Documenten feed

Feed

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…kinderen, het creëren van bestaansvoorzieningen van vluchtelingen in de Syrië-regio en de Hoorn van Afrika, en het bevorderen van veerkrachtige voedselsystemen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK betreffende vragen over de rapportage algoritmerisico's Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens

vrijdag 12 april 2024

…toezichthouders, zoals de Algemene Rekenkamer en het Systeem Risico Identificatie (SyRI), aan de bel getrokken dat wat nu gebeurt leidt tot discriminatie. De leden…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht: de internationale rechten en plichten van staten bij schending van het agressieverbod. CAVV advies nr 41

donderdag 11 april 2024

…in het algemeen belang voortgezet. Daarbij gaat het om Belarus, Libië, Syrië en Rusland, waarbij in een aantal gevallen ook andere dan westerse staten … militaire coup dTMétat van 2021, zie https://www.sanctionsmap.eu/#/ p. 220-231 (Syrië), p. 231-238 (Rusland). 67 press-releases/2021/06/21/myanmar-burma-third-…


Kinderopvang

donderdag 11 april 2024

…dagen geleden waar er inderdaad iemand was ingestampt, iemand met een Syrische achtergrond en die heel graag aan het werk wil en die nu NPO 2 gaat doen…


Humanitaire Hulp en Diplomatie 2024

donderdag 11 april 2024

…meer humanitaire crises dan ooit tevoren. In februari werden Turkije en Syrië opgeschrikt door een ernstige aardbeving, gevolgd door het uitbreken van … subsidies aan voor hulpverlening in specifieke chronische crises, zoals Jemen, Syrië en Soedan. Ook de subsidies voor de DRA en het NRK bieden ruimte om in te…


Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 11 april 2024

donderdag 11 april 2024

…briefing IOB rapport Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio ŁVertrouwelijke technische briefing steun activisten 6. Agendapunt: … hun evaluatie over de Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio. Brieven bewindspersonen 12. Agendapunt: Ambtelijke ondersteuning…


Cultuur en Media

donderdag 11 april 2024

…Amerika goed ermee gediend is. De voorbeelden zijn eindeloos. De oorlog in Syrië. De visie van Trump op de gebeurtenissen van 6 januari 2021. De wekelijks…


Procedurevergadering commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

donderdag 11 april 2024

…hun evaluatie over de Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië-regio. Ja hoor, ik hoor ook wel wat knik, maar wordt dit nog geïnventariseerd…


Conceptverslag Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

woensdag 10 april 2024

…Eergerelateerd Geweld gaan praten over het feit dat de meeste meldingen uit de Syrische gemeenschap komen? Het korte antwoord is: ja. Ik zal u ook een wat langer … Die hebben in 2021 geconstateerd dat er een toename is van hulpvragen van Syrische meisjes en vrouwen. KIS, het Kennisplatform Inclusief Samenleven, heeft…


Een goede start voor Oekraïners Eerste tussenrapport

dinsdag 9 april 2024

…Oekraïners mee bezig , vanwege de toename van andere groepen nieuwkomers zoals Syriërs en Afghanen. Het beschikbaar stellen van bestaande onderwijslocaties of…


Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over jihadistische illegalen in Nederland en de reactie van het kabinet op eerdere vragen hierover

dinsdag 9 april 2024

…de regio zelf? Zo nee, waarom niet? Antwoord op vraag 16 Uitreizigers in Syrië en Irak hebben zich aangesloten bij een strijd die erop gericht is alles…


Commission proposes further €500 million in Macro-Financial Assistance to Jordan

maandag 8 april 2024

…programmes , assists the country in mitigating the impact of the war in Syria and the resulting large number of refugees. Overall, the EU has already mobilised…


Meerjaren Productie Prognose 2024-1

vrijdag 5 april 2024

…tweede helft van 2024 dan in de eerste helft (seizoenspatroon) Situatie in Syrië, Turkije, Jemen, Somalië, Soedan, en andere relevante landen Mate waarin…


Deel 2 Militaire dreiging Europa: Economische en juridische consequenties van een mogelijke oorlogseconomie in Europa

donderdag 4 april 2024

…vluchtelingen. Ze kwamen van landen waar de vermoordheid rampant is, Bijvoorbeeld Syrië, waar de diktatorschap veel verschillende groepen targeteert. En Rusland…


Wijzigingen beoordelingskader asielaanvraag

donderdag 4 april 2024

…als er individuele contra-indicaties zijn. Dat is bijvoorbeeld nog steeds Syrië in de praktijk. Voor dat land is het zeer onwaarschijnlijk dat andere g…


Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

woensdag 3 april 2024

…Wilt u daarmee gaan praten over het feit dat de meeste meldingen uit de Syrische gemeenschap komen? Het korte antwoord is ja. Ik zal u ook even wat langer … hebben geconstateerd in 2021 dat er een toename is van hulpvragen van Syrische meisjes en vrouwen. KIS, het kennisplatform Inclusief Samenleven, heeft…


National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023

woensdag 3 april 2024

…Onderzoek - en D ata centrum Cahier 2024 - 2 | 56 door Islamitische Staat in Syrië en Irak (ISIS) en haar Afghaanse afdeling, Islamitische Staat Khorasan Provincie … . Tot slot geeft d e NCTV aan dat terugkeerders uit conflictgebieden in Syrië en Irak in theorie in Nederland een geweldsdreiging kunnen vormen vanwege…


Antwoord op vragen van de leden Ceder en Stoffer over Turkse drone-aanslagen op christelijke leden van Noord-Syrische milities en berichten over Turkse betrokkenheid bij misdrijven in door Turkije bezette gebieden

woensdag 3 april 2024

…Stoffer (SGP) over Turkse drone-aanslagen op christelijke leden van Noord-Syrische milities en berichten over Turkse betrokkenheid bij misdrijven in door … Stoffer (SGP) over Turkse drone-aanslagen op christelijke leden van Noord-Syrische militie en berichten over Turkse betrokkenheid bij misdrijven in door Turkije…


Conceptverslag Inburgering en integratie

dinsdag 2 april 2024

…asielzoeker. Welke kwaliteiten heeft iemand? Wat is zijn of haar achtergrond? Een Syrische landbouwer past niet in een azc in Amsterdam, maar voelt zich wellicht … hierheen komt en een met de vwo vergelijkbare opleiding heeft gedaan in Syrië, en die hier weer bijna helemaal opnieuw moet beginnen. Dat zijn weggegooide…


Position paper M. Scheinin t.b.v. rondetafelgesprek deel 2 Militaire dreiging Europa: Economische en juridische consequenties van een mogelijke oorlogseconomie in Europa d.d. 4 april 2024

vrijdag 29 maart 2024

…fleeing persecution, torture or other inhuman treatment, for instance from Syria. The Government nevertheless continues to claim compliance with Finland’s…


Taiwan

donderdag 28 maart 2024

…doen, is opvangen van olie en gas, en dat is waarom de Midden-Oosten van Syrië, maar ook andere landen in de Midden-Oosten, naar China gaan, omdat ze … Noord-Korea, Rusland en Iran direct en voortdurend met elkaar beëindigd. Syrië is nu bij het Belt and Road-project. Hij is op dit moment overal in Afrika…


Besluitenlijst procedurevergadering

donderdag 28 maart 2024

…briefing over de stand van zaken van IS-strijders in kampen in Noordoost-Syrië ŁGesprek met Evgenia Kara-Murza (tweede helft van mei) ŁBesloten technische…


Inburgering en integratie

woensdag 27 maart 2024

… Welke kwaliteiten heeft iemand? Wat is zijn of haar achtergrond? Een Syrische landbouwer past niet in een AZC in Amsterdam, maar voelt zich wellicht … hierheen komt en die een met VWO vergelijkbare opleiding heeft gedaan in Syrië en hier weer bijna helemaal opnieuw moet beginnen. Dat zijn ook weggegooide…


Eindrapport Synthesestudie resultaten beleid gericht op integratie en maatschap-pelijke samenhang

maandag 25 maart 2024

…20000 25000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Afghanistan Eritrea Irak Iran Syrië 1 3 5 7 9 11 13 15 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 … 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 Afghanistan Eritrea Irak Iran Syrië 0 5 10 15 20 25 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten