7
mrt

Vreemdelingen- en asielbeleid

donderdag 7 maart 2024


1. Afschrift brief aan de Eerste Kamer met het Besluit inzake de uitvoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

2. Samenwerking met Marokko en Egypte op het gebied van migratie

3. Kabinetsreactie evaluatie Adviesraad Migratie

4. Besluit- en vertrekmoratorium Palestijnse Gebieden

5. Opvolging EHRM-uitspraak A.M.A. t. Nederland (nr. 23048/19)

6. Verlenging besluit- en vertrekmoratorium Sudan

7. Instroom alleenstaande minderjarige vreemdelingen

8. Uitvoering van de motie van de leden Piri en Kröger over een uitzondering toepassen en over gaan tot hervestiging van een aantal kwetsbare Jezidi-ontheemden vanuit Irak (Kamerstuk 19637-3143)

9. Landenbeleid Iran

10. Gevolgen uitspraak Raad van State tijdelijke bescherming derdelander uit Oekraïne