13
mrt

Toezicht en handhaving

woensdag 13 maart 2024


1. Nog te ontvangen antwoorden op schriftelijk overleg Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

2. Openbaarmaking en consequenties uitkomsten herstelonderzoek Pvo

3. Afwikkeling vastgoedkwestie PVO

4. Stand van zaken Scholen voor Persoonlijk voortgezet onderwijs (Pvo)

5. Overdracht bestuurlijke taken Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

6. Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs

7. Aangifte tegen bestuurder Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

8. Stand van zaken op de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs

9. Verslag van een schriftelijk overleg over bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) (Kamerstuk 31289-477)

10. Bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

11. Ontwikkelingen Stichting Islamitische Scholen Amsterdam

12. Vervolgstappen toezichttraject Stichting Islamitische School Amsterdam

13. Publicatie inspectierapport Klein Amsterdam / Stichting Leren in de Tussenruimte

14. Ontstane situatie op basisschool Klein Amsterdam

15. Openbaarmaking rapporten herstelonderzoek kwaliteit Cornelius Haga Lyceum

16. Reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het bericht ‘Ook laatste verwijten aan Haga Lyceum van tafel: geen wanbeheer of zelfverrijking’

17. Ontwikkelingen rond de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO)

18. Uitspraak rechtbank Amsterdam over aanwijzing aan de Stichting Islamitisch Onderwijs

19. Cornelius Haga Lyceum

20. Stand van zaken Cornelius Haga Lyceum

21. Besluit bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum (CHL)

22. Openbaarmaking rapport 'herstelonderzoek Cheider'