20
mrt

Landbouw- en Visserijraad - OMGEZET in schriftelijk overleg inbreng 18/3

woensdag 20 maart 2024


1. Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024

2. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad (26 februari)

3. Fiche: Mededeling ‘Fur free Europe’

4. Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening welzijn en traceerbaarheid van honden en katten (Kamerstuk 22112-3860)

5. Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening verordening dierenwelzijn tijdens transport (Kamerstuk 22112-3861)

6. Amendering van de Verordening Meerjarenplan Noordzee, Oostzee en Westelijke wateren

7. Ontwikkelingen rondom het Commissievoorstel Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (SUR)

8. Reactie op brief van Nordic Maize breeding over octrooieren van natuurlijke eigenschappen van planten

9. Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling

10. Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening