7
mrt

Kansspelen

donderdag 7 maart 2024


1. Beleidsreactie op de zbo evaluatie van de Kansspelautoriteit 2017-2021

2. Ontwikkelingen kansspelen op afstand

3. Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023

4. Voortgang kansspelen op afstand

5. Monitoringsrapportage online kansspelen najaar 2023

6. Beleidsreactie op rapport ‘Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen’

7. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Rudmer Heerema en Mutluer over meeropbrengsten van online kansspelen inzetten voor de versterking van sport en de preventie tegen gokken (Kamerstuk 24557-204)

8. Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen (Kamerstuk 24557-210)

9. Voortgangsbrief kansspelen op afstand december 2023

10. Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit