26
mrt

Voortgang en evaluatie missies

dinsdag 26 maart 2024


1. Kabinetsreactie op de IOB-eindevaluatie over de Nederlandse C-130 bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali tussen 2021 en 2022

2. Locatie van de Nederlandse Red Card Holder (RCH) ten tijde van de Nederlandse wapeninzet te Hawija, Irak op 2-3 juni 2015

3. Beleidsreactie eindevaluatie Nederlandse bijdrage Resolute Support

4. Eindrapportage compensatieprojecten gemeenschap Hawija

5. Jaarlijkse voortgangsrapportage overige missiebijdragen 2022

6. Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

7. Voortgangsrapportage Nederlandse inzet oostflank NAVO

8. Reactie op uitspraak rechter in de zaak Chora