2
feb

Investeringsagenda Belastingdienst

donderdag 2 februari 2017


1. Informatievoorziening continuïteit binnen de Belastingdienst31066-316 Brief regering d.d. 9 november 2016 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

2. Informatievoorziening vertrekregeling Belastingdienst31066-323 Brief regering d.d. 13 december 2016 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

3. (Nog te ontvangen) stukken ten behoeve van het algemeen overleg Investeringsagenda Belastingdienst2017Z00617 Brief regering d.d. 18 januari 2017 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

4. Toezeggingen AO Belastingdienst 13 oktober 201631066-315 Brief regering d.d. 28 oktober 2016 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën

5. Investeringsagenda; aanpak IT-legacy31066-304 Brief regering d.d. 11 oktober 2016 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën