Documenten feed

Feed

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

woensdag 15 mei 2024

…Overzicht van in 2023 tot stand gekomen wetten 277B•lage 9: Uitgaven Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS) 279L•st met afkortingen 2803Tweede Kamer … verantwoording over de uitputting van de interdepartementale uitgaven voor de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS). Speci...eke aandachtspunten Raad voor…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

woensdag 15 mei 2024

…samenwerking 464.4Artikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden 535.Niet-beleidsartikelen 625.1Artikel 5: Geheim 625.2Artikel … Effectieve Europese samenwerking 4. Consulaire dienstverlening enuitdragen Nederlandse waarden 5. Geheim6. Nog onverdeeld 7. Apparaat 02.0004.0006.0008.00010…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2023

woensdag 15 mei 2024

…militairen te trainen en materieel te leveren. Daarnaast wordt —nanci–le steun geleverd zowel voor militaire als humanitaire doeleinden. Dit alles doet … Defensie. In onderstaande —guur is de ontwikkeling van de omvang van de Nederlandse defensie-uitgaven weergegeven (blauwe l•n). In deze —guur is ook het gemiddelde…


Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

woensdag 15 mei 2024

…g (BHOS) dienen in nauwe samenhang te worden bezien. De inzet op het Nederlandse buitenlandbeleid komt tot uitdrukking in de Homogene Groep Internationale … Nederlanden: Nederland in Europa, Aruba, Cura–ao en Sint-Maarten, alsmede de Nederlandse openbare lichamen in het Caribisch gebied (Bonaire, Sint- Eustatius en…


Debat met de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening: ‘Blind voor mens en recht’ (35867-6) (debat met de commissie) (antwoord 1e termijn + rest)

donderdag 25 april 2024

…het verschil maken. Ook van mevrouw Van Vroonhoven van NSC hoorden we veel steun en complimenten, ook voor de aanbevelingen en het belang van een nieuwe verhouding … toeslagenschandaal. Het advies bevat voorstellen richting de betrokken Nederlandse autoriteiten op het gebied van mogelijke hervormingen in zowel de wetgevende…


Tweede Kamer, 70e vergadering

donderdag 25 april 2024

…het verschil maken. Ook van mevrouw Van Vroonhoven van NSC hoorden we veel steun en complimenten, ook voor de aanbevelingen en het belang van een nieuwe verhouding … toeslagenschandaal. Het advies bevat voorstellen richting de betrokken Nederlandse autoriteiten op het gebied van mogelijke hervormingen in zowel de wetgevende…


Bi+ mensen en werk. Volledig rapport

woensdag 20 maart 2024

…beperkt. Dat geldt nog sterker voor hun ervaringen op het werk. Uit enkele Nederlandse onderzoeken, zoals de LHBT -monitor van het Sociaal Cultureel Planbureau … niet open hierover te zijn. Openheid is vaak een afweging tussen sociale steun en vergroot welzijn enerzijds, maar angst voor discriminatie en andere negatieve…


Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening

maandag 26 februari 2024

…de dag van vandaag staat gewoon alles stil, terwijl je weet dat iedere Nederlandse burger rechten heeft van de Belastingdienst. Of het nou de kinderbijslag … kijken, is er een wijziging Wet SUWI waarin er een systeem wordt opgetuigd, SyRI, het Systeem Risico Indicatie, waarin nog veel meer gegevens over uitkeringsgerechtigden…


Rapport “Blind voor mens en recht”

maandag 26 februari 2024

…sociale zekerheid en toeslagen.11 Sociale zekerheid Een van de taken van de Nederlandse overheid is het bieden van bestaanszekerheid. Dit is in artikel 20 van … bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.” Het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid biedt werknemers bescherming tegen onder…


Rapport Kunstmatige intelligentie en lhbti+ emancipatie

dinsdag 30 januari 2024

…waaronder het niet hebben van de Nederlan dse nationaliteit. Mensen zonder de Nederlandse national iteit hadden een grotere kans om als fraudeur te worden bestempeld … landelijke overheid moest zelfs stoppen met het gebruik van het computersysteem SyRI (Systeem 7 Risico Indicatie) omdat onduidelijk was hoe het algoritme exact…


Inburgeren door de ogen van nieuwkomers. Onderzoek naar het perspectief van inburgeraars voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

woensdag 20 december 2023

…inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk . De Wi2021 geldt voor asielmigranten … mogelijk wordt voorbereid via taal en participatie om mee te doen in de Nederlandse maatschappij. Uitkeringsgerechtigde asielmigranten worden in het eerste…


Landelijke Jeugdmonitor 2023

maandag 18 december 2023

…Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Op 19 juni 2023 ondertekenden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), jeugdhulpaanbieders en cli‡ntenorganisaties de Hervormingsagenda … bevolking. Tussen 2011 en 2016 verlieten 1 364 jongeren die op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba werden geboren, de 10 Jaarrapport Landelƒke Jeugdmonitor…


