Documenten feed

Feed

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Digitale Zaken d.d. 3 juli 2024

woensdag 3 juli 2024

… Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 3 april 2024 Uitvoering van verordening (EU) 2022/2065 van het Europees … nader/enz.) verslag - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 25 juni 2024 Nota naar aanleiding van het verslag - 36531-7 Besluit:…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Herziene agenda procedurevergadering commissie Digitale Zaken d.d. 3 juli 2024

woensdag 3 juli 2024

… Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 3 april 2024 Uitvoering van verordening (EU) 2022/2065 van het Europees … nader/enz.) verslag - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 25 juni 2024 Nota naar aanleiding van het verslag - 36531-7 Voorstel:…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie over de brief van Streetwise en andere organisaties met betrekking tot het project ‘Smart Streetwise’ (Kamerstuk 32637-596)

vrijdag 28 juni 2024

… Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op een aantal vragen en opmerkingen over de brief ‘Reactie op verzoek commissie over de brief van … A.M. Adriaansens Minister van Economische Zaken en Klimaat Inhoudsopgave I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties II Antwoord / Reactie I Vragen en opmerkingen…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 27 juni 2024

maandag 24 juni 2024

…Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 12 juni 2024 CPB Risicorapportage Financiële Markten 2024 - 33283-28 … hersteloperatie toeslagen. Zij geeft de Kamer daarbij in overweging om de schriftelijke inbreng vóór het zomerreces af te ronden. Zaak: Brief regering - staatssecretaris…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Digitale Zaken d.d. 19 juni 2024

woensdag 19 juni 2024

…verslag. - 2024Z10808 Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de indiener(s) vaststellen op donderdag 4 september 2024 te 14.00 uur … notaoverleg na ommekomst van de kabinetsreactie en beantwoording feitelijke vragen. Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie…


Agenda procedurevergadering 19 juni 2024 commissie Digitale Zaken

vrijdag 14 juni 2024

… Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 1 februari 2024 Uitvoering van verordening (EU) 2022/1925 van het Europees … nader/enz.) verslag - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 5 juni 2024 Nota naar aanleiding van het verslag - 36495-6 Voorstel:…


Verslag van een notaoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Toekomstverkenning vervolgonderwijs

vrijdag 14 juni 2024

…Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 2 april 2024 inzake beantwoording vragen commissie over de selectie in het hbo en wo (Kamerstuk 31288-1103) (Kamerstuk … van de gelden uit deze versobering. Helemaal tot slot wil ik de minister vragen in zijn reactie ook kort de situatie aan de TU Delft aan te stippen. We…


Besluitenlijst procedurevergadering Defensie 13 juni

donderdag 13 juni 2024

…commissiedebat Materieel/Personeel d.d. 13 juni 2024. 9. Agendapunt: Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten … van de Algemene Rekenkamer, P.J. Duisenberg - 4 juni 2024 Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Rijksuitgaven d.d. 13 juni 2024

donderdag 13 juni 2024

…Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 15 mei 2024 Kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable … Projecten 2023 - 26399-25 Besluit: Ter informatie. 6. Agendapunt: Lijst van vragen en antwoorden over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2023 Zaak: Brief…


Tweede Kamer, 83e vergadering

woensdag 12 juni 2024

…Westerveld (GroenLinks-PvdA): Ik zou graag aan mevrouw Van Zanten willen vragen of ze in ieder geval in de eerste motie niet een probleem neerzet dat niet … andersom? Zou niet eerst de overheid moeten investeren voordat dit soort vragen, verzoeken voorgelegd kunnen worden aan het onderwijsveld? De heer Soepboer…


2e Herziene Agenda procedurevergadering Defensie 13 juni

dinsdag 11 juni 2024

…commissiedebat Materieel/Personeel d.d. 13 juni 2024. 9. Agendapunt: Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten … van de Algemene Rekenkamer, P.J. Duisenberg - 4 juni 2024 Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten…


Tweede Kamer, 82e vergadering

dinsdag 11 juni 2024

…heer Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Helder, minister van … vragenuur , overeenkomstig artikel 12.3 van het Reglement van Orde. Vragen Tuinman Vragen van het lid Tuinman aan de staatssecretaris van Defensie, bij…


Agenda procedurevergadering commissie Rijksuitgaven d.d. 13 juni 2024 09.45 uur

maandag 10 juni 2024

…Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 15 mei 2024 Kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable … Projecten 2023 - 26399-25 Voorstel: Ter informatie. 6. Agendapunt: Lijst van vragen en antwoorden over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2023 Zaak: Brief…


