Documenten feed

Feed

IBO doelmatig hoger onderwijs talent op de juiste plek

woensdag 17 juli 2024

…maatschappelijk relevante onderwijs - en kennisgebieden, cyber - en kennisveiligheid. Het huidige sturingsinstrumentarium kent reeds instrumenten waarmee…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Adviescommissie NGF Jaarverslag 2023 (Rapport juni 2024)

vrijdag 12 juli 2024

…Maatschappelijk Verantwoord LicentiërenTM en de Nationale leidraad kennisveiligheid. De adviescommissie heeft in de voorgaande indieningsrondes geconstateerd…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 4 juli 2024

donderdag 4 juli 2024

…Agendapunt: Sectorbeeld KNAW/NWO-I en verkenning capability maturity model kennisveiligheid Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap … verkenning capability maturity model kennisveiligheid - 31288-1148 Besluit: Agenderen voor het commissiedebat Kennisveiligheid d.d. 6 november 2024. 14. Agendapunt:…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 4 juli 2024

…Capability Maturity Model Kennisveiligheid. Het voorstel is om deze brief te agenderen voor het commissiedebat kennisveiligheid van 6 november. Een akkoord … wordt, is goed. Ik zou toch willen vragen omtrent het commissiedebat kennisveiligheid. Naar mijn weten staat daar één brief nu bij. Een stand van zaken…


Verslag

vrijdag 28 juni 2024

…negatieve gevolgen voor de digitale soevereiniteit, minder geld voor kennisveiligheid, minder concurrentiekracht in de regio, nadelige gevolgen voor het…


Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 4 juli 2024

donderdag 27 juni 2024

…Agendapunt: Sectorbeeld KNAW/NWO-I en verkenning capability maturity model kennisveiligheid Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap … 2024 Sectorbeeld KNAW/NWO-I en verkenning capability maturity model kennisveiligheid - 31288-1148 Voorstel: Ter bespreking (controversieel/niet controversieel)…


Inkoop- en aanbestedingsbeleid toeziend op hardware en software van de Rijksoverheid

woensdag 26 juni 2024

…bijvoorbeeld bij de kennisinstellingen, waar we ook op het gebied van kennisveiligheid veel met hun te maken hebben en samen met OCW daar aan de gang zijn…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 25 juni 2024

…gepubliceerd. Sectorbeeld KNAW/NWO-I en verkenning capability maturity model kennisveiligheid - 31288- 1148 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf…


Hoofdrapport Trendanalyse Nationale Veiligheid

dinsdag 25 juni 2024

…geopolitieke risicoTMs, zoals rondom strategische afhankelijkheden en kennisveiligheid, toegenomen. Dit uit zich bijvoorbeeld in exportrestricties en nieuwe … technologiefl. Zo wordt in Nederland gewerkt aan een wetsvoorstel screening kennisveiligheid en is de Wet Veiligheidstoets investeringen fusies en overnames (Wet…


Verdieping op de Trendanalyse Nationale Veiligheid

dinsdag 25 juni 2024

…geopolitieke risicoTMs, zoals rondom strategische afhankelijkheden en kennisveiligheid, toegenomen. Dit uit zich bijvoorbeeld in exportrestricties en nieuwe…


Vooronderzoek toepassing van Capability Maturity Model op het Kennisveiligheiddomein

maandag 24 juni 2024

…naar de toepasbaarheid van een volwassenheidsmodel op het gebied van kennisveiligheid bij kennisinstellingen Mei 2024 2 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 … volwassenheidsmodel in de context van kennisveiligheid 3.1 Integrale veiligheid 3.2 De toepassing van een volwassenheidsmodel voor kennisveiligheid 3.3 Eisen aan een volwassenheidsmodel…


Sectorbeeld KNAW/NWO-I en verkenning capability maturity model kennisveiligheid

maandag 24 juni 2024

…voor kennisveiligheid aan. Het sectorbeeld van de KNAW/NWO-I is het laatste rapport in een reeks van sectorbeelden ten aanzien van kennisveiligheid bij…


Sectorbeeld kennisveiligheid onderzoeksinstituten KNAW en NWOI

maandag 24 juni 2024

……


Beslisnota bij Kamerbrief Sectorbeeld KNAW/NWO-I en verkenning capability maturity model kennisveiligheid

maandag 24 juni 2024

…ˇ ̊ ̃ˆ ̆ " # $ˆ ̆ ) ˇ ̃ˆ ̆ ̆,ˇˇ ̇ ̊ ̊ ̃ˇˇ & ̊,& ̊ ̆ˆ ̆-ˇ102 ˇˇ ̊& ˇ & ˇ ˇ ̃ ̆ˆ ̆&& ̋ ̆ ! ̊ˇˇ ̊* ̇ ̆ & & ̃ ̊ ̊ ! ̃ ̊ ̊ˇ ̊ ̃ * ˇ 100ˇ,ˆ ̆ ̊ˇ ̊ ̃ ̃ ˇ ̨ ̃ ̆, ̆ˆ%! : ̊ ̆* 3,!ˆ ̆ &ˆˇˇˇ* ̨ ̊ˆ ̆ #110> >-?2@?2@ #…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 20 juni 2024

donderdag 20 juni 2024

…Hoger onderwijs. 13. Agendapunt: Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap … screening kennisveiligheid - 31288-1136 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Kennisveiligheid. Volgcommissie(s):…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 20 juni 2024

