29
feb

Procedurevergadering

donderdag 29 februari 2024


1. Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 29 februari 2024

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Geplande activiteiten commissie

5. Ongeplande activiteiten commissie

6. Nog te plannen plenaire debatten

7. Uitnodiging PNoWB, IMF en World Bank Group voor 'Global Parliamentary Conference 2024' d.d. 15-16 april 2024

8. Tussentijdse evaluatie Invest International

9. Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over “Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid”

10. Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Grinwis over bij de Europese Commissie en in de Raad duidelijk maken dat Nederland een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen zal blokkeren (Kamerstuk 36410-XIV-67) en motie van het lid Ouwehand c.s. over het blokkeren van een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen en het actief steun vergaren voor deze positie bij andere lidstaten (Kamerstuk 34682-125)

11. Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

12. De prijs van conflict: Economische Gevolgen van een Militaire Crisis Rondom Taiwan voor Nederland en de EU

13. Openstaande verzoeken bewindspersonen

14. Voorstel rondetafelgesprek Vrouwenrechten en SRGR ter voorbereiding op commissiedebat mondiale gezondheidsstrategie d.d. 21 maart 2024