12
mrt

Raad Algemene Zaken d.d. 19 maart 2024 (wordt omgezet naar een schriftelijk overleg)

dinsdag 12 maart 2024


1. Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken d.d. 19 maart 2024

2. Verslag Raad Algemene Zaken d.d. 20 februari 2024

3. Implementatie politiek besluit aanpassing MFK-verordening naar aanleiding van midterm review MFK