Besluitenlijst procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 4 juni 2024.

dinsdag 4 juni 2024

…Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 17 mei 2024 Aanpak voor het verbeteren van de uitvoering van de wettelijke … Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 23 mei 2024 Reactie op verzoek commissie over inzage in het vertrouwelijke…


Tweede Kamer, 79e vergadering

donderdag 30 mei 2024

…Van der Werf, Westerveld, Wilders, Van Zanten en Zeedijk, en mevrouw Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw De Vries, staatssecretaris … veelvuldig gevraagd naar de stand van de amendementen-Palland. Daar krijg ik veel vragen over. Ik heb er vertrouwen in dat het nu goed ter hand wordt genomen. Ik…


Tweede Kamer, 79e vergadering

donderdag 30 mei 2024

…Van der Werf, Westerveld, Wilders, Van Zanten en Zeedijk, en mevrouw Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw De Vries, staatssecretaris … veelvuldig gevraagd naar de stand van de amendementen-Palland. Daar krijg ik veel vragen over. Ik heb er vertrouwen in dat het nu goed ter hand wordt genomen. Ik…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (36378) voortzetting (ongecorrigeerd)

donderdag 23 mei 2024

…inbreng van de minister in eerste termijn, oftewel zijn reactie op alle vragen die hem gesteld zijn in de eerste termijn van de zijde van de Kamer, gevolgd … daar net ook een aantal vragen over gesteld. In de Kamerbrief van vorige week ben ik al uitgebreider ingegaan op een aantal vragen die in de WGO's nog op…


Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…voor de brief van 15 mei. We hebben een uitgebreide reactie gekregen op de vragen die in het commissiedebat zijn gesteld. Ik miste alleen nog het vervolg … verantwoordelijkheid om onze leefomgeving te beschermen. Ik zou de heer Pierik willen vragen hoe hij het advies van het Ctgb weegt, als hij in deze motie eigenlijk tegen…


Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 21 mei 2024.

dinsdag 21 mei 2024

…Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 30 april 2024 Uitnodiging werkbezoek Rijksdienst voor Ondernemend Nederland … Industrie) Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 16 februari 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie…


Tweede Kamer, 74e vergadering

dinsdag 21 mei 2024

…der Werf, Westerveld, White, Wilders, Van Zanten en Zeedijk, en mevrouw Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Dijkgraaf, minister … vragenuur , overeenkomstig artikel 12.3 van het Reglement van Orde. Vragen Ceder Vragen van het lid Ceder aan de minister voor Rechtsbescherming over het…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 21 mei 2024

…Reactie op verzoek commissie inzake tijdige, volledige beantwoording van schriftelijke overleggen rond Landbouw- en Visserijraden - 21501-32-1645 minister van … J. Bruins Slot - 16 mei 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Beantwoording vragen commissie over aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via nieuwe airdrops…


Agenda van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 21 mei 2024

donderdag 16 mei 2024

…Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 30 april 2024 Uitnodiging werkbezoek Rijksdienst voor Ondernemend Nederland … Industrie) Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens - 16 februari 2024 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie…


Verslag van een schriftelijk overleg over de Nationale Grondstoffenstrategie (Kamerstuk 32852-224)

woensdag 8 mei 2024

…Waterstaat, u de beantwoording aan van de 15 februari jongstleden aangeboden vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat1 … Kamer aangeboden Voortgangsbrief Nationale Grondstoffenstrategie2. M.A.M. Adriaansens Minister van Economische Zaken en Klimaat Liesje Schreinemacher Minister…


Antwoord op vragen van de leden Van Kent en Kathman over de recente faillissementen in de winkelstraat

vrijdag 26 april 2024

…2024Z16934 Antwoord van minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 26 april 2024) De schriftelijke vragen van de leden Van Kent en Kathman … recente faillissementen in de winkelstraat zijn beantwoord middels mondelinge vragen (2024Z03962) op 12 maart 2024.…


Conceptverslag Online veiligheid en cybersecurity

dinsdag 16 april 2024

…voor Digitale Zaken heeft op 11 april 2024 overleg gevoerd met mevrouw Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, over Onlineveiligheid en cybersecurity … Kathmann, Rajkowski, Six Dijkstra, Valize en Van der Werf, en mevrouw Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat. Aanvang 13.00 uur. Aan de…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten