14
mrt

Procedurevergadering

donderdag 14 maart 2024


1. Commissie-regeling van werkzaamheden

2. Rapport Algemene Rekenkamer inzake aanbesteding bouw onderzeeboten

3. Brievenlijst particulieren

4. Brievenlijst organisaties

5. Radardekking in Nederland

6. Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022

7. Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) van 14 en 15 februari 2024

8. Toepassing regeling met CTIVD inzake bulkdatasets

9. Reactie op nieuwsbericht Telegraaf over het programma vervanging onderzeebootcapaciteit

10. Zoekslag vermeend rapport Afghanistan

11. Uitstel toezending verslag van een schriftelijk overleg over ontplooiing Nederlands fregat naar de Golfregio en Indo-Pacific (Kamerstuk 29521-468)

12. A-brief projecten ‘Vervanging LC-fregatten’ en ‘Bewapening maritieme lucht- en raketverdediging’

13. A-brief project ‘Verwerving Amfibische Transportschepen’

14. Reactie op verzoek commissie over aanvullende informatie beëindiging onderhandelingen verkoop F-16’s aan Draken International

15. Herijkte realisatie- en implementatiestrategie programma Grensverleggende IT (GrIT)

16. Reactie op de motie van het lid Tuinman c.s. over het inrichten van een leerproces dat continu de Oekraïense oorlog monitort (Kamerstuk 36410-X-51)

17. A-brief over het project vervanging legering KIM

18. Vaststellen spreektijden Notaoverleg Veteranen

19. EU-voorstel: Europese Defensie Industrie Strategie (JOIN/2024/10) (Engelstalige versie)

20. Activiteiten van de commissie