Documenten feed

Feed

Uitspraak Raad van State over de 24-weken-eis

woensdag 29 november 2023

…Opvangrichtlijn.2 Op 21 juni 2023 heeft de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht, een soortgelijke uitspraak gedaan en de 24-weken-eis onverbindend verklaard…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Vierde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en evaluatie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

woensdag 29 november 2023

…met MEC -U. 166!!"Per 1 januari 2022 is NedMec ontstaan uit fusie METC Utrecht, prinses Maxima Centrum (kinderkanker) en METC AvL. !"Per 1 januari 2023 … jaar bij de vergadering van een andere METC aansluiten (Jaarverslag METC Utrecht 20 19). In de derde evaluatie zijn in totaal 32 aanbevelingen geformuleerd…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Evaluatie Wet Verzekerdeninvloed

woensdag 29 november 2023

…272 97 00 nivel@nivel.nl www.nivel.nl © 2023 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Gegevens uit deze uitgave mogen worden overgenomen onder vermelding van … Consumentenpanel Gezondheidszorg : basisrapport met informatie over het panel 2022. Utrecht: Nivel, 2022. 21 p Overheid.nl (2023). Zorgverzekeringswet. URL : wetten…


Eindrapportage SEO 'Koop en doorverkoop onderzoek naar toegangskaarten voor sport en culturele evenementen'

woensdag 29 november 2023

…Noord -Holland c) Friesland (Fry slân) i) Overijssel d) Gelderland j) Utrecht e) Groningen k) Zeeland f) Limburg l) Zuid -Holland 4. Welke optie omschrijft … 51% Noord -Holland 16,58% 14.33 % - 2,25% Overijssel 6,65% 6.36 % - 0,29% Utrecht 7,79% 7.34 % - 0,45% Zeeland 2,20% 2.77 % + 0,57% Zuid -Holland 21,36% 18…


Preconceptionele dragerschapsscreening

woensdag 29 november 2023

…maatschappelijke draagvlak voor preconceptie dragerschapsscreening in Nederland. Utrecht: NIVEL, 2015; NIVEL Kennisvraag 2015. 58 Van Steijvoort E, Chokoshvili D … onderzoeker, TNO Leiden Ł Ł dr. K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus, UMC Utrecht Ł dr. C.R. Lincke, kinderarts en opleider erfelijke en aangeboren aandoeningen…


Eindrapport WODC Evaluatie wijziging B8 3 regeling

dinsdag 28 november 2023

…Winter (projectleider), Tinka Floor, Viola Bex - Reimert (Universi - teit Utrecht), Marieke Diekema, Ernst van Bergen, Niko Struiksma O pdrachtgever WODC … onder- zoek, advies en onderwijs , in samenwerking met de Universiteit Utrecht . Begeleiding scommissie: prof. dr. J.J. Rijpma (Universiteit Leiden), voorzitter…


Implementatieonderzoek subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2023 SardesSEO

dinsdag 28 november 2023

…Onderwijsraad; Inspectie van het Onderwijs (2023). De Staat van het Onderwijs 2023 . Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Implementatieonderzoek subsidieregeling bv … slotwebinar op een goed bereikbare locatie (centraal in Nederland, bijv. Utrecht), vóór en mét de deelnemende scholen. In dit webinar willen we in meer…


NCO Ontwikkeling in de leergroei in het basisonderwijs drie jaar sinds COVID19

dinsdag 28 november 2023

…4 0,00 Gelderland 1.900.776 -0,0417 1.547.438 0,0511 -0,0928 -85,8 0,00 Utrecht 1.900.776 -0,0017 1.547.438 0,0040 -0,0057 -5,3 0,00 Noord -Holland 1.900…


ResearchNED Derde rapport macromonitor NP Onderwijs mboho

dinsdag 28 november 2023

…kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van covid -19. Den Haag: NVAO, Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Derde rapport Macromonitor NPO mbo -ho | 38 … kwaliteit van het hoger onderwijs ten tijde van covid-19. Den Haag: NVAO, Utrecht: Inspectie van het Onderwijs Radboud Universiteit. (2021). Welzijn studenten…


Berenschot Tabellenrapportage Implementatiemonitor 4e tussenmeting NP Onderwijs

dinsdag 28 november 2023

…bestuur Berenschot Groep B.V. Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 030 2 916 916 www.berenschot.nl…


Berenschot Implementatiemonitor 4e tussenmeting NP Onderwijs

dinsdag 28 november 2023

…bestuur Berenschot Groep B.V. Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht Postbus 8039, 3503 RA Utrecht 030 2 916 916 www.berenschot.nl…


