13
mrt

CAVV-adviezen inzake de berechting van de misdaad van agressie en de consequenties van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten

woensdag 13 maart 2024


1. Namen deelnemers:

2. Kabinetsreactie op het advies nr. 40 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) "Uitdagingen bij de berechting van het misdrijf agressie: rechtsmacht en immuniteiten"

3. Kabinetsreactie op het advies nr. 43 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) "Advies inzake de ontwerpartikelen van de International Law Commission over immuniteit van staatsfunctionarissen ten aanzien van buitenlandse strafrechtsmacht"

4. Reactie op de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV): advies nr. 45 van het CAVV inzake "De consequenties op de lange termijn van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten en andere mogelijkheden om de Russische president Poetin te berechten"