Documenten feed

Feed

Digitale infrastructuur en economie

donderdag 18 april 2024

…toepassingen... ...en snap je bijvoorbeeld ook hele simpele dingen, zoals desinformatie. Heel erg belangrijk om dat echt op hele jonge leeftijd al mee te geven…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Deel 3 Militaire dreiging in Europa: Voorbereiding samenleving en consequenties militaire dreiging in Europa

donderdag 18 april 2024

…kon uitweiden. En dan heb ik nog een vraag voor de heer O'Floyn over desinformatie, van ook in de communicatie die plaatsvindt. Nou ja, je ziet het in … klappen moeten opvangen. Veel dank. De heer Ofloy. Dank voor uw vraag. Desinformatie moet je voor zijn. Als je dat in het moment doet, dan ben je eigenlijk…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verkiezingen

donderdag 18 april 2024

… Het tegengaan van desinformatie, het gebruik van telsoftware en tenslotte op het gevaar van peilingen. Voorzitter, desinformatie vormt een bedreiging … geloofwaardigheid van van verkiezingen, ook voor de Europese verkiezingen. En nee, desinformatie is niet iets van de laatste jaren. In het rond de tafel gesprek over…


Openbaar Jaarverslag Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst 2023

donderdag 18 april 2024

…beïnvloedingInformatieconfrontatie, waaronder beïnvloeding door misleiding, desinformatie en cyberoperaties, speelt een centrale rol in de Russische 8 Hacktivisme…


Verslag van de plenaire conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie, gehouden in Brussel, België van 24 maart tot en met 26 maart 2024

donderdag 18 april 2024

…bezorgdheid over de integriteit van verkiezingsprocessen en de dreiging van desinformatie en inhoud gegenereerd door Kunstmatige Intelligentie, met name voorafgaand…


Tweede Kamer, 67e vergadering

donderdag 18 april 2024

…levensbelang. Maar de democratie staat onder druk, door feitenvrije meningen en desinformatie, waardoor verworven vrijheden opnieuw moeten worden bevochten. Er wordt…


Verslag van een schriftelijk overleg over Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraïne (Kamerstuk 36045-177)

woensdag 17 april 2024

…onder druk worden gezet. Denk aan politieke en economische spionage, desinformatie, inzet van ransomware en (voorbereidingen voor) sabotage. Verstoring…


Voortgangsrapportage Aanpak onbedoelde en ongewenste zwangerschap

woensdag 17 april 2024

…vandaag’ heeft een eigen TikTok kanaal opgericht tegen medische mis- en desinformatie.12, zie ook mijn brief over de vaccinatiegraad van 3 april jl.13. Het…


mbo

dinsdag 16 april 2024

…voorbeelden... maar ik denk als het gaat om bijvoorbeeld de aandacht voor desinformatie... of eerlijk gezegd... ik zie ook een 17-jarige eerstejaars-hbo-student … voorstellen dat een van de redenen om dit te doen is om het omgaan met desinformatie is een belangrijk thema dat in het burgerschap wordt geadresseerd. …


Conceptverslag Media

dinsdag 16 april 2024

… Dat is ten eerste om mensen te informeren en te zorgen dat er geen desinformatie komt en dat mensen de boel goed van alle kanten kunnen belichten en hun … veranderen. Met die gedachte zit ik hier vandaag, want in een tijd van desinformatie, digitalisering, machtige socialmediaplatforms en wantrouwen in instituties…


Inbreng verslag schriftelijk overleg over het rapport “Dit is mijn verhaal” en reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de sterke stijging van het aantal abortussen (Kamerstuk 32279-247)

maandag 15 april 2024

…het breed beschikbaar stellen van anticonceptie en het voorkomen van desinformatie over anticonceptie hieraan kan bijdragen. Kan de minister voorts aangeven…


Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 18 april 2024

maandag 15 april 2024

…Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging Commissiedebat Financiën decentrale overheden…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16

vrijdag 12 april 2024

…(staatssecretaris Financiën) 14. Dertigledendebat over het verspreiden van desinformatie op onlineplatforms (Krul) (staatssecretaris BZK) 15. Dertigledendebat…


