Documenten feed

Feed

Lijst van prioritaire onderwerpen `Comply or Explain`

maandag 20 november 2023

…en bedrijven toegang krijgen tot digitale inlogmiddelen zoals DigiD en eHerkenning en (3) overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst Caribisch Nederland…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Besluit tot wijziging Kentekenreglement i.v.m. kentekening bijzondere bromfietsen

maandag 6 november 2023

…moet de eigenaar of houder beschikken over DigiD (natuurlijk persoon) of eHerkenning (rechtspersoon). Voor eigenaren die geen gebruik kunnen of willen maken…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Uitvoeringsrapportage Curaçao no3 2023

maandag 6 november 2023

…juli 2023 Het programma prioriteert de implementatie MS365 (B.11.9), eHerkenning (B11.5), Secure Data Exchange (B11.8) en de notitie over het inrichten … van aanpak. 1 juli 2023 De stuurgroep heeft de memo voor gebruik van eHerkenning positief beoordeeld. Het definitieve Plan van Aanpak en motivatie moet…


Kosten en baten regie op gegevens EDI-wallet

donderdag 26 oktober 2023

…DigiD Hoog; 13 Priva te burgermiddel en; Priva te bedrijvenmiddel en (eHerkenning); Publiek bedrijvenmiddel; Vertegenwoordigen en machtigen. De SDG -verordening…


Werkprogramma Inspectie belastingen, toeslagen en douane 2024

maandag 23 oktober 2023

…Rekenkamer. 10 Zie het rapport Digitale identiteit vraagt veel van DigiD en eHerkenning van de Algemene Rekenkamer uit 2023. Inspectie belastingen toeslagen en…


Antwoord op vragen van het lid Rajkowski en Minhas over het bericht ‘Ernstig lek bij Kadaster: miljoenen woonadressen door iedereen op te zoeken’

maandag 23 oktober 2023

…bestaande accounts door te lichten. Voorts gaat het Kadaster inloggen via eHerkenning per begin volgend jaar verplicht stellen voor gebruikers van specifieke … (KOL) en Keten Integratie Kadaster (KIK). Het Kadaster faciliteert reeds eHerkenning, maar voor verplicht gebruik is het ook nodig dat ketenpartners daarop…


Voortgangsrapportage vertegenwoordigen 2023

donderdag 12 oktober 2023

…kunnen de bevoegde bestuurders gebruik maken van de compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst, zodat ondernemers gratis digitaal belastingaangifte kunnen…


Uitvoeringsagenda Curacao Q4 2023

vrijdag 6 oktober 2023

…Nederland Het programma prioriteert de implementatie MS365 (B.11.9), eHerkenning (B11.5), Secure Data Exchange (B11.8) en de notitie over het inrichten … identificatie 4. Business case EHerkenning afgerond 1 november 2023Curaçao + Nederland De stuurgroep stemde in met het PvA dat EHerkenning als Digitale identificatie…


Uitvoeringsagenda Curacao Q4 2023

vrijdag 6 oktober 2023

…Nederland Het programma prioriteert de implementatie MS365 (B.11.9), eHerkenning (B11.5), Secure Data Exchange (B11.8) en de notitie over het inrichten … identificatie 4. Business case EHerkenning afgerond 1 november 2023Curaçao + Nederland De stuurgroep stemde in met het PvA dat EHerkenning als Digitale identificatie…


Invoeringstoets op de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

donderdag 28 september 2023

…de meldplicht door een specifieke aanbieder. eHerkenning Zorgaanbieders moeten beschikken over eHerkenning om zich digitaal te kunnen melden en een vergunning … CIBG gebruikt eHerkenning als authenticatie- en identificatiemiddel. Er is gebleken dat een beperkt aantal zorgaanbieders geen eHerkenning heeft. Dit kan…


Invoeringstoets op de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

donderdag 28 september 2023

…de meldplicht door een specifieke aanbieder. eHerkenning Zorgaanbieders moeten beschikken over eHerkenning om zich digitaal te kunnen melden en een vergunning … CIBG gebruikt eHerkenning als authenticatie- en identificatiemiddel. Er is gebleken dat een beperkt aantal zorgaanbieders geen eHerkenning heeft. Dit kan…


Besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met implementatie van de Benelux-beschikking betreffende de invoering van een pyro-pass en enkele andere wijzigingen

maandag 11 september 2023

…3. Voor de toegang tot het pyro-passregister wordt gebruikgemaakt van eHerkenning of een ander door de registerbeheerder aangewezen elektronisch authenticatiemiddel … systeem hebben, met inbegrip van het vereiste betrouwbaarheidsniveau van de eHerkenning. Artikel 4.6 De gegevens en bescheiden die in het pyro-passregister zijn…


Beslisnota inzake Maatregelen afschermen Kadaster

dinsdag 5 september 2023

…overleg met u verder nog gaat doen (v erplicht stellen van inloggen via eHerkenning per begin volgend jaar, uitbreiding monitoring op KOL). Proces maatregelen…


Kadaster neemt maatregelen tegen misbruik register

dinsdag 5 september 2023

…Ruimtelijke Ordening. Vanaf begin 2024 stelt het Kadaster inloggen met eHerkenning verplicht voor Kadaster-on-line, het platform voor professionele gebruikers…


Maatregelen afschermen Kadaster

dinsdag 5 september 2023

…bestaande accounts door te lichten. Voorts gaat het Kadaster inloggen via eHerkenning per begin volgend jaar verplicht stellen voor gebruikers die via KOL (en … op naam in registers van het Kadaster. Het Kadaster faciliteert reeds eHerkenning, maar voor verplicht gebruik is het ook nodig dat ketenpartners daarop…


Uitvoeringsrapportage Curaçao

donderdag 31 augustus 2023

…aanpak. 30 juni 2023 De projectplannen voor implementatie M365 (B.11.9), eHerkenning (B11.5), Secure Data Exchange (B11.8) en de notitie over het inrichten…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Digitaliserende overheid

vrijdag 28 juli 2023

…dat de Algemene Rekenkamer aan ons heeft doen toekomen over DigiD en eHerkenning. Over het algemeen worden doelen bereikt maar er is een risico dat niet…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2023, over Slotwet 2022, Jaarverslag 2022 en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van JenV, BZK en van EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

woensdag 26 juli 2023

…aansluitpunt zijn voor mensen die authenticatiemiddelen naast DigiD en eHerkenning willen gebruiken. Volgens de Rekenkamer is er op dit moment geen aansluitpunt…


Eindrapport evaluatie EIA 2017-2021

vrijdag 14 juli 2023

…ingebruikname gemeld worden ; Voor de melding logt de ondernemer via eHerkenning in op de eigen online omgeving. Voor de aanvraag is minimaal niveau 2+…


Onderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid van een landelijk huurregister

woensdag 12 juli 2023

…handtekening van de verhuurder en/of huurder bevatten, bijvoorbeeld via DigiD of eHerkenning. Dit zijn persoonsgegevens. Voor de verwerking gelden bepaalde randvoorwaarden…


Besluit van 28 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van regels over de bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule

dinsdag 11 juli 2023

…organisatie waarvoor hij of zij werkt, met een bedrijvenmiddel, bijvoorbeeld eHerkenning. Afhankelijk van het inlogmiddel dat wordt gebruikt, wordt bij het inloggen…


Rapport Berenschot Wijzigen van het burgerservicenummer

maandag 10 juli 2023

…digitale vorm gaat het dan om voorzieningen als gebruik van DigiD en eHerkenning. Overheid: Logius Niet overheid: leveranciers van inlog -middelen, betrokkenen…


Uitvoeringsagenda Curaçao derde kwartaal 2023

vrijdag 7 juli 2023

…2023 Curaçao + Nederland Datum geactualiseerd. De projectplannen voor eHerkenning (B11.5), Secure Data Exchange (B11.8) en de notitie over het inrichten … RvM. Wanneer het besluit heeft plaatsgevonden zal er worden gestart met EHerkenning, ten behoeve van het vergunningenloket. B.11.8 Data Exchange project (ter…


Rapport onderzoek kwaliteitsborgingssysteem stelsel energieprestatie gebouwen

donderdag 29 juni 2023

…door vakbekwame mensen is in de uitvoering in de handleiding middels een eHerkenning zorgvuldig uitgewerkt. Het is echter opvallend dat de procesbes chrijving … gekoppeld aan een eHerkenning waarbij een verificatiecode wordt gestuurd naar een mobiele telefoon. Hoewel er middels de eHerkenning alles aan is gedaan…


Conceptverslag Digitaliserende overheid

woensdag 28 juni 2023

…dat de Algemene Rekenkamer aan ons heeft doen toekomen over DigiD en eHerkenning. Over het algemeen worden doelen bereikt maar er is een risico dat niet…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten