14
mrt

Procedurevergadering

donderdag 14 maart 2024


1. Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14 maart 2024

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Geplande activiteiten commissie

5. Ongeplande activiteiten commissie

6. Nog te plannen plenaire debatten

7. Vaststelling delegatie Global Parliamentary Forum van de Wereldbank en het IMF d.d. 15-16 april 2024 Washington D.C.

8. Aanbod minister BuHa-OS vertrouwelijke technische briefing exportbeperkende maatregelen en afweging nationale veiligheid en economie

9. Deelname van het kabinet aan de jaarvergadering van het World Economic Forum en de uitkomsten daarvan

10. Reactie op verzoek commissie over de brief van maatschappelijke organisaties over voorgenomen toetreding tot het verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein

11. Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlandse steun aan opvang van vluchtelingen in de Syrië regio (2016 – 2021)

12. Beoordeling voorstel voor de tweede verlenging van de tijdelijke opschorting van importheffingen op Oekraïense producten

13. Voorstel voor de verlenging van de tijdelijke handelsliberalisering voor producten uit Moldavië

14. Kabinetsappreciatie witboek over exportcontrole

15. Kabinetsappreciatie Witboek over uitgaande investeringen

16. Lijst met EU-voorstellen d.d. 7 maart 2024

17. Openstaande verzoeken bewindspersonen