…We gaan naar punt dertien, stand van zaken, wetsvoorstel, screening, kennisveiligheid. Iemand controversieel, dat is niet het geval. Dan stel ik voor om … om deze brief te agenderen voor het ongeplande commissiedebat kennisveiligheid. Mevrouw Martens, ja? Ik durf eigenlijk mijn vraag niet meer te stellen…


36574 Initiatiefnota van de leden Six Dijkstra en Kathmann over “Wolken aan de horizon”

dinsdag 18 juni 2024

…veiligheidsbelang, dat ook raakt aan vraagstukken omtrent economische veiligheid, kennisveiligheid en de stabiliteit en continuïteit van kritieke processen en de bijbehorende … voor het functioneren van de overheid, de Nederlandse economische en kennisveiligheid, en kritieke processen in de samenleving. 8. Het Europa-argument “In…


Verslag van een notaoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Toekomstverkenning vervolgonderwijs

vrijdag 14 juni 2024

…genoemd werd, krimp, het opleidingsaanbod, maar ook bij zaken zoals kennisveiligheid en cybersecurity, de verantwoordelijkheid, zoals ik die ook voel, bij … aan internationale samenwerkingsverbanden. Het is belangrijk omdat kennisveiligheid wordt gefinancierd vanuit het fonds. Het is dus absoluut belangrijk…


Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 20 juni 2024

donderdag 13 juni 2024

…Hoger onderwijs. 13. Agendapunt: Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap … H. Dijkgraaf - 11 juni 2024 Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid - 31288-1136 Voorstel: Ter bespreking (controversieel/niet controversieel)…


Jaarverslag 2023 Rathenau Instituut

donderdag 13 juni 2024

…ons onderzoek een breder beeld op van maatschappelijke zorgen: ook kennisveiligheid en strategische autonomie staan bijvoorbeeld op het spel bij de verdere…


Lijst van ingekomen stukken

donderdag 13 juni 2024

…Rondgezonden en gepubliceerd. Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid - 31288-1136 2 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.…


Verslag Raad voor Concurrentievermogen 23-24 mei 2024

woensdag 12 juni 2024

…ze hun steun voor het amendement op de verordening gaven. Versterken kennisveiligheid Aanname Raadsaanbeveling In een veranderende geopolitieke context verwacht … richtsnoeren op het gebied van kennisveiligheid, aldus het Belgisch voorzitterschap. Het belangrijkste doel van de aanbeveling kennisveiligheid is dan ook om de lidstaten…


vragen van het lid van Zanten ver de artikelen 'Pro-Palestinian protesters are backed by a surprising source: Biden’s biggest donors' en 'Qatar is oversaturating US Universities with funds, directly affecting the rise of antisemitism'

dinsdag 11 juni 2024

…Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI) en de Nationale Leidraad Kennisveiligheid. Vanuit kennisveiligheidsbeleid en procedures proberen universiteiten … het kennisveiligheidsbeleid. Nederland werkt actief aan de inzet op kennisveiligheid in de EU en internationaal en zet in op het uitwisselen van kennis…


Stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid

dinsdag 11 juni 2024

…Zaken en Klimaat, over de voortgang van het wetsvoorstel screening kennisveiligheid. Hiermee geef ik gehoor aan uw verzoek om nadere informatie hierover … de aangenomen moties die zijn ingediend tijdens het tweeminutendebat kennisveiligheid op 21 mei jl. De afbakening van sensitieve kennis en technologie in…


Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken wetsvoorstel screening kennisveiligheid

dinsdag 11 juni 2024

…̨ ̊ ̃ #! ̊ ̋ ̇ ̆!* ̊ ̇ ! .* ̆ , ̇ ̊* ˇ ˆ! ̋ ̇ &* ˆ ̋ ! ̇ ̇ 5* ̨ ̇ ̇ ̋ ̨ ̊ ̆ ̊77& ̃ ̃8&7 ̃5+ ̊ ̊ ̆% ̨ ̆ ̊ ̆ ̊77& ̃ ̨ & ̃ ̃ ̆ $ ̨ ˆ ̇ 9 ̋ ! ̇! ̆ˆ ̋ ˆ ̋ ̇( !* ,> ̋ ̆ˆ ̋ ̇ ̇ ! ̋ ̇ ̆ˆ ̋ / ̇ ̇* ̇ ̇ > ̇ˆ ̋ ̇ ̇@ ̇ ̇ ! ̋!@ ̋ ̇ ̋ ̋ ̋ ̋ ̇ ̋ ̋* ̇ ˆ ̋ ̇ˆ ̋ ̇ ̇$ ̇ ̇* %…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten