29
feb

Procedurevergadering

donderdag 29 februari 2024


1. Commissie/regeling van werkzaamheden

2. Brievenlijst particulieren

3. Reactie op het verzoek van het lid Erkens, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling op 6 februari 2024, over het nieuwsbericht dat China via malware bij het ministerie van Defensie spioneert

4. Stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel voor de sectorale investeringstoets voor de defensie-industrie

5. Programma doorontwikkeling F-35

6. Resultaten onderzoekscommissie naar het ontslag van een onderofficier van de Koninklijke Marechaussee

7. Aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan

8. Woo-verzoek over de brand op de Fremantle Highway

9. Vaststellen spreektijden Notaoverleg Veteranen

10. Activiteiten van de commissie

11. Aanbod briefing Algemene Rekenkamer

12. Verzoek briefing onderzeeboten capaciteit