19
mrt

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

dinsdag 19 maart 2024


1. *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

2. Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

3. De nog te ontvangen antwoorden op de feitelijke vragen over de Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

4. Verruiming wettelijke termijnen aanvullende schaderegelingen en communicatie rondom einddatum

5. Aangepaste instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie

6. Aanpassing peildatum voor Ouders in het buitenland

7. Reactie op de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over met het oog op herstel rust, stabiliteit, voortgang en een vertrouwd gezicht waarborgen over kabinetsperiodes heen (Kamerstuk 35510-129)

8. Verslag van het schriftelijk overleg over de stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-saneerbare restschuld