Rapport Onderweg naar een toekomst­ bestendige LSI

maandag 20 november 2023

…...................................................... 112.3.1 Uitspraak SyRI ........................................................................ … zijn om tot waardecreatie te komen. 3. Draagvlak. Daarmee wordt gedoeld op steun en draagvlak van de belangrijkste stakeholders. 6 ̃ ̊ ̊ ̨ ̋ ̇ˆ ˇ ̨ ̊ ̊ De…


Tabel moties en toezeggingen 36 410 XVII

maandag 9 oktober 2023

…d. 8 •juli 2022Motie 36 045 nr. 100 - Th•ssen/Van der Lee over ‡nanci—le steun voor de wederopbouw van Oekra†ne voor het overgrote deel uit additionele … ondersteunen van seksuele-gezondheidszorg en abortuszorg daar waar met Nederlandse middelen noodhulp wordt verschaft In behandeling8-11-2022 Begrotingsbehandeling…


Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening – openbaar verhoor de heer Rutte

woensdag 4 oktober 2023

…tweeduizend negen is natuurlijk zo dat die persoon van de premier ook in het nederlandse bestel natuurlijk aan verandering onderhevig is in formele zin kan ik … debatten over en en de hele gedoogconstructie zat ook dat uiteindelijk de pvv steun zou geven aan dit het hart van het financieel economisch beleid tussen werkomgeving…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…veiligheid niet vanzelfsprekend is. De gevolgen van deze inval raken de Nederlandse bevolking en het besef van een verlies van veiligheid is groot. Hoewel … eigen gereed‡ stelling en inzet. Daarnaast heeft de voortdurende militaire steun aan Oekra‹ne een vertragend effect op verwervingsprojecten. Defensie neemt…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…Nederlanden: Nederland in Europa, Aruba, Cura‡ao en Sint Maarten, alsmede de Nederlandse openbare lichamen in het Caribisch gebied (Bonaire, Sint Eustatius en … buitenlandse handel, investe† ringen en ontwikkelingssamenwerking om Nederlandse oplossingen voor lokale uitdagingen te kunnen bieden, vooral in opkomende…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…Europese samenwerking 38Artikel 4 †Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden 474.Niet-beleidsartikelen 55Artikel 5 †Geheim55Artikel 6 †Nog … het EU-lidmaatschap, ontwikkelingssamen‡ werking, NAVO-lidmaatschap en Nederlandse beleidsuitvoering. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een Koninkr…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…ontwikkelingssamenwerkingsgelden. Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan Op 4 oktober 2022 is het de...nitieve Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) … nitieve Nederlandse HVP bestaat uit 49 maatregelen. JenV geeft uitvoering aan de volgende twee maatregelen: 1. Digitalisering van de Nederlandse strafrechtketen…


Homogene Groep Internationale samenwerking 2024 (HGIS-nota 2024)

dinsdag 19 september 2023

…4: Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen 19 Beleidsthema 5: Duurzame economische ontwikkeling … zichtbaar gemaakt. De minister van Buitenlandse Zaken co–rdineert het Nederlandse buiten‡ landbeleid en daarmee de HGIS. De minister voor Buitenlandse Handel…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…Europese samenwerking 38Artikel 4 †Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden 474.Niet-beleidsartikelen 55Artikel 5 †Geheim55Artikel 6 †Nog … het EU-lidmaatschap, ontwikkelingssamen‡ werking, NAVO-lidmaatschap en Nederlandse beleidsuitvoering. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een Koninkr…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…Nederlanden: Nederland in Europa, Aruba, Cura‡ao en Sint Maarten, alsmede de Nederlandse openbare lichamen in het Caribisch gebied (Bonaire, Sint Eustatius en … buitenlandse handel, investe† ringen en ontwikkelingssamenwerking om Nederlandse oplossingen voor lokale uitdagingen te kunnen bieden, vooral in opkomende…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…ontwikkelingssamenwerkingsgelden. Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan Op 4 oktober 2022 is het de...nitieve Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) … nitieve Nederlandse HVP bestaat uit 49 maatregelen. JenV geeft uitvoering aan de volgende twee maatregelen: 1. Digitalisering van de Nederlandse strafrechtketen…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…veiligheid niet vanzelfsprekend is. De gevolgen van deze inval raken de Nederlandse bevolking en het besef van een verlies van veiligheid is groot. Hoewel … eigen gereed‡ stelling en inzet. Daarnaast heeft de voortdurende militaire steun aan Oekra‹ne een vertragend effect op verwervingsprojecten. Defensie neemt…


Homogene Groep Internationale samenwerking 2024 (HGIS-nota 2024)

dinsdag 19 september 2023

…4: Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen 19 Beleidsthema 5: Duurzame economische ontwikkeling … zichtbaar gemaakt. De minister van Buitenlandse Zaken co–rdineert het Nederlandse buiten‡ landbeleid en daarmee de HGIS. De minister voor Buitenlandse Handel…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten