7
mrt

Procedurevergadering

donderdag 7 maart 2024


1. Commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 7 maart 2024

2. Afschrift brief Deens Parlement, mede namens andere parlementen, aan Raad van de Europese Unie over toegang tot Delegates Portal

3. Brievenlijst organisaties

4. Uitnodiging Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers voor plenaire COSAC d.d. 24-26 maart 2024

5. Kennismaking Raad van State

6. Antwoorden op vragen commissie over o.a. het verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 januari 2024

7. Verslag van de Buitengewone Europese Raad van 1 februari 2024

8. Implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening naar aanleiding van midterm review MFK

9. Verslag van de plenaire conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden van de parlementen van de Europese Unie van 26 november tot en met 28 november 2023

10. Commissie-agenda

11. Buitenlands werkbezoek