13
mrt

Procedurevergadering

woensdag 13 maart 2024


1. Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 13 maart 2024

2. Brievenlijst particulieren.

3. Brievenlijst organisaties.

4. Uitvoering van verordening (EU) 2022/868 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende Europese datagovernance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (Uitvoeringswet datagovernanceverordening)

5. Wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming)

6. Uitstel toezending Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money

7. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over een nieuwe werkwijze van het wetgevingsproces

8. Toestemming voor deelname aan een technische briefing inzake Verzamelbrief Digitalisering

9. Antwoorden op vragen commissie over o.a. de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering: voortgang lijn 1 digitale inclusie (Kamerstuk 26643-973)

10. Behandelvoorstel BNC-fiches AI en kwantum

11. Fiche: Mededeling stimuleren van startups en innovatie in betrouwbare AI

12. Fiche: Verordening supercomputerinitiatief kunstmatige intelligentie

13. Lijst met EU-voorstellen commissie DiZa in de periode van 1 februari 2024 tot en met 7 maart 2024

14. Overzicht van geplande activiteiten commissie Digitale Zaken

15. Overzicht van ongeplande activiteiten commissie Digitale Zaken

16. Voorstel van de leden Valize (PVV) en Kathmann (GL-PvdA) voor het (nog te plannen) rondetafelgesprek Digitale infrastructuur en economie.