21
mrt

Externe veiligheid

donderdag 21 maart 2024


1. Beleidsreactie – signaalrapportage ILT: meer zicht en grip op PFAS-afval nodig

2. Voortgang beleid chemische stoffen

3. Reactie op toezeggingen in CD Externe Veiligheid van 11 oktober 2023 over beleid terugdringen gevaarlijke chemische stoffen

4. Reactie op een tweetal aangenomen moties van het lid Klaver over Chemours Dordrecht (Kamerstuk 22343-382 en 383)

5. Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Externe Veiligheid van 11 oktober 2023, over de opvolging van de motie van het lid Bouchallikh over de Nederlandse regels aanpassen zodat de Europese norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter ook aan Tata Steel kan worden opgelegd (Kamerstuk 22343-354)

6. Invulling enkele moties en toezeggingen op het gebied van PFAS

7. Reactie op de motie van het lid Van Esch c.s. over bevoegde gezagen meer instrumenten geven om maatregelen te nemen tegen bedrijven en bedrijfsprocessen (Kamerstuk 33118-262)

8. Reactie bevoegde gezagen op het rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid “Industrie en omwonenden”