27
mrt

Procedurevergadering VWS

woensdag 27 maart 2024


1. Brievenlijst particulieren

2. Brievenlijst organisaties

3. Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving)

4. 36403 Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

5. Brief van het lid Van Eijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel houdende regels voor een nationaal vastgesteld zwemdiploma en een nationaal vastgesteld zweminstructeursdiploma (Wet zwemvaardigheid)

6. Fiche: Raadsaanbeveling door vaccinatie voorkombare kanker

7. Voorlopig politiek akkoord European Health Data Space (EHDS) Verordening

8. Jaarbeeld 2023 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

9. Onderzoeksrapport Inkopers van ouderenzorg: prikkels en gedragseffecten

10. Voortgangsrapportage Toekomstagenda: ‘zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’

11. Advies NZa bekostiging zorgcoördinatie

12. Advies Gezondheidsraad inzake bevolkingsonderzoek borstkanker

13. BuRO advies PFAS in hobbykip eieren en onderzoek naar PFAS in bepaalde vissoorten

14. Continuering sluisplaatsing Tecartus

15. Rapporten transformatie passende zorg medisch specialistische bedrijven

16. Startdatum overgangsfase Experiment gesloten coffeeshopketen

17. Rapport “Dit is mijn verhaal” en reactie op de motie van het lid Grinwis c.s. over onderzoek naar de oorzaak en achtergrond van de sterke stijging van het aantal abortussen (Kamerstuk 32279-247)

18. Reactie op de aangenomen moties n.a.v. het plenaire debat over oversterfte

19. Advies Gezondheidsraad over fibromyalgie

20. Verslag van een schriftelijk overleg over de Stand van zaken versterking huisartsenzorg (Kamerstuk 33578-112)

21. Reactie op verzoek commissie over de brief van het Landelijk Oudercontact voor de Trekkende beroepsbevolking inzake de mogelijke maatregelen 'het stopzetten van de subsidieregeling voor schippersinternaten’

22. Advies van de commissie Rijksuitgaven voor de behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023 in de vaste commissies

23. Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024

24. Overzichten met titels van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

25. Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 29 maart 2024)

26. Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 22 maart 2024)

27. Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 22 maart 2024)

28. Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 22 maart 2024)

29. Overzicht tweeminutendebatten

30. Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

31. Overzicht van ongeplande commissiedebatten

32. Overzicht van technische briefings, gesprekken en rondetafelgesprekken/hoorzittingen

33. Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 27 maart 2024