14
mrt

Procedurevergadering

donderdag 14 maart 2024


1. Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 14 maart 2024

2. Brievenlijst (Organisaties)

3. Brievenlijst (Particulieren)

4. Geplande activiteiten commissie

5. Verzoek Stichting Vliegramp MH17 om een gesprek (mondeling verzoek)

6. Meerjarig financieel overzicht ICT budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028

7. Uitstel beantwoording vragen commissie over voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) (Kamerstuk 31482-120)

8. Ambtelijke briefing inzake België en het Belgische EU-voorzitterschap ter voorbereiding op de interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid

9. Ambtelijke ondersteuning bij werkbezoek aan Duitsland

10. Toestemming ambtelijke ondersteuning voor werkbezoek aan PV NAVO en PV EU

11. Advies nr. 44 van de Commissie van Advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de toetreding van Nederland tot het VN-verdrag inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

12. Uitstel toezending eindafweging n.a.v. onderzoek Afghaanse bewakers

13. Bilaterale veiligheidsovereenkomst met Oekraïne

14. Reactie op verzoek commissie over de inzet van de Speciaal Humanitair Gezant voor Gaza

15. Artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid Rode Zee

16. Artikel 100-brief inzake humanitaire hulp aan Gaza via airdrops

17. Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024

18. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 maart 2024

19. Rapport "Inzicht in kosten overheid MH17"

20. Verslag van de jaarlijkse Winter Meeting 2024 van de OVSE Parlementaire Assemblee

21. Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen