4
mrt

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren

maandag 4 maart 2024


1. Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

2. Beantwoording vragen commissie over voortgang convenant dierwaardige veehouderij en daarmee verband houdende wet- en regelgeving (Kamerstuk 28286-1297)

3. Reactie op de motie van het lid Tjeerd de Groot over het verbieden van alle ingrepen bij dieren tenzij direct medisch noodzakelijk (Kamerstuk 28286-1305)

4. Aanbieden verslag voorzitter convenanttraject dierwaardige veehouderij