14
mrt

Klimaat en Energie (algemeen)

donderdag 14 maart 2024


1. Uitvoering van de motie van de leden Bontenbal en Kröger over spoedig een einde maken aan de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon (Kamerstuk 29023-439)

2. Verwachtingen en inzet klimaatconferentie COP28

3. Voortgang juridische procedures wet verbod op kolen

4. Stand van zaken SDE++ herfst 2023

5. Toezeggingen over advies fossiele reclames en reactie op het rapport “Anders consumeren om klimaatdoelen te halen”

6. Monitor financiële participatie hernieuwbaar op land 2023

7. Openbaarmaking van het onderzoeksrapport ‘Burgerkeuzes in kaart: resultaten van de Nationale Klimaatraadpleging 2023’

8. Lithiumwinning uit geothermie

9. Voortgang aanvullend klimaatpakket elektriciteitssector

10. Voortgang ontwikkelingen nucleaire kennis- en innovatiestructuur

11. Voortgang Subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen

12. Resultaten SCE 2023 en openstelling SCE 2024

13. Resultaten COP28