Documenten feed

Feed

Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

vrijdag 16 februari 2024

…januari jl. de stand van zaken en aanpak rond box 3 toegelicht; bij de toekomstige vormgeving van box 3 is ook rekening gehouden met mogelijke effecten … vorig jaar iets is teruggelopen: van 6,3% in 2022 naar 5,7% in 2023. Uit tabel 3 valt op te maken dat tussen 2020 en 2021 sprake was van een scherpere trendbreuk…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Inbreng verslag schriftelijk overleg over Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI) (Kamerstuk 26643-1125)

vrijdag 16 februari 2024

…van de GroenLinks-PvdA-fractie hebben opmerkingen en vragen over hoofdstuk 3. De leden lezen daarin een uitgebreide uiteenzetting van de kansen en risico’s … zonder bias opereren, maar dit is moeilijk te controleren wegens het ‘black box’-effect van generatieve AI. Hoe dwingt u AI-ontwikkelaars tot transparantie…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verdienvermogen van Nederland

donderdag 15 februari 2024

…het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Het doel is om in 2030 de 3% Lissabon criteria te halen. En ik vraag aan de minister, is het niet wat … eventjes een rijtje, namelijk de Dutch Venture Initiatives, de Innovatie Box, Innovatie Krediet, MKV Innovatie Stimulering in de regio- en topsectoren…


Belastingdienst

donderdag 15 februari 2024

…ook koersen we, denken wij af, op een volgende hersteloperatie tijdelijke box 3 naar de uitspraak van de Hoge Raad die we maart verwachten. En hoe kunnen … Dus ook ik ga er maar een paar uitlichten. Allereerst wil ik beginnen met box drie. In maart volgt mogelijk de uitspraak van de Hoge Raad. En de Belastingdienst…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024

donderdag 15 februari 2024

…besluitenlijst van de vergadering van 8 februari 2024 wordt vastgesteld. Brievenlijst 3. Agendapunt: Brievenlijst Particulieren (zie de zaken en de besluiten op de … Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op donderdag 25 april 2024. 3 9. Agendapunt: Uitspraak Gerecht EU inzake besluit Europese Commissie over…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de budgettaire gevolgen van de behandeling van het Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

woensdag 14 februari 2024

…2024 1 alsmede de Wet minimumbelasting 2024 2 en de Fiscale verzamelwet 2024 3 . Deze wetsvoorstellen zijn door uw Kamer aangenomen waarna de behandeling … In de 1 Kamerstukken 2023/24, 2023Z15540. 2 Kamerstukken 2022/23, 36 369. 3 Kamerstukken 2022/2023, 36 342. 4 Kamerstukken, 2023/2024, 36 432. 5 Kamerstukken…


36378 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 14 februari 2024

…afnemers. Zie met name de reactie op vraag 63 t/m 65 en 79 voor meer uitleg. 3. Cable pooling – Met de nota van wijziging worden de mogelijkheden voor het … en een terugverwijzing. Voor de reactie op de wetenschapstoets (zie vraag 3) is ervoor gekozen om deze op te nemen in een bijlage aan het einde van het…


Antwoord op vragen van het lid Dijk over het WEF ende belasting voor miljonairs en miljardairs

woensdag 14 februari 2024

…Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Geoffrey van Leeuwen [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en … het World Economic Forum verwijs ik u naar het antwoord op vraag 1. Vraag 3 Hoeveel kost de deelname van het Nederlandse kabinet aan het WEF dit jaar?…


Doorbouwen in een veranderende woningmarkt

woensdag 14 februari 2024

…soort grootschalige projecten op risico voor eigen rekening kan realiseren. 3 Financiering bouwrente kopers Voor veel kopers zijn de dubbele woonlasten bij … onmogelijk. In 2024 moeten woningcorporaties en overige beleggers minimaal 3 miljard euro investeren, waarvan een groot deel gefinancierd zal moeten worden…


Budgettaire gevolgen behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

woensdag 14 februari 2024

…dividendbelastingvrijstelling bij inkoop van eigen aandelen, 3) de verhoging van het tarief van box 2 en box 3 en 4) de verhoging van de bankenbelasting. Vervolg…


Designation of Digital Services Coordinator in light of theestablishment of the European Board for Digital Services

dinsdag 13 februari 2024

…> P.O. Box 20401 2500 EK The Haque The Netherlands Mr Roberto Viola Directorate -General for Communications Networks, Content and Technology European Commission … Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag The Netherlands Postal address P.O. Box 20 401 2500 E K Den Haag The Netherlands Organisation Code 00000001003214369000…


Antwoord op vragen van het lid Dijk over het WEF en de belasting voor miljonairs en miljardairs

dinsdag 13 februari 2024

…Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Geoffrey van Leeuwen [Ondertekenaar 3] [Ondertekenaar 4] Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en … het World Economic Forum verwijs ik u naar het antwoord op vraag 1. Vraag 3 Hoeveel kost de deelname van het Nederlandse kabinet aan het WEF dit jaar?…


External implications of the circular economy transition

dinsdag 13 februari 2024

…................. ................................ ...................... 3 2.2. Trade and reusable goods and waste ................................ . … ...................... ................................ .............. 12 3. Policy recommendations ................................ .................…


Position paper Caring Farmers t.b.v. rondetafelgesprek Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren d.d. 29 februari 2024

dinsdag 13 februari 2024

…Nederland kiest dierwaardig en iedereen zal dat weten. G root communicatiebudget . 3) Volg de Wetenschap: de dierinhoudelijke toets en A life Worth Living als leidraad … grootschalige technische oplossingen naar integrale duurzame (& out of the box) projecten. Beoordelingscommissies hierop inrichten 7) Maak aan k op lope…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024

maandag 12 februari 2024

…besluitenlijst van de vergadering van 8 februari 2024 vaststellen. Brievenlijst 3. Agendapunt: Brievenlijst Particulieren (zie de zaken en de voorstellen op … Agenderen voor het commissiedebat Financiële markten op donderdag 25 april 2024. 3 8. Agendapunt: Voortgang Beleidsagenda voor duurzame financiering Zaak: Brief…


Evaluatiekalender fiscale regelingen

maandag 12 februari 2024

…Nadere analyse tarieven box 2 en box 3 Drempels belastingstelsel in kaart brengen Onderzoek grenswerkers 2026 Evaluatie artikelen 3:4 en 3:5 van de Algemene … Evaluatie werkkostenregeling Evaluatie heffingskortingen/tariefsstructuur box 1 Monitoring aandelenopties startups Evaluatie giftenaftrek Evaluatie faciliteiten…


Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over de gebrekkige concurrentie in de Nederlandse bankensector en achterblijvende spaarrentes

maandag 12 februari 2024

…monetaire transmissie in lijn met eerdere periodes van verkrapping.2 Vraag 3 Wat hebben de gesprekken die uw ministerie tot nu toe met banken heeft gevoerd … precies opgeleverd? Antwoord 3 Dit is eerder toegelicht in het met uw Kamer gedeelde Eurogroep/Ecofin-verslag van 13 en 14 juli jl.3 In de bedoelde gesprekken…


Fichebundel beleidsopties Belastingen in maatschappelijk perspectief

maandag 12 februari 2024

…vermogensbelasting invoeren als alternatief voor belasten werkelijk rendement in box 3 72 D03 Robuuster maken van schenk - en erfbelasting tegen belastingontwijking … belastingontwijking via huwelijksvermogensrecht 75 D04 Aanpassen gedifferentieerde tarieven box 2 77 D05 Afschaffen nettopensioen en nettolijfrente 80 D06 Verlagen aftoppingsgrens…


Sleuteltabel belastingen 2025 inclusief uitvoeringsimpact

maandag 12 februari 2024

…btw Opbrengst per eenheid (• mln), inclusief btw Impact IV Belastingdienst Box 1 Tarief Basistarief (gecombineerd) 37,05% 1%-punt 4657 Parameter plus Toptarief … in VIA) Box 2 Schijfgrens op • 67.000 Tarief lage schijf 24,5% 1%-punt 107 Parameter plus Tarief hoge schijf 33% 1%-punt 105 Parameter plus Box 3 Belastingtarief…


Beslisnota bij Kamerbrief inzake Known Traveller Digital Identity (KTDI) documenten

vrijdag 9 februari 2024

…gedaan met de beantwoording van Kamervraag 3 met kenmerk 2022Z11892. 2. Toelichting Bij het beantwoorden van vraag 3 is op 5 september 2022 aangegeven dat het … afspraken , scope van de pilotoplossing, besluit om pilot te beëindigen). 3. Achtergrondinformatie De KTDI - pilot betrof een samenwerking tussen het WEF…


Uitgewerkte beleidsopties

vrijdag 9 februari 2024

…vereenvoudiging voor belasting en toeslagen 2. Uitkeerbare heffingskorting Huurtoeslag 3. Huurregister 4. Vereenvoudigingen binnen het stelsel van huurtoeslag 5. Afschaffen … kinderopvangtoeslag) afgeschaft en wordt daarnaast het belastingstelsel (box 1) sterk vereenvoudigd, door alle aftrekposten en heffingskortingen af te…


Beschrijving en probleemanalyse van het toeslagenstelsel

vrijdag 9 februari 2024

…toeslagenstelsel, met de focus op de huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. 3. Daarmee kan de beschrijving dienen als basis om de alternatieven te vergelijken … miljoen huishoudens met een totale waarde van € 15,7 miljard, circa 2 op de 3 huishoudens ontvangt een toeslag. Maandelijks ontvingen ongeveer 4,5 miljoen…


Eindrapport 'Toekomst Toeslagenstelsel'

vrijdag 9 februari 2024

…13 2.1 Beschrijving van het stelsel en probleemanalyse 13 2.2 Dilemma’s 18 3. Lessen en ervaringen tot nu toe 21 3.1 Rol van toeslagen is niet los te zien … van het toeslagenstelsel bijlage 2 Uitwerking van de beleidsopties bijlage 3 Vereenvoudigingen en verbeteringen binnen het stelsel bijlage 4 Effecten waarop…


Wegingen op de hand van Dienst Toeslagen en de Belastingdienst

vrijdag 9 februari 2024

…kinderbijslag) wordt afgeschaft en daarnaast wordt het belastingstelsel (box 1) sterk vereenvoudigd, door alle aftrekposten en heffingskortingen af te … ook doorwerkt naar de loonbelasting. Door het vervallen van aftrekposten in box 1 is het waarschijnlijk dat een groot deel van de belastingen via de loonheffing…


Vereenvoudigingen en verbeteringen binnen het stelsel, effecten waarop de beleidsopties zijn geanalyseerd, Internationale vergelijking

vrijdag 9 februari 2024

…Bijlage 3. Vereenvoudigingen en verbeteringen binnen het stelsel 1a: Vereenvoudiging toeslagpartnerschap: bepaling samengestelde gezinnen laten vervallen … Vereenvoudiging en harmonisering inkomensbegrip toeslagen: Verzamelinkomen op basis van box 1 zonder aftrekposten Toeslag Vereenvoudigingen en verbeteringen binnen het…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten