt in werking…


Memorie van toelichting

donderdag 18 april 2024

…Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023‒2024 36 550 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het … ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel…


Voorstel van wet

donderdag 18 april 2024

…Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023‒2024 36 550 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het … desbetreffende bij deze wet behorende staat. Artikel 3 De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s. Artikel 4 Deze wet treedt in werking…


Memorie van toelichting

donderdag 18 april 2024

…ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel…


Memorie van toelichting

donderdag 18 april 2024

… ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel … brengen in de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds. De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie…


Voorstel van wet

donderdag 18 april 2024

…Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023‒2024 36 550 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 … desbetreffende bij deze wet behorende staat. Artikel 3 De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s. Artikel 4 Deze wet treedt in werking…


Voorstel van wet

donderdag 18 april 2024

…desbetreffende bij deze wet behorende staat. Artikel 2 De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s. Artikel 3 Deze wet treedt in werking…


Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 24 april 2024

donderdag 18 april 2024

…- 36475-4 Voorstel: Ter informatie. 9. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 … Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 18 april 2024 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024…


Agenda procedurevergadering commissie SZW op 23 april 2024

donderdag 18 april 2024

…vaststellen op 22 mei 2024 te 14.00 uur. 2 5. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het … Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip - 15 april 2024 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het…


Agenda procedurevergadering Agenda procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 23 april 2024.

donderdag 18 april 2024

…- 35953-9 Voorstel: Ter informatie. 9. Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het … Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 18 april 2024 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 18 april 2024

donderdag 18 april 2024

…17-05-2024 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

donderdag 18 april 2024

…Datum: vrijdag 17 mei 2024 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het … (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Agendapunt: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Pijpelink over opties uitwerken voor voldoende financiële middelen voor onderwijshuisvesting tot 2050

donderdag 18 april 2024

…G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Pijpelink over een brede verkenning van monitoringsmogelijkheden binnen het stelsel ten behoeve onderwijshuisvesting

donderdag 18 april 2024

…G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Rooderkerk over de Kamer informeren over het bedrag dat in 2024 nodig zou zijn om het binnenklimaat in en de duurzaamheid van schoolgebouwen te verbeteren

donderdag 18 april 2024

…G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Motie; Motie van het lid Soepboer over het bedrag van 332 miljoen euro uit het Groeifonds investeren in het direct versterken van de basisvaardigheden

donderdag 18 april 2024

…G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024; Motie; Motie van de leden Claassen en Krul over private equity uit de hele zorg weren en voor de Voorjaarsnota met een plan van aanpak komen voor hoe dit wordt gerealiseerd

donderdag 18 april 2024

…TATEN- G ENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 36 410 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten