20
mrt

Procedurevergadering

woensdag 20 maart 2024


1. Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 20 maart 2024

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Verdrag tot oprichting van het Caribische Noodhulp Management Agentschap; St. Johns, 2 juli 2008

5. Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een dringende update aangaande Parkietenbos en verzoek tot ingrijpen en nader onderzoek

6. Geografische Balans m.b.t de Subsidieregeling en de Beleidsintensiveringen Slavernijverleden

7. Reactie op verzoek commissie over een olielek en aanlanding op Bonaire

8. Overzicht documenten Parlis met cie. KR als volgcommissie

9. Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024

10. Onbeantwoorde brieven bewindspersonen

11. Geplande activiteiten commissie

12. Verzoek Raad van State om kennismakingsgesprek