Documenten feed

Feed

Conceptverslag Internationale fiscaliteit

vrijdag 12 april 2024

…te maken heeft met de invoering van de geconditioneerde bronbelasting op dividend, maar ook met de minimumbelasting. Maar het is nog net te vroeg om daar…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Malta

woensdag 10 april 2024

…R11: Study on the relevance of measures relating to inbound and outbound dividend, interest and royalty payments ................................ ...... … reform shall abolish the so - called participation exemption which allows dividend income or capital gains derived from a participating holding (usually an…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

FSAP FSSA Rapport

maandag 8 april 2024

…ock profits Interest rate shock Credit shock Market shock (TI) Tax and dividend Market shock (OCI) Change in RWA Total capital change Contribution to CET1 … Trading income Other income Non interest expense Credit impairment Tax Dividend Other comprehensive income Profit and loss (RHS) Baseline: Income Statement…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van EZK over alternatieve dekkingsopties na behandeling van het Belastingplan 2024

vrijdag 5 april 2024

…veranderingen in tarieven, met mogelijk ongewenste effecten. In 2023 is meer dividend uitgekeerd door aanmerkelijkbelanghouders, hetgeen tot een meevaller in…


Brief aan de Eerste Kamer over alternatieve dekkingsopties n.a.v. Belastingplan 2024

vrijdag 5 april 2024

…veranderingen in tarieven, met mogelijk ongewenste effecten. In 2023 is meer dividend uitgekeerd door aanmerkelijkbelanghouders, hetgeen tot een meevaller in…


Internationale fiscaliteit

donderdag 4 april 2024

…invoeding van die geconditioneerde bronbelasting... de grondbelasting op dividend, maar ook de minimumbelasting. Dat is nog net te vroeg om daar hele harde…


Tweede Kamer, 61e vergadering

donderdag 4 april 2024

…(GroenLinks-PvdA): Wat ik niet hoor bij die acties, is kijken naar korting op het dividend. Want dat speelt, naast het woonbeginsel en de elementen die de heer Idsinga … Idsinga van NSC noemt, altijd een rol in deze constructies. Is dat dividend ook onderdeel van die optelsom, nu we erachter komen dat dat nou precies altijd…


Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024); Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de effecten van netto-inkomen directeur-grootaandeelhouder (DGA) op de BES-eilanden

woensdag 3 april 2024

…op het netto- inkomen uit een gebruikelijk loon en een winstuitkering (dividend) van ondernemers met een BV of NV op de BES-eilanden en dit te toetsen … wordt uitgekeerd als loon en welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend, is het doen van gefundeerde uitspraken over de gevolgen van een verlaging…


Conceptverslag Staatsdeelnemingen

dinsdag 2 april 2024

…dollar. Ik ben benieuwd hoe het nu eigenlijk in de eurozone zit. En hoeveel dividend loopt de Nederlandse Staat nu mis? Ik weet dat we ook voordelen hebben … de kosten zijn afgewenteld op de samenleving. Het gaat nu om het gemiste dividend, waar ik graag informatie over zou willen hebben. DNB houdt toezicht op…


Rapport 'Opslag van CO2 onder de Noordzee; Over winsten onder water'

dinsdag 2 april 2024

…effect deze tegenvallers hebben op het verwachte Rendement Porthos werkt via dividend door in schatkist De risicoverdeling die volgt uit de transport- en opslagafspraken … uiteindelijk wel een effect op het dividend dat EBN, Gasunie en HbR aan de Staat uitkeren. Als Porthos een lager dividend uitkeert aan EBN, Gasunie en HbR…


Position paper J. Lukkezen t.b.v. rondetafelgesprek deel 2 Militaire dreiging Europa: Economische en juridische consequenties van een mogelijke oorlogseconomie in Europa d.d. 4 april 2024

vrijdag 29 maart 2024

…noodzakelijk kwaad Toen de defensie - spraken e conomen over een vredesdividen d. dividend ui defensie - defensie - met recht. Defensie - kosten en anders dan andere…


Internationale vergelijkingen

donderdag 28 maart 2024

…de gemeenten als eigenaar en aandeelhouder genoegen nemen met een lager dividend. Daarnaast is het in Zweden mogelijk om als vastgoed - of grondeigenaar…


Verkenning beleidsopties voor huurprijsregulering van de vrijesectorhuur

donderdag 28 maart 2024

…de gemeenten als eigenaar en aan deelhouder genoegen nemen met een lager dividend. Daarnaast is het in Zweden mogelijk om als v astgoed - of grondeigenaar…


Internationale vergelijkingen

donderdag 28 maart 2024

…de gemeenten als eigenaar en aandeelhouder genoegen nemen met een lager dividend. Daarnaast is het in Zweden mogelijk om als vastgoed - of grondeigenaar…


Staatsdeelnemingen

woensdag 27 maart 2024

…En we zijn benieuwd hoe het eigenlijk in de eurozone nu zit. En hoeveel dividend loopt de Nederlandse staat nu mis? Ik weet, we hebben ook voordelen gehad … kosten zijn afgewempeld op de samenleving. Het gaat nu om het gemiste dividend, waar ik graag informatie over zou willen hebben. De DNB houdt toezicht…


Lijst van vragen en antwoorden over Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking (Kamerstuk 25087-320)

dinsdag 26 maart 2024

…activiteiten plaatsvinden bij de ontvanger van de rente, royalty’s of het dividend? Antwoord 6 Renten, royalty’s en dividenden aan gelieerde lichamen gevestigd … gebruikmaken. Vraag 14 Kan een overzicht gegeven worden van de aanpak van dividend stripping die in andere EU-landen gehanteerd wordt? Waarbij eveneens wordt…


EMU-saldo 2023

maandag 25 maart 2024

…op de tariefsverhoging in box 2 die per 2024 ingaat. Eind 2023 is extra dividend uitgekeerd om deze tariefsverhoging voor te zijn. Door dit anticipatie-effect…


Evaluatie giftenaftrek 20162021

donderdag 21 maart 2024

…unnen gift en van een vennootschap worden aangemerkt als een uitkering (dividend) van de desbetreffende vennootschap aan de aandeelhouder . Het gaat hier…


Dertigledendebat over problemen in de papier- en kartonindustrie in Nederland als gevolg van de hoge energieprijzen (ongecorrigeerd)

woensdag 20 maart 2024

…andere manier om geld bij aandeelhouders te krijgen. Dat gebeurt niet door dividend uit te keren, maar door eigen aandelen in te kopen. Je hoeft er dan geen…


Tweede Kamer, 54e vergadering

woensdag 20 maart 2024

…andere manier om geld bij aandeelhouders te krijgen. Dat gebeurt niet door dividend uit te keren, maar door eigen aandelen in te kopen. Je hoeft er dan geen…


Eerstelijnszorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Stand van zaken versterking huisartsenzorg (Kamerstuk 33578-112)

woensdag 20 maart 2024

…tot het verleden gaat behoren, 18 SiRM en Finance Ideas, Uitkering van dividend door zorgaanbieders: praktijkanalyse en effectanalyse, Utrecht: juni 2019…


Beleidsrichtingen voor een weerbare bankensector

dinsdag 19 maart 2024

…ondernemen om hun kapitaalpositie te versterken, bijvoorbeeld door geen dividend meer uit te keren of nieuw kapitaal aan te trekken, wordt dit door beleggers…


Fichebundel

dinsdag 19 maart 2024

…gelden er in toenemende mate restricties op bijvoorbeeld de uitkeringen van dividend en aandeleninkoop als een bank inteert op deze buffers. De toezichthouder … gelden er in toenemende mate restric ties op bijvoorbeeld de uitkeringen van dividend en aandeleninkoop als een bank inteert op deze buffers. 33 EBA (2020),…


Antwoord op vragen van de leden Kostic, Teunissen en Beckerman over belastingontwijking door bedrijven zoals Chemours

maandag 18 maart 2024

…in het buitenland levert, terwijl tegelijkertijd een grote stijging uit dividend uit datzelfde land te zien is? Zo ja, hoe zou de Belastingdienst hierop…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 februari 2024, over eerste incidentele suppletoire begroting inzake lening TenneT

vrijdag 15 maart 2024

…alleen maar geld stoppen in Duitsland, maar de afgelopen jaren was het dividend dat door TenneT in Duitsland werd verdiend, hoger dan in Nederland. Ook … verdienmodel was de afgelopen jaren best gunstig, want de Staat kreeg jaarlijks dividend uitgekeerd van TenneT. Het verdienmodel van TenneT Duitsland was zelfs…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten