21
mrt

Woningbouwopgave en koopsector

donderdag 21 maart 2024


1. Afschrift brieven aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland over de woningbouwopgave in Zuid-Holland

2. Uitkomst EPBD onderhandelingen

3. Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

4. Rapport Capital Value Doorbouwen in een veranderende woningmarkt

5. Tussenrapportage van de werkgroep Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Woningbouw en Grond

6. Voortgang programma Wonen en Zorg voor ouderen

7. Voortgang beter benutten van de bestaande voorraad

8. Marktomstandigheden, plancapaciteit en woondealafspraken

9. Voortgang ontwikkeling Kronenburg

10. Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van 22 maart 2023 van de rechtbank Midden-Nederland over de terugwerkende kracht van het Didam-arrest en motie van de leden Bontenbal en Stoffer van 21 september 2023 inzake het Didam-arrest (Kamerstuk 36410-27)

11. Woningbouwimpuls zesde tranche en projecten in uitvoering

12. Voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

13. Antwoorden op vragen commissie over de modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682-164)

14. Vervolgstappen woningbouwontwikkeling in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn

15. Uitkomsten Startbouwimpuls

16. Leennormen hypothecair krediet 2024

17. Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 2024

18. Aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties

19. Ladder voor duurzame verstedelijking en buitenstedelijk bouwen en EIB-rapport ‘straatje erbij’

20. Vervolg aanpak wooncoöperaties

21. Uitwerking Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen en Koopproces

22. Afwegingskader Startbouwimpuls (SBI)

23. Vervolgstappen ontwikkeling Gnephoek in Alphen aan den Rijn

24. Reactie op de motie van het lid Pouw-Verweij over rapporteren over de gevolgen van verschillende typen migratie op de woningmarkt (Kamerstuk 35925-VII-127)

25. ABF rapportages PRIMOS en plancapaciteit en betekenis voor de bouwopgave