6
mrt

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart - omgezet naar schriftelijk overleg op 29 februari 2024

woensdag 6 maart 2024


1. (Nog te ontvangen) Geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart 2024

2. (Nog te ontvangen) Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 10,11 en 12 januari 2024

3. Fiche: Verordening EU-talentenpool

4. Fiche: Mededeling Talent Mobility Package

5. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Informele Raad WSB 10-12 januari 2024 (Kamerstuk 21501-31-732)