13
mrt

Bestuurlijke organisatie en democratie

woensdag 13 maart 2024


1. Werkprogramma 2024 Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

2. Reactie op advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022

3. Eindrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

4. Werkprogramma 2024 Raad voor het Openbaar Bestuur

5. Reactie op het ROB-signalement 'Gezag herwinnen: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur'

6. Reactie op de motie van de leden Bromet en Inge van Dijk over het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij politieke besluitvorming (Kamerstuk 35925-VII-22)

7. Voortgang Agenda Stad en Europese Agenda Stad

8. Rapport NSOB 'Wie wordt gehoord? Dynamiek in het landschap van macht en tegenmacht'

9. Voortgang adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

10. Aanpak burgerparticipatie en burgerfora

11. Antwoorden op vragen commissie over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36200-VII-17)