Regioplan Implementatiemonitor NP Onderwijs vijfde meting in het funderend onderwijs

dinsdag 28 november 2023

…wordt ervaren door gemeenten in het Westen van het land (Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland) en in gemeenten met een relatief hoge achterstandsscore.…


Vijfde Voortgangsrapportage NP Onderwijs

dinsdag 28 november 2023

…welzijn van jongeren in Nederland. Universiteit Utrecht, Trimbos Instituut en Sociaal Cultureel Planbureau: Utrecht.21 Stevens, G., M. Rombouts e.a. (2023). Jong … inzet van NP ̋Onderwijsmiddelen door scholen. Universiteit Utrecht en Trimbos Instituut: Utrecht. 22 Stevens, G., M. Rombouts e.a. (2023). Jong na corona…


UUTrimbos Jong na Corona

dinsdag 28 november 2023

…de Looze en Regina van den Eijnden VormgevingTaluut UtrechtUniversiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire Sociale Wetenschap … (on)gezond eten, diëten, bewegen, socialemediagebruik en gamen van Universiteit Utrecht (Interdisciplinaire Sociale Wetenschap, Faculteit Sociale Wetenschappen)…


Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

maandag 27 november 2023

…Feshtali schrijfster panellid, gast, panellid René Dercksen Statenlid Utrecht (BVNL) gast Harm Beertema Tweed Kamerlid (PVV) gast Camilla van der Burgt…


Verzekerdenmonitor 2023

maandag 27 november 2023

…'s-Gravenhage 11.560 11.220 11.040 -1,6% 4 Almere 3.410 3.250 3.130 -3,7% 5 Utrecht 3.240 2.990 2.870 -4,0% 6 Tilburg 2.550 2.470 2.510 1,6% 7 Arnhem 2.840…


Brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd m.b.t. klacht over verpleegkundige bij Finesse Medical Center

maandag 27 november 2023

…Vereniging tegen de Kwakzalverij t.a.v. per e -mail: Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 5000 www.igj.nl Ons kenmerk Datum…


Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein

maandag 27 november 2023

…te pompen ten behoeve van de waterveiligheid in delen van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. In de vernieuwingsopgave van het gemaal die momenteel loopt…


Onderzoek Motie van het lid Grinwis c.s. Hollandkering

maandag 27 november 2023

…Nieuwe Waterweg; Toetsing aanbiedingen Stormvloedkering Nieuwe Waterweg; Utrecht, 2 november 1987. RWS, 2015 Rijkswaterstaat; Motie Geurts, Deltaprogramma:…


Besluit van 21 november 2023 tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de landelijke uniformering van de energie- en milieuprestatie bij nieuwbouw, het verbeteren van de veiligheid en gezondheid in gebouwen en enkele andere wijzigingen

maandag 27 november 2023

…naar luchtkwaliteit in relatie tot infectieziektenbestrijding. De gemeente Utrecht heeft gevraagd naar het overgangsrecht. De nieuwe eisen zijn zo gesteld…


TNO-rapport Meerkosten programma Schoon en Emissieloos Bouwen

maandag 27 november 2023

…gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA). Utrecht: TNO -034-UT -2009 -01782_RPT -ML. Mensch, P. v., Merriënboer, S. v., Tol…


Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

maandag 27 november 2023

…Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, namens wie gemachtigd is voor hen deze overeenkomst … vertegenwoordigd door de heer A.G. van Schie, gedeputeerde van de provincie Utrecht en lid van de bestuurlijke adviescommissie Bereikbaarheid en Infrastructuur…


TNO-rapport Transitiepaden Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

maandag 27 november 2023

…gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA). Utrecht: TNO -034-UT-2009 -01782_RPT -ML. Ligterink, N., Eijk, v. E., & Holmes,…


TNO-rapport Inventarisatie vlootsamenstelling en inzet mobiele werktuigen buiten de bouwsector en verkenning mogelijkheden retrofit

maandag 27 november 2023

…gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA). Utrecht: TNO -034-UT-2009-01782_RPT -ML. TNO. (2021). Eindrapport data onderzoek…


Kostprijsonderzoek Opvang Ontheemden Oekraïne 2023

vrijdag 24 november 2023

…inwoners) Groot (>100.000 inwoners) G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) Kosten per maand Kosten projectorganisatie per bed per maand in de GOO … Limburg 12 39 Noord - Brabant 14 25 Noord - Holland 14 32 Overijssel 9 36 Utrecht 10 38 Zeeland 1 8 Zuid - Holland 12 24 Gemeente - grootte Respons (in aantal…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten