29
feb

Procedurevergadering Financiën

donderdag 29 februari 2024


1. Verzoeken voor de Regeling van werkzaamheden

2. De besluitenlijst van de vergadering van 15 februari 2024 wordt vastgesteld.

3. Brievenlijst Particulieren

4. Brievenlijst Organisaties

5. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit

6. Reactie op verzoek commissie over CFD problematiek

7. Budgettaire gevolgen behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

8. Deelname NLFI aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2024

9. Besluitvorming AML-pakket

10. Voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD) en advies landsadvocaat inzake geautomatiseerde selectietechnieken

11. Overzicht fiscale wetten die in werking treden bij Koninklijk Besluit

12. Appreciatie van moties over respectievelijk een alliantie van internationale exportkredietverzekeraars, exportkredietverzekeringen voor projecten met lagere dierenwelzijnsstandaarden dan de Nederlandse en doelen voor de vergroening van de Nederlandse ekv-portefeuille

13. Onderzoek ADR naar de behandeling van zwaar getroffen ouders door de UHT en de CWS

14. Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

15. Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht'

16. Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2023

17. Verslag van het schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 23-24 februari 2024

18. Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn Verrekenprijzen

19. Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

20. Kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees Begrotingsraamwerk

21. Lijst met EU-voorstellen d.d. 26 februari 2024 op het terrein van de commissie Financiën

22. Initiatiefnota van het lid Inge van Dijk over bescherming van de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers

23. Aanbod van de Raad van State voor een inhoudelijk kennismakingsgesprek met de commissie Financiën

24. Reeds geplande activiteiten

25. Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

26. Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 16 februari)

27. Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 16 februari)

28. Nog niet beantwoorde commissiebrieven