29
feb

Energieraad (Formeel) d.d. 4 maart 2024 (OMGEZET IN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

donderdag 29 februari 2024


1. Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024

2. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023 (Kamerstuk 21501-33-1049)

3. Verslag van de Energieraad van 19 december 2023

4. Fiche: Europees windpakket

5. Fiche: Aanbeveling energiearmoede

6. Fiche: Mededeling EU Actieplan elektriciteitsnetwerken