19
mrt

Brieven inzake begroten en verantwoorden

dinsdag 19 maart 2024


1. Evaluatie meerjarige Voorjaarsnota

2. Beleidskeuzes uitgelegd: onderbouwing van voorstellen met financiële gevolgen

3. Detailplanning actieplan Taskforce Verbetering Financieel beheer voortgang september 2023

4. (Nog te ontvangen) Voortgangsbrief Taskforce Verbetering Financieel Beheer