Cultuur en Media

donderdag 11 april 2024

…dat medialandschap. om mensen te informeren, te zorgen dat er geen desinformatie komt, dat mensen inderdaad ook goed van alle kanten de boel kunnen belichten … veranderen. En met die gedachten zit ik hier vandaag. Want in een tijd van desinformatie, digitalisering, machtige social media-platforms en wantrouwen in instituties…


Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD 3/4) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…Deze cijfers komen voort uit onder andere desinformatie. In de media zag ik dat NSC meewerkt aan die desinformatie; ik hoop onbewust. Waarom heeft NSC geen … Vroonhoven (NSC): Ik wil een punt van orde maken. Er wordt hier gezegd dat we desinformatie verspreiden. Weet je, als we met dit soort termen gaan gooien, dan .…


Conceptverslag EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie

donderdag 11 april 2024

…kansen in hoe de Baltische staten en Finland hun burgers laten omgaan met desinformatie? Daar is hier natuurlijk heel veel sprake van, gezien de ligging naast … Erkens vraagt of er te leren valt van andere landen in de omgang met desinformatie. Dat denk ik wel. Ik kan het beleid overigens niet helemaal navertellen…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…Deze cijfers komen voort uit onder andere desinformatie. In de media zag ik dat NSC meewerkt aan die desinformatie; ik hoop onbewust. Waarom heeft NSC geen … Vroonhoven (NSC): Ik wil een punt van orde maken. Er wordt hier gezegd dat we desinformatie verspreiden. Weet je, als we met dit soort termen gaan gooien, dan ……


Debat over de effecten en gevolgen van het pandemieverdrag (ongecorrigeerd)

woensdag 10 april 2024

…de documenten die ik hier voor me heb liggen, dus de enige die hier desinformatie verspreidt, is mevrouw Tielen. Ik zie dat ze blijft zitten, dus daarmee…


Antwoord op vragen van het lid Krul over de dalende vaccinatiegraad onder jonge kinderen

woensdag 10 april 2024

…preventieparadox en toename van het gebruik van sociale media en verspreiding van desinformatie. Allereerst zien we dat juist doordat vaccins zo goed werken en vele…


Tweede Kamer, 63e vergadering

woensdag 10 april 2024

…de documenten die ik hier voor me heb liggen, dus de enige die hier desinformatie verspreidt, is mevrouw Tielen. Ik zie dat ze blijft zitten, dus daarmee…


Over een weerbare democratische rechtsstaat

dinsdag 9 april 2024

…nog nodig over zeggen, dus daar zal ik niet teveel over zeggen. Maar desinformatie is natuurlijk niet iets alleen van Nederland, dat zien we natuurlijk … het al aan, hoe oostelijker je komt, hoe meer last landen hebben van desinformatie. Het doelbewust verspreiden van misleidende informatie en vaak met…


Soevereinenbeweging ondermijnt democratische rechtsorde

dinsdag 9 april 2024

…wantrouwen, eerlijkheid over dilemma’s en weerwoord hebben tegen mis- en desinformatie zijn hierbij belangrijk. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…


Eindrapport onderzoek digitale competenties

dinsdag 9 april 2024

…en lager opgeleiden. Zo worden ze minder kwetsbaar voor bijvoorbeeld desinformatie en cybercrime. Oudere en lager opgeleide Nederlanders hebben meer moeite … Ook kritische informatievaardigheden zijn cruciaal, onder andere om desinformatie te herkennen. Het maken van nepbeelden en verzonnen teksten is makkelijker…


Moties en toezeggingen afgedaan met Verzamelbrief Digitalisering

dinsdag 9 april 2024

…toegankelijkheid overheidswebsites Pagina 5 06 - 07 - 2023 Commissiedebat Vervolg Desinformatie Kamerstukken II 2022/23, 30821, nr. 198 De staatssecretaris zal de Tweede…


Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 22-11-2023

maandag 8 april 2024

…te zien hoe verder invulling kan worden gegeven aan dit vraagstuk. 4. Desinformatie en inmenging 4.1. Geen aanwijzingen desinformatiecampagnes Terugkijkend…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten